Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 31/3/2009
Αρ. πρωτ: 68


Προς
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ-Γ.Σ.Ε.Ε..
Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου