Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Σχέδιο Νόμου για τους Μεσογειακούς Αγώνες

Αθήνα, 26/6/2009
Αρ. Πρωτ: 125

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
κ. Αντώνη Σαμαρά
Υπουργό Πολιτισμού

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατά τη συνάντησή σας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εκφράστηκε εκ μέρους σας η δέσμευση για την άμεση προώθηση και τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (άρση 24μήνου κλπ.), καθώς και στην αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του κλάδου των αρχαιολόγων (αναπροσαρμογή εκτός έδρας αποζημιώσεων κλπ.). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν στο σχέδιο Νόμου για τους Μεσογειακούς Αγώνες που βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση.
Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε την απορία μας, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι, αντ’ αυτών, το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κλπ.) καθώς και στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως (γραφείο Προέδρου(!), έσοδα από την αποκλειστική εκμετάλλευση των εκθεμάτων κλπ.), για τις οποίες δεν υπήρξε προηγούμενη σχετική διαβούλευση με το Σύλλογό μας, δηλαδή με τον αρμόδιο θεσμικό φορέα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου