Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 9/12/2008
Αρ. πρωτ: 247


Προς: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.
Επίσης, συμμετέχει στη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008.


Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου