Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 13/5/2009
Αρ. πρωτ: 92

Προς
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου