Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμοτητος

Σεμινάριο ΙΓ’ Κύκλος

(19 Φεβρ. - 21 Μαΐου 2010)
Εφαρμογή της Συστημικής Επιστήμης στη διάγνωση και διαχείριση
των προβλημάτων περιβάλλοντος και βιωσιμότητος:
Πειραματικό Σπουδαστήριο
εφηρμοσμένης ερεύνης Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος

Διάρκεια 24 ώρες

Έναρξη:

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Χώρος: Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Πλ. Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ
Μαθήματα: κάθε Παρασκευή 7μμ-9μμ

Πρόγραμμα:
19 26 Φεβρ., 5 12 19 26 Μαρτ.
16 23 30 Απρ., 7 14 21 Μαΐου 2010
Μαθήματα
1. Βιώσιμη Χωροταξία Αττικής-Αθηνών
2. Βιώσιμη Διαχείριση Λιμένων & Παρακτίων Συστημάτων
3. Αιολικά Πάρκα
4. Ηλεκτροδότηση νήσων Αιγαίου
5. Αποκατάσταση πυροπλήκτων περιοχών
6. Εκτροπή Αχελώου
7. Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων
Διδάσκοντες
Μιχαήλ Δεκλερής
Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος
Μαρία Καραμανώφ
Σύμβουλος Επικρατείας, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Χρήστος Ζερεφός
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Ακαδημαϊκός
Νικόλαος Παρίτσης
Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Ιωάννης Καπελούζος, τ. Πάρεδρος ΣτΕ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Ιωάννα Μαρή, επ. Σύμβουλος ΣτΕ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Δικαστές Δικηγόρους Δημοσίους Λειτουργούς
Επιστήμονες θετικών και περιβαλλοντικών επιστημών
Αποφοίτους & Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως
Φοιτητές & Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών
Παρακολούθηση ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Χορηγείται τίτλος παρακολούθησηςΠληροφορίες & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ: 210-3823.850 ώρες 13.00-19.00 decleris@environ-sustain.grΕπιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Τηλ/φαξ 210-3823.850 decleris@environ-sustain.gr * www.environ-sustain.gr


Αίτηση Συμμετοχής

Επώνυμο ………………………………….…………
Όνομα ………………………………….…………
Επάγγελμα ………………………………………….…
Εργασία (Όνομα Φορέα, Εταιρείας, γραφείου κ.λπ) ………………………………......……………………………....………..
Δνση Εργασίας …………………………....………… ΤΚ ……..….…… Περιοχή ……………....…...
Τηλ Εργασίας …………………………………
Φαξ Εργασίας …………………………………

Διεύθυνση Οικίας ………………….…………….......…………… ΤΚ ……....……… Περιοχή ……….…….…...
Τηλ οικίας …………………………………
Φαξ Οικίας …………………………………
Κινητό ΤΗΛ. …………………………………
email …………………………………

Έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα Σεμινάρια «Περιβάλλον και Βιωσιμότης»: Επιστήμη – Δίκαιο – Δημοσία Πολιτική;
ΝΑΙ ΟΧΙΠαίρνει μέρος στο Σεμινάριο "Περιβάλλον και Βιωσιμότης" – ΙΓ’ Κύκλος
Αθήνα, ...................................... (ημερομηνία)

Υπογραφή ...................................... (για το email, απλή συμπλήρωση ονοματεπώνυμου)
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν
Παρακαλείσθε για:
· Έγκαιρη αποστολή της αιτήσεως
· Ευανάγνωστο τηλέφωνο και email
· ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο
Η παρούσα αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στα:
decleris@environ-sustain.gr
ή φαξ 210-3823.850