Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 46

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Πολιτισμού
& Τουρισμού
κ. Παύλο Γερουλάνο

Θέμα: εκτός έδρας και αναστολή προσλήψεων

Στον Ν 3833/ΦΕΚ40/Α/15-3-10 με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, περιλαμβάνεται η περικοπή των δαπανών μετακινήσεως (άρθρο 9). Η ρύθμιση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, στην προστασία των μνημείων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επί παραδείγματι, ο περιορισμός των εκτός έδρας ημερών σε 60 σημαίνει ότι μετά το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετακινήσεων και συνεπώς αρχαιολογικού ελέγχου σε πλήθος υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. Αυτοψίες και ανασκαφές σε μεγάλα έργα, δημόσια και ιδιωτικά θα σταματήσουν να γίνονται με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα μνημεία, την οικονομία της χώρας και το κύρος της Υπηρεσίας.
Επίσης, είναι αυτονόητο ότι οι αρχαιολόγοι δεν θα ανεχθούν επανάληψη της απαράδεκτης ανισότητας στην εκτός έδρας αποζημίωση σε σχέση με εκείνη των συναδέλφων μηχανικών.
Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 10) γίνεται αναστολή των προσλήψεων των διοριστέων στο Δημόσιο. Επειδή μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και διοριστέοι στο ΥΠΠΟΤ (3Κ/2008 του ΑΣΕΠ) και ειδικότερα αρχαιολόγοι που θα καλύψουν ορισμένα από τα τεράστια κενά των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ στην περιφέρεια, παρακαλούμε στην σχετική σας εισήγηση προς το Γενικό Λογιστήριο να προτάξετε τον διορισμό τους ώστε να προσληφθούν τουλάχιστον στο β’ εξάμηνο του 2010.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας σε όλα τα παραπάνω σοβαρότατα και κατεπείγοντα θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 45

Η μαύρη εργασία των αρχαιολόγων στα ιδιωτικά έργα

Την 12η Ιανουαρίου 2010 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων υπέβαλε στη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ Υπόμνημα με το οποίο καταγγέλλει την ύπαρξη φαινομένων μαύρης εργασίας στα αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες.
Βάσει της Παραγράφου 6 του Άρθρου 37 του Ν.3028/2002, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. 6418/27-5-2003 Εγκύκλιο, η χρηματοδότηση και η μισθοδοσία του προσωπικού, επιστημονικού και εργατοτεχνικού που εργάζεται στα εν λόγω έργα, μπορεί να καταβάλλεται από τον κύριο του έργου, αφού προηγηθεί η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενη μέρη και η έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Με το Υπόμνημα των εκτάκτων συναδέλφων καταγγέλλεται η συστηματική παραβίαση της αρχαιολογικής και εργατικής νομοθεσίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού σε σωστικές ανασκαφές. Τα περιστατικά αφορούν στην άρνηση καταβολής δεδουλευμένων, την ανασφάλιστη – μαύρη εργασία, αλλά και την απόλυση των αρχαιολόγων πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής και πρώτης μελέτης των ευρημάτων κ.ο.κ. Τα φαινόμενα αυτά υπονομεύουν ευθέως τα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων συναδέλφων μας, ακυρώνοντας τον ρόλο των Εφορειών και το έργο προστασίας των αρχαίων, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, καθιστούν υπόλογους τους μονίμους συναδέλφους που τα εποπτεύουν.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε ελαστική εφαρμογή της αρχαιολογικής και της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών. Καλούμε τα μέλη μας να μην ανεχτούν αντεργατικές πρακτικές σε βάρος των εκτάκτων συναδέλφων, προχωρώντας στην καταγγελία των παραβατών και τη διακοπή του αρχαιολογικού έργου. Η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στην Εφορεία και τον κύριο του έργου, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στους όρους πρόσληψης και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού, διασφαλίζει όχι μόνο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και την ορθή άσκηση του αρχαιολογικού έργου.
Ο ΣΕΑ αξιολογεί όλες τις καταγγελίες εκτάκτων συναδέλφων που αφορούν σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών, και δηλώνει ότι θα αντιδράσει δυναμικά εναντίον όσων τα επιβάλουν ή σιωπηρά τα ανέχονται.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Σχετικά με το Ν/Σ Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Αθήνα,22 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 44

Προς: 1. κ. Π. Γερουλάνο
ΥΠΠΟΤ
2. κ.. Γ. Ραγκούση
ΥΠΕΣ

ΚΟΙΝ.: 1. κ. Λ. Μενδώνη
ΓΓΥΠΠΟΤ
2. ΠΑΣΟΚ
3. Νέα Δημοκρατία
4. ΚΚΕ
5. ΣΥΡΙΖΑ
6. ΛΑΟΣ


Σχετικά με το Ν/Σ «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
1. Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση και κανένας διάλογος για ένα θέμα τόσο κρίσιμο, όπως η αλλαγή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, και μάλιστα, ενώ το σύστημα μοριοδότησης που είχε προβλεφτεί με τον Ν. 3528/9.2.2007 δεν έχει καν εφαρμοστεί για να αναδειχθούν τυχόν τρωτά του σημεία.
2. Οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που θεσμοθετούν μια ad hoc και αμφισβητούμενη διαδικασία για τις επερχόμενες κρίσεις, θα πρέπει να αποσυρθούν και η επιλογή να γίνει με την κανονική διαδικασία.
3. Διαμαρτυρόμαστε για τη σύσταση των ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), που αποκτούν την αρμοδιότητα για τις κρίσεις των προϊστάμενων αντί για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με τη συμμετοχή μόνο 3 διορισμένων μελών, αποκλείοντας έτσι τη συμμετοχή των αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιλογή των προϊστάμενων.
4. Διαμαρτυρόμαστε για τη διατήρηση εντός των κριτηρίων της προφορικής συνέντευξης, και μάλιστα με αυξανόμενη βαρύτητα στην μοριοδότηση (έως 350 μόρια), καθώς κάθε μη αντικειμενικό κριτήριο συμβάλλει αρνητικά στην αξιοπιστία των επιλογών. Η προφορική συνέντευξη δεν προάγει απαραίτητα τη φαυλοκρατία, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την υπηρετήσει.
5. Τασσόμαστε υπέρ των αξιοκρατικών και αντικειμενικά μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο και ειδικότερα στο ΥΠΠΟΤ και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, όμως αυτά θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και να προβλεφθεί, όπου είναι αναγκαίο, και ειδική μοριοδότηση του επιστημονικού έργου. Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την αλλαγή της μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του κλάδου των αρχαιολόγων που το έργο το οποίο επιτελούν είναι διττό, διοικητικό – διαχειριστικό και συγχρόνως επιστημονικό, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διαφοροποιεί αντίστοιχα και τα μόρια των προσόντων. Ειδικότερα προτείνει:
α. Να μην προβλέπεται γραπτή εξέταση.
β. Να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3812/28.12.2009, που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, βάσει του οποίου τα μόρια για το διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης (400) είναι διπλάσια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (200), καθώς τα έτη εκπόνησης του διδακτορικού είναι κατ’ ελάχιστον διπλάσια από αυτά του μεταπτυχιακού.
γ. Οι ειδικές δραστηριότητες να εξειδικευθούν και να διαχωριστούν οι επιστημονικές από τις άλλες δραστηριότητες. Οι πρώτες να μοριοδοτούνται μέχρι 200 μόρια και οι λοιπές μέχρι 50. Η μοριοδότηση του επιστημονικού-συγγραφικού έργου να υπολογίζεται με αντικειμενικό τρόπο και να προσμετρώνται σε αυτό οι δημοσιεύσεις, τα επιστημονικά άρθρα, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κρίνει ότι το Ν/Σ δεν θεραπεύει τις ατέλειες του υφιστάμενου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα «Παυλόπουλου» και θεωρεί γενικότερα ότι διέπεται από μια ισοπεδωτική λογική αφού δεν προβλέπει την εξειδίκευση των απαιτούμενων προσόντων για κλάδους που επιτελούν ειδικό έργο, όπως οι αρχαιολόγοι και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι του Δημοσίου, ούτε διασφαλίζει την επιλογή των ικανότερων στελεχών για την δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με θλίψη διαπιστώνει ότι, αντί το Ν/Σ και ο δημόσιος διάλογος για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών να έχει ως επίκεντρο την ανάδειξη των ικανότερων στελεχών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, εν έτει 2010, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξαντλούνται σε μια στείρα και παρωχημένη συζήτηση για το αν επιτυγχάνεται ή όχι η αποκομματικοποίηση της διαδικασίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Άρθρο της Καθημερινής για τον «Καλλικράτη»

 Οι εχθροί του «Καλλικράτη»

Tου Πασχου Μανδραβελη


Kάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέφθηκε τους Δελφούς. Εκεί του έδειξαν τη μεγάλη πέτρα που σημάδευε στην αρχαιότητα τον «ομφαλό της γης». Eκείνος ζήτησε να την πετάξουν μακριά, διότι «με κάτι τέτοια οι Νεοέλληνες αρνούνται να προοδεύσουν». Αν ζούσε σήμερα ο μεγάλος Ελληνας πολιτικός θα μειδιούσε, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας ομφαλός της γης. Για την ακρίβεια, κάθε κωμόπολη της χώρας αποτελεί τον ομφαλό της ιστορίας. Κάθε χωριό έχει εμφανίσει κάποιο ιστορικό προηγούμενο για να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα συνένωσης «Καλλικράτης».
Η αλήθεια είναι ότι στον ελλαδικό χώρο κάθε πέτρα έχει ιστορία. Φτιάξαμε μια τρισχιλιετή αφήγηση του έθνους, οπότε κάθε οικισμός αποτελεί κομμάτι της ιστορίας. Αν δεν είναι αρχαιοελληνικό, μπορεί να είναι βυζαντινό. Αν δεν είναι βυζαντινό, θα «μαρτύρησε» επί τουρκοκρατίας. Και αν δεν έχει υποφέρει στα 400 χρόνια, κάτι θα έχει πάθει κατά τη γερμανική Κατοχή. Βέβαια, κανείς δεν αιτιολόγησε επαρκώς τη σχέση της ιστορίας με τη διοικητική διάρθρωση, αλλά η προ τριετίας υπαναχώρηση του κ. Προκόπη Παυλόπουλου και η αυτονόμηση τριών δήμων δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Δεκάδες χωριά έχουν σηκώσει παντιέρα κάποιου πραγματικού ή φανταστικού γεγονότος του παρελθόντος για να αποφύγουν τη συνένωση.
Μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι οι φιλοδοξίες των τοπικών αρχόντων ή πολιτευτών που εφευρίσκουν ιδιαιτερότητες ελπίζοντας στη διαιώνιση των πολιτικών ή προσωπικών οφελών που έχουν λόγω του κατακερματισμού της διοίκησης. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι τα ρουσφέτια του παρελθόντος και δεν εννοούμε μόνο τις αποσχίσεις κοινοτήτων με «ιστορική σημασία». Ο κ. Γιώργος Σουφλιάς για παράδειγμα -ο οποίος κάποτε ήθελε να σώσει τη χώρα και την οικονομία- έκανε μια γκράντε παροχή στους ομότεχνούς του μηχανικούς. Με την υπ’ αριθμόν 2/52971/0022 απόφασή του καθόρισε: «την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ισότιμο με αυτό σχολών που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των 70 ευρώ... Το ανωτέρω ποσό αυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου».
Η απόφαση -η οποία σημειωτέον υπογράφτηκε ντάλα καλοκαίρι (31 Αυγούστου 2007) - δίνει με μέτριους υπολογισμούς μπόνους στους μηχανικούς του Δημοσίου 10 - 12.000 ευρώ ετησίως. Καθαρά!
Ομως, η παροχή του κ. Σουφλιά αφορά τους μηχανικούς νομαρχιών, περιφερειών, οργανισμών, πλην δήμων, επειδή οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μικρές. Οπότε οι πρώτοι που θα αντιδράσουν στην κατάργηση π. χ. των νομαρχιών θα είναι οι μηχανικοί του Δημοσίου. Και όχι μόνο αυτοί: Χιλιάδες ρουσφέτια είναι διάσπαρτα στον δημόσιο τομέα και οι βολεμένοι θα αντιδράσουν αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε τομή, για να μη φαλκιδευτούν οι... «κοινωνικές τους κατακτήσεις.

Υ. Γ. Η απόφαση του κ. Σουφλιά είναι παράνομη. α) Τυπικά, διότι κατά παράβαση του Συντάγματος δεν αναφέρει το ύψος της δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό («το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο»!). β) Ηθικά, διότι οι υπόλοιποι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (που πολλάκις βγαίνουν μαζί σε επιθεωρήσεις) λαμβάνουν εκτός έδρας 9,8 ευρώ!

Hμερομηνία : 18/3/10

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_18/03/2010_394522

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3Κ/2008 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 12/3/2010

ΠΡΟΣ

1. Μέλη ΣΕΑ

2. Εκπρόσωποι έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου


Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με το οποίο ζητά την άμεση πρόσληψη των διοριστέων όλων των ειδικοτήτων του διαγωνισμού 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ.

Συνημμένα: Ένα (1) έγγραφο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 37


ΠΡΟΣ

Τους κ.κ.

1. Παύλο Γερουλάνο,

Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

2. Γιάννη Ραγκούση,

Υπουργό Εσωτερικών

3. Γιώργο Παπακωνσταντίνου,

Υπουργό Οικονομικών

4. Φίλιππο Σαχινίδη,

Υφυπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝ.:

Συνήγορος του ΠολίτηΑξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,Με τον διαγωνισμό 3Κ/2008 προκηρύχθηκε στις 16-5-2008 (ΦΕΚ 226/16-5-2008) η πλήρωση 325 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν και οι ακόλουθες θέσεις για το Υπουργείο Πολιτισμού:

28 Αρχαιολόγων

4 Μουσειολόγων

5 Μουσειοπαιδαγωγών

8 Ιστορικών Τέχνης

11 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΠΕ

8 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ

Τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2008. Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ εκδόθηκαν στις 19 Ιουνίου 2009 και οι διοριστέοι έχουν ήδη προσληφθεί. Τα οριστικά αποτελέσματα των κατηγοριών ΠΕ εκδόθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2009 (ΦΕΚ 8Γ894/2009) και η προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών ορίστηκε μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2009. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3528/2007 «οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων». Κατά συνέπεια, η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου του 2010. Σημειώνουμε ότι στο κείμενο της προκήρυξης αναγράφεται ότι έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού.
Ενόψει της σχεδιαζόμενης ψήφισης πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θα καταργεί την υποχρέωση πρόσληψης των επιτυχόντων εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο η νομοθετική αυτή ρύθμιση να εμποδίσει το διορισμό των επιτυχόντων ΠΕ της προκήρυξης 3Κ/2008.
Οι επιτυχόντες συνάδελφοι περιλαμβάνονται στην αφρόκρεμα των πολυπληθών σήμερα ανέργων αρχαιολόγων και μουσειολόγων, που έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεδομένου ότι αυτοί διαθέτουν αυξημένα προσόντα μετά από πολυετείς σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά πτυχία, καθώς και πολυετή προϋπηρεσία.
Η τοποθέτηση των συναδέλφων σε ερημωμένες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία μαστίζεται τα τελευταία έτη από δραματική υποστελέχωση, ειδικά στις Υπηρεσίες της περιφέρειας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις τόσο στους τομείς της προστασίας των μνημείων όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η κάλυψη έστω και αυτών των ελαχίστων θέσεων με μόνιμο προσωπικό αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και μοναδικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων δυσλειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία συρρικνώνεται δραματικά αδυνατώντας να επιτελέσει το έργο της Προστασίας και Ανάδειξης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς με την πληρότητα που απαιτεί ένα τόσο σύνθετο αντικείμενο.
Επιπρόσθετα, τυχόν μη έγκαιρη πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 3Κ/2008 αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφόσον ένα μέρος των επιτυχόντων του ίδιου διαγωνισμού έχει ήδη προσληφθεί.
Επισημαίνουμε ότι ο κ. Υπουργός Εσωτερικών σε πρόσφατη επερώτηση στη Βουλή (26-2-2010) διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ήδη σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίσπευση των διαδικασιών για το διορισμό των διοριστέων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που ανέρχονται 12.940 άτομα.
Κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απευθύνει έκκληση στην πολιτική ηγεσία για την άμεση παρέμβαση σας, ώστε να διοριστούν οι ολιγάριθμοι επιτυχόντες ΠΕ του διαγωνισμού 3Κ/2008, οι οποίοι προσωποποιούν τα κριτήρια των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για κάλυψη των θέσεων κρατικών λειτουργών με τους άριστους και όχι τους αρεστούς.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου