Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΑΡΧ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Αθήνα, 17/2/2010
Αρ. Πρωτ.: 24


ΠΡΟΣ
Την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ
Δρα Λίνα Μενδώνη

ΚΟΙΝ
Μέλη Σ.Ε.Α.


Αξιότιμη Κύρια Γενική,


Εν όψει της νέας εισοδηματικής πολιτικής που σχεδιάζει η κυβέρνηση, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι το επίδομα αρχαιολογικών ερευνών μολονότι ο νόμος προέβλεπε να αναπροσαρμόζεται ετησίως δεν έχει αναπροσαρμοστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς δεν πρέπει να περιληφθεί στα προς περικοπή επιδόματα. Άλλωστε μας το είχατε διαβεβαιώσει η ίδια στην επίσημη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Σχετικά με τις εξαγγελίες περί εξορθολογισμού των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να εξισωθεί η αποζημίωση μεταξύ αρχαιολόγων και μηχανικών του ΥΠΠΟΤ για να αποκατασταθεί η σημερινή ακραία ανισότητα.Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου