Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 46

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Πολιτισμού
& Τουρισμού
κ. Παύλο Γερουλάνο

Θέμα: εκτός έδρας και αναστολή προσλήψεων

Στον Ν 3833/ΦΕΚ40/Α/15-3-10 με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, περιλαμβάνεται η περικοπή των δαπανών μετακινήσεως (άρθρο 9). Η ρύθμιση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, στην προστασία των μνημείων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επί παραδείγματι, ο περιορισμός των εκτός έδρας ημερών σε 60 σημαίνει ότι μετά το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετακινήσεων και συνεπώς αρχαιολογικού ελέγχου σε πλήθος υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. Αυτοψίες και ανασκαφές σε μεγάλα έργα, δημόσια και ιδιωτικά θα σταματήσουν να γίνονται με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα μνημεία, την οικονομία της χώρας και το κύρος της Υπηρεσίας.
Επίσης, είναι αυτονόητο ότι οι αρχαιολόγοι δεν θα ανεχθούν επανάληψη της απαράδεκτης ανισότητας στην εκτός έδρας αποζημίωση σε σχέση με εκείνη των συναδέλφων μηχανικών.
Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 10) γίνεται αναστολή των προσλήψεων των διοριστέων στο Δημόσιο. Επειδή μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και διοριστέοι στο ΥΠΠΟΤ (3Κ/2008 του ΑΣΕΠ) και ειδικότερα αρχαιολόγοι που θα καλύψουν ορισμένα από τα τεράστια κενά των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ στην περιφέρεια, παρακαλούμε στην σχετική σας εισήγηση προς το Γενικό Λογιστήριο να προτάξετε τον διορισμό τους ώστε να προσληφθούν τουλάχιστον στο β’ εξάμηνο του 2010.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας σε όλα τα παραπάνω σοβαρότατα και κατεπείγοντα θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 45

Η μαύρη εργασία των αρχαιολόγων στα ιδιωτικά έργα

Την 12η Ιανουαρίου 2010 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων υπέβαλε στη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ Υπόμνημα με το οποίο καταγγέλλει την ύπαρξη φαινομένων μαύρης εργασίας στα αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες.
Βάσει της Παραγράφου 6 του Άρθρου 37 του Ν.3028/2002, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. 6418/27-5-2003 Εγκύκλιο, η χρηματοδότηση και η μισθοδοσία του προσωπικού, επιστημονικού και εργατοτεχνικού που εργάζεται στα εν λόγω έργα, μπορεί να καταβάλλεται από τον κύριο του έργου, αφού προηγηθεί η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενη μέρη και η έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Με το Υπόμνημα των εκτάκτων συναδέλφων καταγγέλλεται η συστηματική παραβίαση της αρχαιολογικής και εργατικής νομοθεσίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού σε σωστικές ανασκαφές. Τα περιστατικά αφορούν στην άρνηση καταβολής δεδουλευμένων, την ανασφάλιστη – μαύρη εργασία, αλλά και την απόλυση των αρχαιολόγων πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής και πρώτης μελέτης των ευρημάτων κ.ο.κ. Τα φαινόμενα αυτά υπονομεύουν ευθέως τα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων συναδέλφων μας, ακυρώνοντας τον ρόλο των Εφορειών και το έργο προστασίας των αρχαίων, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, καθιστούν υπόλογους τους μονίμους συναδέλφους που τα εποπτεύουν.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε ελαστική εφαρμογή της αρχαιολογικής και της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών. Καλούμε τα μέλη μας να μην ανεχτούν αντεργατικές πρακτικές σε βάρος των εκτάκτων συναδέλφων, προχωρώντας στην καταγγελία των παραβατών και τη διακοπή του αρχαιολογικού έργου. Η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στην Εφορεία και τον κύριο του έργου, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στους όρους πρόσληψης και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού, διασφαλίζει όχι μόνο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και την ορθή άσκηση του αρχαιολογικού έργου.
Ο ΣΕΑ αξιολογεί όλες τις καταγγελίες εκτάκτων συναδέλφων που αφορούν σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών, και δηλώνει ότι θα αντιδράσει δυναμικά εναντίον όσων τα επιβάλουν ή σιωπηρά τα ανέχονται.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Σχετικά με το Ν/Σ Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Αθήνα,22 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 44

Προς: 1. κ. Π. Γερουλάνο
ΥΠΠΟΤ
2. κ.. Γ. Ραγκούση
ΥΠΕΣ

ΚΟΙΝ.: 1. κ. Λ. Μενδώνη
ΓΓΥΠΠΟΤ
2. ΠΑΣΟΚ
3. Νέα Δημοκρατία
4. ΚΚΕ
5. ΣΥΡΙΖΑ
6. ΛΑΟΣ


Σχετικά με το Ν/Σ «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
1. Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση και κανένας διάλογος για ένα θέμα τόσο κρίσιμο, όπως η αλλαγή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, και μάλιστα, ενώ το σύστημα μοριοδότησης που είχε προβλεφτεί με τον Ν. 3528/9.2.2007 δεν έχει καν εφαρμοστεί για να αναδειχθούν τυχόν τρωτά του σημεία.
2. Οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που θεσμοθετούν μια ad hoc και αμφισβητούμενη διαδικασία για τις επερχόμενες κρίσεις, θα πρέπει να αποσυρθούν και η επιλογή να γίνει με την κανονική διαδικασία.
3. Διαμαρτυρόμαστε για τη σύσταση των ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), που αποκτούν την αρμοδιότητα για τις κρίσεις των προϊστάμενων αντί για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με τη συμμετοχή μόνο 3 διορισμένων μελών, αποκλείοντας έτσι τη συμμετοχή των αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιλογή των προϊστάμενων.
4. Διαμαρτυρόμαστε για τη διατήρηση εντός των κριτηρίων της προφορικής συνέντευξης, και μάλιστα με αυξανόμενη βαρύτητα στην μοριοδότηση (έως 350 μόρια), καθώς κάθε μη αντικειμενικό κριτήριο συμβάλλει αρνητικά στην αξιοπιστία των επιλογών. Η προφορική συνέντευξη δεν προάγει απαραίτητα τη φαυλοκρατία, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την υπηρετήσει.
5. Τασσόμαστε υπέρ των αξιοκρατικών και αντικειμενικά μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο και ειδικότερα στο ΥΠΠΟΤ και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, όμως αυτά θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και να προβλεφθεί, όπου είναι αναγκαίο, και ειδική μοριοδότηση του επιστημονικού έργου. Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την αλλαγή της μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του κλάδου των αρχαιολόγων που το έργο το οποίο επιτελούν είναι διττό, διοικητικό – διαχειριστικό και συγχρόνως επιστημονικό, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διαφοροποιεί αντίστοιχα και τα μόρια των προσόντων. Ειδικότερα προτείνει:
α. Να μην προβλέπεται γραπτή εξέταση.
β. Να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3812/28.12.2009, που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, βάσει του οποίου τα μόρια για το διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης (400) είναι διπλάσια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (200), καθώς τα έτη εκπόνησης του διδακτορικού είναι κατ’ ελάχιστον διπλάσια από αυτά του μεταπτυχιακού.
γ. Οι ειδικές δραστηριότητες να εξειδικευθούν και να διαχωριστούν οι επιστημονικές από τις άλλες δραστηριότητες. Οι πρώτες να μοριοδοτούνται μέχρι 200 μόρια και οι λοιπές μέχρι 50. Η μοριοδότηση του επιστημονικού-συγγραφικού έργου να υπολογίζεται με αντικειμενικό τρόπο και να προσμετρώνται σε αυτό οι δημοσιεύσεις, τα επιστημονικά άρθρα, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κρίνει ότι το Ν/Σ δεν θεραπεύει τις ατέλειες του υφιστάμενου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα «Παυλόπουλου» και θεωρεί γενικότερα ότι διέπεται από μια ισοπεδωτική λογική αφού δεν προβλέπει την εξειδίκευση των απαιτούμενων προσόντων για κλάδους που επιτελούν ειδικό έργο, όπως οι αρχαιολόγοι και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι του Δημοσίου, ούτε διασφαλίζει την επιλογή των ικανότερων στελεχών για την δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με θλίψη διαπιστώνει ότι, αντί το Ν/Σ και ο δημόσιος διάλογος για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών να έχει ως επίκεντρο την ανάδειξη των ικανότερων στελεχών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, εν έτει 2010, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξαντλούνται σε μια στείρα και παρωχημένη συζήτηση για το αν επιτυγχάνεται ή όχι η αποκομματικοποίηση της διαδικασίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Άρθρο της Καθημερινής για τον «Καλλικράτη»

 Οι εχθροί του «Καλλικράτη»

Tου Πασχου Μανδραβελη


Kάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέφθηκε τους Δελφούς. Εκεί του έδειξαν τη μεγάλη πέτρα που σημάδευε στην αρχαιότητα τον «ομφαλό της γης». Eκείνος ζήτησε να την πετάξουν μακριά, διότι «με κάτι τέτοια οι Νεοέλληνες αρνούνται να προοδεύσουν». Αν ζούσε σήμερα ο μεγάλος Ελληνας πολιτικός θα μειδιούσε, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας ομφαλός της γης. Για την ακρίβεια, κάθε κωμόπολη της χώρας αποτελεί τον ομφαλό της ιστορίας. Κάθε χωριό έχει εμφανίσει κάποιο ιστορικό προηγούμενο για να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα συνένωσης «Καλλικράτης».
Η αλήθεια είναι ότι στον ελλαδικό χώρο κάθε πέτρα έχει ιστορία. Φτιάξαμε μια τρισχιλιετή αφήγηση του έθνους, οπότε κάθε οικισμός αποτελεί κομμάτι της ιστορίας. Αν δεν είναι αρχαιοελληνικό, μπορεί να είναι βυζαντινό. Αν δεν είναι βυζαντινό, θα «μαρτύρησε» επί τουρκοκρατίας. Και αν δεν έχει υποφέρει στα 400 χρόνια, κάτι θα έχει πάθει κατά τη γερμανική Κατοχή. Βέβαια, κανείς δεν αιτιολόγησε επαρκώς τη σχέση της ιστορίας με τη διοικητική διάρθρωση, αλλά η προ τριετίας υπαναχώρηση του κ. Προκόπη Παυλόπουλου και η αυτονόμηση τριών δήμων δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Δεκάδες χωριά έχουν σηκώσει παντιέρα κάποιου πραγματικού ή φανταστικού γεγονότος του παρελθόντος για να αποφύγουν τη συνένωση.
Μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι οι φιλοδοξίες των τοπικών αρχόντων ή πολιτευτών που εφευρίσκουν ιδιαιτερότητες ελπίζοντας στη διαιώνιση των πολιτικών ή προσωπικών οφελών που έχουν λόγω του κατακερματισμού της διοίκησης. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι τα ρουσφέτια του παρελθόντος και δεν εννοούμε μόνο τις αποσχίσεις κοινοτήτων με «ιστορική σημασία». Ο κ. Γιώργος Σουφλιάς για παράδειγμα -ο οποίος κάποτε ήθελε να σώσει τη χώρα και την οικονομία- έκανε μια γκράντε παροχή στους ομότεχνούς του μηχανικούς. Με την υπ’ αριθμόν 2/52971/0022 απόφασή του καθόρισε: «την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ισότιμο με αυτό σχολών που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των 70 ευρώ... Το ανωτέρω ποσό αυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου».
Η απόφαση -η οποία σημειωτέον υπογράφτηκε ντάλα καλοκαίρι (31 Αυγούστου 2007) - δίνει με μέτριους υπολογισμούς μπόνους στους μηχανικούς του Δημοσίου 10 - 12.000 ευρώ ετησίως. Καθαρά!
Ομως, η παροχή του κ. Σουφλιά αφορά τους μηχανικούς νομαρχιών, περιφερειών, οργανισμών, πλην δήμων, επειδή οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μικρές. Οπότε οι πρώτοι που θα αντιδράσουν στην κατάργηση π. χ. των νομαρχιών θα είναι οι μηχανικοί του Δημοσίου. Και όχι μόνο αυτοί: Χιλιάδες ρουσφέτια είναι διάσπαρτα στον δημόσιο τομέα και οι βολεμένοι θα αντιδράσουν αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε τομή, για να μη φαλκιδευτούν οι... «κοινωνικές τους κατακτήσεις.

Υ. Γ. Η απόφαση του κ. Σουφλιά είναι παράνομη. α) Τυπικά, διότι κατά παράβαση του Συντάγματος δεν αναφέρει το ύψος της δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό («το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο»!). β) Ηθικά, διότι οι υπόλοιποι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (που πολλάκις βγαίνουν μαζί σε επιθεωρήσεις) λαμβάνουν εκτός έδρας 9,8 ευρώ!

Hμερομηνία : 18/3/10

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_18/03/2010_394522

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3Κ/2008 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 12/3/2010

ΠΡΟΣ

1. Μέλη ΣΕΑ

2. Εκπρόσωποι έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου


Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με το οποίο ζητά την άμεση πρόσληψη των διοριστέων όλων των ειδικοτήτων του διαγωνισμού 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ.

Συνημμένα: Ένα (1) έγγραφο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010
Αρ. πρωτ.: 37


ΠΡΟΣ

Τους κ.κ.

1. Παύλο Γερουλάνο,

Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

2. Γιάννη Ραγκούση,

Υπουργό Εσωτερικών

3. Γιώργο Παπακωνσταντίνου,

Υπουργό Οικονομικών

4. Φίλιππο Σαχινίδη,

Υφυπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝ.:

Συνήγορος του ΠολίτηΑξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,Με τον διαγωνισμό 3Κ/2008 προκηρύχθηκε στις 16-5-2008 (ΦΕΚ 226/16-5-2008) η πλήρωση 325 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν και οι ακόλουθες θέσεις για το Υπουργείο Πολιτισμού:

28 Αρχαιολόγων

4 Μουσειολόγων

5 Μουσειοπαιδαγωγών

8 Ιστορικών Τέχνης

11 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΠΕ

8 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ

Τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2008. Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ εκδόθηκαν στις 19 Ιουνίου 2009 και οι διοριστέοι έχουν ήδη προσληφθεί. Τα οριστικά αποτελέσματα των κατηγοριών ΠΕ εκδόθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2009 (ΦΕΚ 8Γ894/2009) και η προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών ορίστηκε μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2009. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3528/2007 «οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων». Κατά συνέπεια, η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου του 2010. Σημειώνουμε ότι στο κείμενο της προκήρυξης αναγράφεται ότι έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού.
Ενόψει της σχεδιαζόμενης ψήφισης πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θα καταργεί την υποχρέωση πρόσληψης των επιτυχόντων εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο η νομοθετική αυτή ρύθμιση να εμποδίσει το διορισμό των επιτυχόντων ΠΕ της προκήρυξης 3Κ/2008.
Οι επιτυχόντες συνάδελφοι περιλαμβάνονται στην αφρόκρεμα των πολυπληθών σήμερα ανέργων αρχαιολόγων και μουσειολόγων, που έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεδομένου ότι αυτοί διαθέτουν αυξημένα προσόντα μετά από πολυετείς σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά πτυχία, καθώς και πολυετή προϋπηρεσία.
Η τοποθέτηση των συναδέλφων σε ερημωμένες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία μαστίζεται τα τελευταία έτη από δραματική υποστελέχωση, ειδικά στις Υπηρεσίες της περιφέρειας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις τόσο στους τομείς της προστασίας των μνημείων όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η κάλυψη έστω και αυτών των ελαχίστων θέσεων με μόνιμο προσωπικό αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και μοναδικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων δυσλειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία συρρικνώνεται δραματικά αδυνατώντας να επιτελέσει το έργο της Προστασίας και Ανάδειξης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς με την πληρότητα που απαιτεί ένα τόσο σύνθετο αντικείμενο.
Επιπρόσθετα, τυχόν μη έγκαιρη πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 3Κ/2008 αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφόσον ένα μέρος των επιτυχόντων του ίδιου διαγωνισμού έχει ήδη προσληφθεί.
Επισημαίνουμε ότι ο κ. Υπουργός Εσωτερικών σε πρόσφατη επερώτηση στη Βουλή (26-2-2010) διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ήδη σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίσπευση των διαδικασιών για το διορισμό των διοριστέων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που ανέρχονται 12.940 άτομα.
Κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απευθύνει έκκληση στην πολιτική ηγεσία για την άμεση παρέμβαση σας, ώστε να διοριστούν οι ολιγάριθμοι επιτυχόντες ΠΕ του διαγωνισμού 3Κ/2008, οι οποίοι προσωποποιούν τα κριτήρια των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για κάλυψη των θέσεων κρατικών λειτουργών με τους άριστους και όχι τους αρεστούς.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αθήνα, 4/3/2010
Αρ. Πρωτ: 36

ΠΡΟΣ
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από την ανακοίνωση των χθεσινών μέτρων που πλήττουν ευθέως το εισόδημα όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο, συνεπώς και των αρχαιολόγων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν σε όλες τις ενέργειες, απεργίες και κινητοποιήσεις της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής μας οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τρίτη 2 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 2/3/2010
Αρ. Πρωτ: 34


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία δημιουργεί ζωτικής σημασίας προβλήματα στην στοιχειώδη λειτουργία των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων, στην υλοποίηση του έργου της προστασίας των μνημείων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Διαμαρτύρεται επίσης για τον ισοπεδωτικό τρόπο επιλογής του προσωπικού καθώς δεν προσμετρώνται αξιοκρατικά κριτήρια.
«Τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας που αδυνάτησαν να τηρήσουν απαρέγκλιτα» οι προκηρύξεις των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΠΟΤ τον Ιανουάριο (και οι οποίες ανακλήθηκαν αφήνοντας εκτεθειμένη στο σύνολο της την Αρχαιολογική Υπηρεσία) επικαλείται ότι υπηρετεί ο νέος τρόπος προκήρυξης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού που επελέγη από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΤ.
Στα νέα κριτήρια που τέθηκαν, όμως, αγνοήθηκαν παντελώς οι αναγκαιότητες που οι ίδιες οι υπηρεσιακές μονάδες έθεσαν και προκρίθηκε μια ενιαία διαδικασία με βάση το άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για όλες τις ειδικότητες. Ουσιαστικά δηλαδή παρακάμπτεται η κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού σε αρχαιολογικά έργα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, έχουν εξαιρεθεί τόσο από τον Ν. 2190/94, όσο και από τον πρόσφατο Ν. 3812/09 (άρθρο 1 παρ. η), τουλάχιστον ως προς το επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό!
Το αποτέλεσμα είναι, ως πρώτιστο κριτήριο για την πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού να ιεραρχείται η εντοπιότητα των υποψηφίων! Είναι προφανές ότι η εντοπιότητα δεν μπορεί να ακυρώνει προσόντα όπως οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (κριτήριο που όμως μοριοδοτείται στη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού) και η ειδική εμπειρία.
Κι ενώ τα παραπάνω ειδικά προσόντα, απολύτως απαραίτητα για την άσκηση ενός ειδικού έργου όπως το αρχαιολογικό, δεν προσμετρώνται, υπολογίζονται άλλα, όπως η άριστη γνώση ξένης γλώσσας και η πιστοποίηση γνώσης υπολογιστών, τα αυτονόητα δηλαδή προσόντα κάθε επιστήμονα.
Παράλληλα, η ισχύς του περιορισμού του 24μηνου σύμφωνα με το ΠΔ Παυλόπουλου συνιστά απροκάλυπτη άρση του κριτηρίου της εμπειρίας αφού αποκλείονται όσοι έχουν προϋπηρεσία και, συνεπώς, οι πιο έμπειροι από αυτούς δεν μπορούν πλέον να δουλέψουν στο ΥΠΠΟΤ.
Η επιλεγείσα διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την προτεραιότητα των ειδικών σπουδών και της εμπειρίας στις προκηρύξεις ωρομίσθιου προσωπικού στο δημόσιο (βλ. και την αιτιολογική έκθεση Ν. 3812/09), αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γερουλάνου, για την αξία της εμπειρίας που συνεπάγεται την βαθιά γνώση του αντικειμένου.
Ο ΣΕΑ με κάθε τρόπο διεκδικούσε και διεκδικεί μια διαφανή διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, που θα διασφαλίζει ενιαία, αξιοκρατικά και όχι ισοπεδωτικά, κριτήρια για τους προσλαμβανόμενους, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των αρχαιολογικών έργων και τις αναγκαιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων. Τέτοια κριτήρια, διαφανή και απόλυτα μετρήσιμα, άλλωστε, προβλέπονται και στο άρθρο 6 του Ν. 3812/09 (μοριοδότηση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας και λοιπών προσόντων) και θα μπορούσαν κάλλιστα να συνυπολογιστούν για τον υπολογισμό των μορίων των υποψήφιων για τις θέσεις ωρομίσθιων αρχαιολόγων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία θα ήταν ταυτόχρονα διαφανής και ενιαία, αλλά επίσης θα αντιστοιχούσε στα προσόντα του επιστημονικού προσωπικού, που δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ο ΣΕΑ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί επανάληψη αυτής της ισοπεδωτικής διαδικασίας. Κάθε προκήρυξη θα πρέπει στο εξής να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ειδικού έργου που υλοποιεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των μνημείων: δηλαδή να προσλαμβάνονται όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Ο ΣΕΑ απαιτεί αξιοκρατία και όχι ισοπέδωση.
Ο ΣΕΑ υπενθυμίζει την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας να καταργήσει το άρθρο 16 του Ν Ν3525/2007, καθώς και τον περιορισμό του 24μηνου για τις ειδικότητες που δεν έχουν επαγγελματική διέξοδο εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Άργος, 24-29 Μαΐου 2011


Τ Ο Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Σ Τ Η Ν Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙA
Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη Εποχή

Α΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο, τη Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών διοργανώνουν Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: Το νόμισμα στην Πελοπόννησο. Οι θεματικοί άξονες της Συνάντησης θα αφορούν στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη Φραγκοκρατία, την Ενετοκρατία και τους Νεότερους χρόνους και θα αναφέρονται στα νομισματοκοπεία, την εικονογραφία, τη νομισματική κυκλοφορία στον πελοποννησιακό χώρο, τη διακίνηση και γεωγραφική εξάπλωση των πελοποννησιακών κοπών και την οικονομική ιστορία του τόπου.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Άργος από τις 24 έως τις 29 Μαΐου 2011 και θα αποτελεί την ΣΤ΄ Συνάντηση στον κύκλο των επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν θεσπίσει οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» από το 1996 και πραγματοποιούν από κοινού με άλλους φορείς.
Σκοπός αυτών των Συναντήσεων είναι να εξεταστεί το νόμισμα στις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου διαχρονικά, με την παρουσίαση νομισματικού υλικού που σχετίζεται με την κατά τόπους αρχαιολογική δραστηριότητα, αλλά και με πιο συνθετικές μελέτες για τα νομισματικά δεδομένα αυτών των περιοχών.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20΄.
Γλώσσες της Συνάντησης θα είναι η ελληνική, η γαλλική, η αγγλική και η γερμανική.
Η συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση μπορεί να αφορά και σε ανακοίνωση τοίχου (Poster) διαστάσεων 70x100 εκ. (σε κατακόρυφη διάταξη), στην οποία είναι δυνατόν να παρουσιασθεί ένα αυτοτελές θέμα με σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν παρακαλούνται να αποστείλουν το Δελτίο Συμμετοχής με τον τίτλο της ανακοίνωσης μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2010 και σύντομη Περίληψη της ανακοίνωσής τους (200 λέξεις) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2010, στην Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής, υπόψη κας Αντωνίας Νικολακοπούλου (e-mail: antonia.nikolakopoulou@gmail.com)
Τα πρακτικά του Συνεδρίου (ανακοινώσεις και ανακοινώσεις τοίχου) θα δημοσιευθούν, κατά πάγια αρχή, στη σειρά Οβολός που εκδίδουν οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου».

Η Επιστημονική Επιτροπή

Αθήνα, Ιανουάριος 2010


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μάντω Οικονομίδου
Αντιπρόεδροι: D. Mulliez, Ι. Τουράτσογλου
Μέλη: Δ. Αθανασούλης, Ε. Αποστόλου, Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Δ. Ευγενίδου, Fr. de Callatay,
Ιω. Μακρή, P. Marchetti, Αλ. Μουστάκα, A. Μπανάκα, Α. Παναγιωτοπούλου, Β. Πέννα,
Π. Τσέλεκας, Η. Τσούρτη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ι. Μακρή, Αντιπρόεδρος: Μ. Λυκιαρδοπούλου, Γραμματέας: Α. Νικολακοπούλου, Ταμίας: Chr. Flament, Μέλη: Α. Βασιλείου, Γ. Ηβου, Μ. Σακελλαροπούλου.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Σ Υ Μ M Ε Τ Ο Χ Η Σ


Επώνυμo: ____________________________________________________

Όνομα: ____________________________________________________

Διεύθυνση: ____________________________________________________

Τηλ.: ____________________________________________________

Fax: ____________________________________________________


E-mail: ____________________________________________________


Ιδιότητα: ____________________________________________________

Τίτλος ____________________________________________________
Ανακοίνωσης:
____________________________________________________


Ανακοίνωση:  Ανακοίνωση τοίχου: 

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕΑ, 24/2/2010

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2010
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Προσυγκέντρωση του Συλλόγου στην Αθήνα:
10.30 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ την Τετάρτη 24 Φλεβάρη. Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου να δώσουν δυναμικά το παρών στην απεργία και τα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και άλλες πόλεις.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τα σενάρια για περαιτέρω περικοπές στις αποδοχές και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των εργαζόμενων. Διαμαρτυρόμαστε για:
· Τις εξευτελιστικές αποδοχές των αρχαιολόγων που καλούνται να διεκπεραιώσουν πολυσύνθετες υποθέσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που περιλαμβάνουν την μελέτη και υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων για την ανάδειξη των μνημείων, την αδειοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων εκατομμυρίων ευρώ, έργων με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κ.λπ.
· Οι εκτός έδρας μετακινήσεις των αρχαιολόγων, που είναι αναγκαίες για να ασκηθεί το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχουν παραμείνει καθηλωμένες στις τιμές του 1999 με 9 ευρώ (!) για την αυθημερόν μετακίνηση και 29,75 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση διαμονής εκτός έδρας. Ακόμη και αυτές οι ελάχιστες αμοιβές δεν καταβάλλονται παρά μετά από 1 ή 2 χρόνια, ενώ οι περικοπές στα κονδύλια των οδοιπορικών θα έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη καθήκοντά της, θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία των μνημείων και υπονομεύοντας ταυτόχρονα την σχέση μας με τον πολίτη που δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί.
· Η υποστελέχωση του πολιτισμού (4.200 οργανικά κενά) έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν κλειστά στους επισκέπτες Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να καταρρέει η επισκεψιμότητα των μουσείων και να υποβαθμίζεται η εικόνα της χώρας ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Οι εξαγγελίες για πάγωμα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα το 2010 θα έχουν τραγικές επιπτώσεις στον τομέα του πολιτισμού. Απαιτούμε να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη των 27 μονίμων αρχαιολόγων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2008) και να προγραμματιστούν νέες προσλήψεις μονίμων αρχαιολόγων που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
· Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την οικτρή κατάσταση των Ταμείων του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ). Είναι απαράδεκτο οι ασφαλιστικές εισφορές που μας παρακρατούνται κάθε μήνα να μην αποδίδονται στα Ταμεία μας και να περιμένουν οι συνάδελφοί μας έως και 18 μήνες για την καταβολή του εφάπαξ. Το Κράτος οφείλει άμεσα να καταβάλλει τα χρωστούμενα στα Ταμεία του δημοσίου και να μονιμοποιήσει τους συναδέλφους αορίστου χρόνου ώστε να ενταχθούν στα Ταμεία του Δημοσίου. Αντιστεκόμαστε σε κάθε πρόταση για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων.
Διεκδικούμε:
· Καμία μείωση στις αποδοχές μας. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή του αρχαιολογικού επιδόματος (αύξηση κατά 170 ευρώ) με βάση τις κείμενες διατάξεις. Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ένδικο μέσο για να υπερασπιστούμε τις αποδοχές μας.
· Όχι στην οικονομική ασφυξία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό.
· Όχι στο πάγωμα των προσλήψεων. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για να καλυφθούν οι ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
· Καταβολή των οφειλόμενων από τα οδοιπορικά. Αύξηση των εκτός έδρας αμοιβών (εξομοίωση με τα εκτός έδρας των μηχανικών) και έγκαιρη καταβολή τους.
· Να δώσει το Κράτος τις εισφορές που οφείλει στα ασφαλιστικά Ταμεία. Όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
· Μία σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα, η μόνιμη εργασία. Μονιμοποίηση των εργαζόμενων αορίστου χρόνου.
· Εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΥΠΠΟΤ με κατάργηση των οργανισμών που σπαταλούν το Δημόσιο χρήμα (ΟΠΕΠ Α.Ε. κλπ).

Στις 24/2 όλοι-ες με το πανό του ΣΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο του Κυριακάτικου Εθνους για τον Δ.Κωνστάντιο

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11366&subid=2&pubid=10334948#


Ενας επαναστάτης


Στα βόρεια σύνορα της χώρας τον είχαν συλλάβει για... κατασκοπεία, επειδή, αντί να κάαααθεαται και να ξεκουράζεται από τη θητεία, επέμενε να μελετήσει επιστημονικά τη Μολυβδοσκέπαστη της Ηπείρου, αμέσως μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος. Πριν καν πάρει πίσω την ταυτότητά του. Στη Ναύπακτο είχε κρεμαστεί από ένα σκοινί στον γκρεμό, για να δει κάποια κεραμικά εντοιχισμένα εξωτερικά σε μια μονή, κινδυνεύοντας να σκοτωθεί.
Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, (που το αγαπούσε τόσο ώστε οι κόρες του, όταν ήταν μικρές, να το αποκαλούν με φυσικότητα «το μουσείο του μπαμπά») έκανε όλους να μείνουν με το στόμα ανοιχτό από θαυμασμό.
Και δεν ήταν μόνο αυτά τα όσα έκανε ο Δημήτρης Κωνστάντιος στη μικρή, αλλά γεμάτη από αγώνες, προβληματισμούς και επιτυχίες, ζωή του. Ο ίδιος ήταν που δεν δίστασε ποτέ να υψώσει τη φωνή του και να πει «όχι» όταν και όποτε χρειάστηκε. Δημοκρατικός και πρωτοπόρος, αγαπούσε τα νιάτα και ανεδείκνυε διαρκώς νεαρούς συνεργάτες. Αρχαιολόγος με μεγάλη πείρα στα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα (καθώς ηγήθηκε ανασκαφών και αναστηλώσεων για είκοσι χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα), ευφυής επιστήμονας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, δραστήριο συνδικαλιστικό στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δεν έμενε στιγμή ήσυχος.
«Ο Δημήτρης ήταν ένας επαναστάτης» μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δημήτρης Αθανασούλης. «Ως επιστήμονας, πήρε την αρχαιολογία από το ιερατείο των ειδημόνων και την παρέδωσε στην Αγορά των πολιτών. Ως μαχόμενος αρχαιολόγος είδε τον πολίτη και την τοπική κοινωνία όχι ως αντιπάλους των μνημείων, αλλά ως δυνάμει συμμάχους στον αγώνα για την προστασία τους. Ως διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου μετέτρεψε το μαυσωλείο της τέχνης σε εργοστάσιο παραγωγής πολιτισμού.
Οπως όλοι οι γνήσιοι επαναστάτες, ξεκίνησε εκπροσωπώντας μια φωτισμένη πρωτοπορία στο τέλος όμως, πριν τον πρόωρο χαμό του, ευτύχησε να δει τις αντιλήψεις του και τις ιδέες του για την αρχαιολογία και τα μνημεία να μετατρέπονται σε κυρίαρχη ιδεολογία για τους Ελληνες αρχαιολόγους».
Κι όμως η είδηση του θανάτου του δεν έφτασε μέχρι τα μέσα (πολύ) μαζικής ενημέρωσης, τους τηλεοπτικούς σταθμούς δηλαδή. Τι ντροπή για την Ελλάδα...
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΤΗakotti@pegasus.gr

Σεμινάριο

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμοτητος

Σεμινάριο ΙΓ’ Κύκλος

(19 Φεβρ. - 21 Μαΐου 2010)
Εφαρμογή της Συστημικής Επιστήμης στη διάγνωση και διαχείριση
των προβλημάτων περιβάλλοντος και βιωσιμότητος:
Πειραματικό Σπουδαστήριο
εφηρμοσμένης ερεύνης Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος

Διάρκεια 24 ώρες

Έναρξη:

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Χώρος: Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Πλ. Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ
Μαθήματα: κάθε Παρασκευή 7μμ-9μμ

Πρόγραμμα:
19 26 Φεβρ., 5 12 19 26 Μαρτ.
16 23 30 Απρ., 7 14 21 Μαΐου 2010
Μαθήματα
1. Βιώσιμη Χωροταξία Αττικής-Αθηνών
2. Βιώσιμη Διαχείριση Λιμένων & Παρακτίων Συστημάτων
3. Αιολικά Πάρκα
4. Ηλεκτροδότηση νήσων Αιγαίου
5. Αποκατάσταση πυροπλήκτων περιοχών
6. Εκτροπή Αχελώου
7. Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων
Διδάσκοντες
Μιχαήλ Δεκλερής
Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος
Μαρία Καραμανώφ
Σύμβουλος Επικρατείας, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Χρήστος Ζερεφός
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Ακαδημαϊκός
Νικόλαος Παρίτσης
Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Ιωάννης Καπελούζος, τ. Πάρεδρος ΣτΕ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Ιωάννα Μαρή, επ. Σύμβουλος ΣτΕ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Δικαστές Δικηγόρους Δημοσίους Λειτουργούς
Επιστήμονες θετικών και περιβαλλοντικών επιστημών
Αποφοίτους & Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως
Φοιτητές & Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών
Παρακολούθηση ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Χορηγείται τίτλος παρακολούθησηςΠληροφορίες & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ: 210-3823.850 ώρες 13.00-19.00 decleris@environ-sustain.grΕπιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Τηλ/φαξ 210-3823.850 decleris@environ-sustain.gr * www.environ-sustain.gr


Αίτηση Συμμετοχής

Επώνυμο ………………………………….…………
Όνομα ………………………………….…………
Επάγγελμα ………………………………………….…
Εργασία (Όνομα Φορέα, Εταιρείας, γραφείου κ.λπ) ………………………………......……………………………....………..
Δνση Εργασίας …………………………....………… ΤΚ ……..….…… Περιοχή ……………....…...
Τηλ Εργασίας …………………………………
Φαξ Εργασίας …………………………………

Διεύθυνση Οικίας ………………….…………….......…………… ΤΚ ……....……… Περιοχή ……….…….…...
Τηλ οικίας …………………………………
Φαξ Οικίας …………………………………
Κινητό ΤΗΛ. …………………………………
email …………………………………

Έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα Σεμινάρια «Περιβάλλον και Βιωσιμότης»: Επιστήμη – Δίκαιο – Δημοσία Πολιτική;
ΝΑΙ ΟΧΙΠαίρνει μέρος στο Σεμινάριο "Περιβάλλον και Βιωσιμότης" – ΙΓ’ Κύκλος
Αθήνα, ...................................... (ημερομηνία)

Υπογραφή ...................................... (για το email, απλή συμπλήρωση ονοματεπώνυμου)
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν
Παρακαλείσθε για:
· Έγκαιρη αποστολή της αιτήσεως
· Ευανάγνωστο τηλέφωνο και email
· ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο
Η παρούσα αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στα:
decleris@environ-sustain.gr
ή φαξ 210-3823.850

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010

ΑΡΧ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Αθήνα, 17/2/2010
Αρ. Πρωτ.: 24


ΠΡΟΣ
Την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ
Δρα Λίνα Μενδώνη

ΚΟΙΝ
Μέλη Σ.Ε.Α.


Αξιότιμη Κύρια Γενική,


Εν όψει της νέας εισοδηματικής πολιτικής που σχεδιάζει η κυβέρνηση, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι το επίδομα αρχαιολογικών ερευνών μολονότι ο νόμος προέβλεπε να αναπροσαρμόζεται ετησίως δεν έχει αναπροσαρμοστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς δεν πρέπει να περιληφθεί στα προς περικοπή επιδόματα. Άλλωστε μας το είχατε διαβεβαιώσει η ίδια στην επίσημη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Σχετικά με τις εξαγγελίες περί εξορθολογισμού των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να εξισωθεί η αποζημίωση μεταξύ αρχαιολόγων και μηχανικών του ΥΠΠΟΤ για να αποκατασταθεί η σημερινή ακραία ανισότητα.Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2010


ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ


Έφυγε από την ζωή σήμερα, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Κωνστάντιος, διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και εξέχον μέλος της αρχαιολογικής κοινότητας. Με τις ιδέες του, την δράση του και τα γραπτά του ανέτρεψε κατεστημένες αντιλήψεις και εισηγήθηκε μια νέα προσέγγιση για τα μνημεία και την προστασία τους. Η σχέση του μνημείου με τον πολίτη, η λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου στην σύγχρονη κοινωνία, η διαχείριση του μνημειακού πολιτιστικού αποθέματος με επίκεντρο τον άνθρωπο ήταν ορισμένοι μόνο από τους τομείς όπου ο Δημήτρης ανέτρεψε συντηρητικές νοοτροπίες, ανασημασιοδοτώντας την έννοια της ολοκληρωμένης προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς.
Ο Δημήτρης είχε κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη των πάντων με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, με την καλοσύνη του, με την υποδειγματική συμπεριφορά του απέναντι στους πολίτες και στους συναδέλφους του.
Βαθύτατα δημοκρατικός, με τις προοδευτικές του ιδέες έδωσε νέα πνοή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τελικά διαμόρφωσε το νέο υπόδειγμα του μαχόμενου αρχαιολόγου.
Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 στο Α΄ Νεκροταφείο, οι αρχαιολόγοι θα αποχαιρετίσουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο. Θα του υποσχεθούμε πώς θα τιμήσουμε το έργο του, ότι θα τον κρατήσουμε ζωντανό στην μνήμη και στην καρδιά μας, ελάχιστο αντίδωρο στην ανεκτίμητη προσφορά του.

Για το ΔΣ του ΣΕΑ,


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 10 Φλεβάρη, διαμαρτυρόμενος για τις νέες εξαγγελίες για την μείωση των αποδοχών, την υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, τη μείωση των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, το πάγωμα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την διαχρονική καθήλωση των μισθών των μελών του. Όχι μόνο είναι η δεύτερη χρονιά που οι ισχνοί μισθοί μας θα παραμείνουν παγωμένοι, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται, αλλά φέτος θα υποστούμε και ονομαστική μείωση των αποδοχών μας εάν εφαρμοστούν οι εξαγγελλόμενες περικοπές επιδομάτων και ο νέος τρόπος υπολογισμού του αφορολόγητου (που θα αυξήσει την μηνιαία παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών). Ο κλάδος των αρχαιολόγων έχει αποδοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν εξευτελιστικές σε σχέση με τον φόρτο εργασίας που καλείται καθημερινά να φέρει σε πέρας: ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου αρχαιολόγου είναι 900 ευρώ, ενώ ο μέγιστος μισθός μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας δεν ξεπερνά τα 1550 ευρώ! Ο κλάδος μας δεν έχει πρόσθετες αμοιβές, δεν πληρώνεται καν για τις υπερωρίες που πολύ συχνά πραγματοποιεί. Οι αμοιβές για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, που αναγκαστικά πραγματοποιούμε στο πλαίσιο των καθηκόντων μας, είναι εξευτελιστικές (29 ευρώ ημερήσια αποζημίωση, 9 ευρώ για αυθημερόν μετακίνηση) και προκαταβάλλονται από τους αρχαιολόγους, για να εξοφληθούν μετά από 1, 2 ή και 3 χρόνια. Το αρχαιολογικό επίδομα των 230 ευρώ παραμένει καθηλωμένο εδώ και οκτώ χρόνια, παρότι από τη θεσμοθέτησή του προβλεπόταν η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του.
Οι αρχαιολόγοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επιτελούν το έργο τους μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστες απολαβές, ουσιαστικά δανείζοντας το κράτος από τον πενιχρό μισθό τους, για να προχωρούν έργα εκατομμυρίων ευρώ, να απορροφώνται κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργώντας θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. Είναι προκλητικό και απαράδεκτο να παρουσιάζονται συλλήβδην οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι απολαμβάνουν «απαράδεκτα προνόμια» ή ότι είναι «τεμπέληδες».
Διαμαρτυρόμαστε επίσης για την πολιτική της μείωσης των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Ο τομέας του πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αριθμεί 4200 οργανικά κενά, ενώ η ίδια η πολιτική ηγεσία έχει παραδεχτεί δημόσια ότι οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στον ρόλο τους απέναντι στους πολίτες χωρίς πρόσληψη προσωπικού. Ήδη σήμερα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, με προφανείς επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας, στο Υπουργείο μας αλλά και στα δημόσια έσοδα.
Η δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας προφανώς δεν προήλθε από τους μισθούς μας, ούτε από τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που εδώ και χρόνια παράγει σημαντικό έργο με ελάχιστα κονδύλια. Προήλθε διαχρονικά από την προκλητική φοροδιαφυγή αλλά και τις τεράστιες δαπάνες του κομματικού κράτους σε αδιαφανείς δραστηριότητες. Διαμαρτυρόμαστε για τη συνεχή τα τελευταία χρόνια μείωση των κονδυλίων για τον πολιτισμό. Η εκμηδένιση του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και η οικονομική εξόντωση των αρχαιολόγων δεν θα συμβάλουν στην υπέρβαση της κρίσης, αντιθέτως αντιβαίνουν στη συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση του κράτους για την προστασία των αρχαιοτήτων, στερούν τις τοπικές κοινωνίες από σημαντικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, συντελώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη με την αύξηση της απασχόλησης και της τουριστικής κίνησης.
Διεκδικούμε:
Καμία μείωση στις αποδοχές μας. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή του αρχαιολογικού επιδόματος (αύξηση κατά 170 ευρώ) με βάση τις κείμενες διατάξεις. Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ένδικο μέσο για να υπερασπιστούμε τις αποδοχές μας.
Όχι στην οικονομική ασφυξία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό.
Όχι στο πάγωμα των προσλήψεων. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για να καλυφθούν οι ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Καταβολή των χρωστούμενων από τα οδοιπορικά. Αύξηση των εκτός έδρας αμοιβών (εξομοίωση με τα εκτός έδρας των μηχανικών) και έγκαιρη καταβολή τους.
Εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΥΠΠΟΤ με κατάργηση των οργανισμών που σπαταλούν το Δημόσιο χρήμα (ΟΠΕΠ κλπ).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010


Με αφορμή το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στο ΥΠΠΟΤ για τις προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σημειώνει τα ακόλουθα:
1. Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η εξυπηρέτηση του πολίτη θα έπρεπε να διασφαλίζεται με μόνιμο προσωπικό. Η κάλυψη παγίων στοιχειωδών αναγκών με συμβασιούχους, όμηρους κομματικών συναλλαγών, αποτελεί διαχρονική ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών.
2. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλυφθούν εγκαίρως τα κενά, έστω και με έκτακτο προσωπικό, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης χαιρετίστηκε από όλους ως ένα εξαιρετικά θετικό βήμα εξορθολογισμού, αφού θα επιτυγχάνονταν η απρόσκοπτη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η προστασία των μνημείων και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
3. Με δελτίο τύπου το ΥΠΠΟΤ ανέφερε στην συνέχεια ότι αποσύρει τις προκηρύξεις επειδή «οι Υπηρεσίες δεν κατόρθωσαν να υπερβούν αγκυλώσεις του παρελθόντος» και «δεν τήρησαν τις αρχές της διαφάνειας, την αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας», ενώ γίνεται λόγος και για μια «ομάδα εργασίας», η οποία δεν προβλέπεται από την θεσμοθετημένη διαδικασία.
4. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρώντας ισοπεδωτική την έκφραση του δελτίου τύπου και υπερασπιζόμενο το κύρος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς και την τιμή όλων όσοι είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των μνημείων της χώρας, συναντήθηκε για το θέμα με την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού. Η Γενική Γραμματέας διευκρίνισε ότι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις από τα πρώτα στοιχεία των Υπηρεσιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν αρρυθμίες και αποκλίσεις. Η ίδια ακριβώς διευκρίνιση δόθηκε από την πολιτική ηγεσία σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις που αφορούσαν στο θέμα. Σημειώθηκε επίσης ότι στην νέα διαδικασία δεν θα εμπλακούν εξωθεσμικές ομάδες εργασίας ή πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πάγιες αρχές του, ο ΣΕΑ χαιρετίζει και θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας που διασφαλίζει την αξιοκρατία, την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στο ΥΠΠΟΤ και δεν θα αφήνει περιθώρια σε εξωθεσμικούς παράγοντες να υπονομεύουν τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010

Απόψεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Στο προαναφερθέν κείμενο, στις παραγράφους 29 και 30 που αφορούν στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις νέες Περιφέρειες περιλαμβάνεται ο «πολιτισμός» με το σκεπτικό ότι δεν είναι αναγκαία στον τομέα αυτό «η ενότητα της κρατικής πολιτικής σε ολόκληρη την επικράτεια».
Επισημαίνουμε ότι ο όρος «πολιτισμός» είναι πολύ γενικός και περιλαμβάνει πληθώρα πεδίων, όπως οι καλές τέχνες, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο κ.λπ., τα οποία σήμερα αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ και τα οποία μπορεί να αποκεντρωθούν ώστε να είναι αμεσότερη η συμμετοχή των πολιτών. Προφανώς, αυτές οι δραστηριότητες πολιτισμού συγκαταλέγονται και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι Δήμοι (βλ. παρ. 71).
Στον όρο αυτό όμως, περιλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά (αρχαία και νεώτερα μνημεία), η προστασία και διαχείριση της οποίας πρέπει να παραμείνει στα κρατικά όργανα, δηλαδή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός….». Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής παραμένουν στα κρατικά όργανα. Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, η συνταγματική επιταγή υλοποιείται με το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Η αναγκαιότητα για την χάραξη κρατικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνογνωσίας που πηγάζουν από τη μακρόχρονη επιστημονική εργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ σε πανελλήνια κλίμακα, είναι αυταπόδεικτη για την προστασία των μνημείων και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης (βλ. Ν. 3028/2002).
Η διόρθωση του κειμένου διαβούλευσης για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία των μνημείων, αλλά και τη συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ