Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16/12/2009
Αρ. Πρωτ: 216

Προστασία του ορεινού όγκου Υμηττού και των αρχαιολογικών χώρων του

Η κλήση από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Αττικής να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις εν όψει της τροποποιήσεως του ισχύοντος Π.Δ. προστασίας του Υμηττού (ΦΕΚ 544/Α/ 1974) έγινε δεκτή με αισιοδοξία, διότι αφενός δινόταν η ευκαιρία να θεσμοθετηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία του Υμηττού και αφετέρου διότι θα τροποποιούνταν το καθεστώς των χρήσεων και των όρων δόμησης που αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του βουνού και κατά συνέπεια το περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων. Θεωρήθηκε δηλαδή, ότι θα έπαυαν πλέον να επιτρέπονται τα πολιτιστικά κέντρα και τα κτήρια κοινωφελούς χαρακτήρα (θεραπευτήρια, αναπαυτήρια κ.λπ..), τα οποία εξ ορισμού είναι ογκώδη. Πολύ περισσότερο εφόσον, όπως κατέστη γνωστό στο πανελλήνιο, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν την κερκόπορτα της αυθαιρεσίας, ώστε να έχουν οικοδομηθεί πλήθος πολυτελών επαύλεων κυρίως στην ανατολική κλιτύ του Υμηττού, υπό το πρόσχημα του πολιτιστικού κτηρίου. Θεωρήθηκε επίσης, ότι τίθεται φραγμός στην ανάπτυξη των κεραιών στην κορυφογραμμή και την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Γρήγορα όμως, έγινε αντιληπτό ότι ο σκοπός της τροποποίησης ήταν η διευκόλυνση των οδικών έργων διά του Υμηττού για τη σύνδεση των νοτίων προαστίων της Αθήνας με την Αττική Οδό και τον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο Υμηττός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης – κράτους των Αθηνών και κυρίως με τους Κλεισθένιους δήμους που αναπτύχθηκαν στις υπώρειές του. Συνδέεται με μυθολογικά (αντιπαράθεση Πάλλαντα και Θησέως) και ιστορικά περιστατικά. Το Υμήττιο μέλι ήταν φημισμένο από τα αρχαία χρόνια.
Στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν εντοπισθεί στον Υμηττό και για τους οποίους προτάθηκε οριοθέτηση και θεσμοθέτηση Ζώνης Α, αδόμητης, απόλυτης προστασίας συγκαταλέγονται:
1. Το Ιερό του Διός Σημείου στην κορυφή του Υμηττού
2. Ο ναός του Διός Ομβρίου και του Απόλλωνος Προοψίου στον Προφήτη Ηλία Κορωπίου
3. Το σπήλαιο του Νυμφολήπτου και το σπήλαιο του Λεονταρίου
4. Διάσπαρτα χαράγματα και επιγραφές με πλήθος αρχαίων ονομάτων
5. Τα λατομεία του μαρμάρου κυρίως στην περιοχή της Καισαριανής καθώς και στις ανατολικές πλαγιές
6. Τα στρατόπεδα στην Ηλιούπολη και στο Κακό Ρέμμα
7. Αγροικίες ύστερων κλασικών - ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων στις υπώρειές του, με γνωστότερη αυτή της Βάρης.
8. Υδρομαστευτικά υδραγωγεία αποτελούμενα από υπόγειους αγωγούς ύψους έως και 2 μ. και φρέατα στα Γλυκά Νερά, την Παιανία, το Κορωπί.
9. Ο αρχαιολογικός χώρος των Λαμπρικών Κορωπίου, όπου εντοπίζεται ο αρχαίος δήμος των Λαμπτρών Καθύπερθεν και μεγάλη βυζαντινή εγκατάσταση
10. Ο αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Κίτσι, Θίτι, Χάβαρα και Μακρυά Πεύκα Κορωπίου, όπου εκτός από τα αρχιτεκτονικά και ταφικά κατάλοιπα του αρχαίου δήμου των Λαμπτρών Υπένερθεν, έχει ανασκαφεί προϊστορική ακρόπολη, ενώ στη θέση του ιερού της Αφροδίτης βρίσκεται σήμερα ο βυζαντινός Ι.Ν. της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας. Εκκρεμεί η θεσμοθέτηση Ζώνης Α αδόμητης, απολύτου προστασίας για την προϊστορική ακρόπολη.

Στην τελική πρόταση του νέου Π.Δ. Υμηττού, η οποία δεν έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι εντάσσονται ασαφώς στη Ζώνη Α, επιτρέποντας παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις που θίγουν την απόλυτη προστασία των αρχαιολογικών χώρων.
Απόσπασμα από την πρόταση Π.Δ.: «Ζώνη Α. Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Πάρκο Φύσης (NATURA) και Ιστορικών Μνημείων με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών, και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού. Είναι ζώνη απολύτου προστασίας, εντός της οποίας δεν επιτρέπεται η δόμηση εκτός από την κατασκευή μόνο πέντε (5) νέων δημοτικών αναψυκτηρίων μέγιστου εμβαδού 100τμ, περιπτέρων δασικής αναψυχής, καθώς και οι διαμορφώσεις χώρων θέας, πληροφόρησης, παρατήρησης και η χάραξη μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων».

Επισημαίνεται ότι στον αρχαιολογικό χώρο των Λαμπτρών Υπένερθεν, και συγκεκριμένα από την Περιοχή Β2 μέσης προστασίας του (θεσμοθετημένης με το από 20-2-2003 Π.Δ. - ΦΕΚ 199/Δ/2003) πρόκειται να διέλθει ο νέος αυτοκινητόδρομος, πλάτους 25 μ. με υπόγειες σήραγγες και κοιλαδογέφυρες, με το σκεπτικό ότι η διάνοιξη οδών επιτρέπεται στις ζώνες μέσης προστασίας. Όταν όμως, στις ζώνες αυτές επιτρέπεται μόνον η ανέγερση ισόγειας κατοικίας 100 τ.μ. και αγροτικής αποθήκης 30 τ.μ. σε αγροτεμάχιο 20 και κατά παρέκκλιση 4 στρεμμάτων, είναι εύκολα αντιληπτό το μέγεθος των οδών που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτησή τους, και το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τον αυτοκινητόδρομο που προαναφέρθηκε. Πρόσθετα το τμήμα αυτό (Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας) που θίγει και τον αρχαιολογικό χώρο των Λαμπρικών, δεν προέβλεπε στο από 20-2-2003 Π.Δ. και δεν συνοδεύεται από καμία μελέτη σκοπιμότητας.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ εκφράζει την κάθετη αντίρρησή του για τα όσα σχεδιάζονται για τον Υμηττό και την ανησυχία του σχετικά με την τύχη των αρχαιοτήτων και ζητεί:
- την άμεση προώθηση της διαδικασίας για την θεσμοθέτηση των Ζωνών Α αδόμητων, απολύτου προστασίας των αρχαιολογικών χώρων του Υμηττού, η οποία εκκρεμεί στην Κεντρική Υπηρεσία και την ενσωμάτωσή τους στο νέο Π.Δ. προστασίας του Υμηττού, χωρίς καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση
- την θεσμοθέτηση ενός πλαισίου που θα περιλαμβάνει συνολικά την προστασία του Υμηττού ως ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου και φυσικού τοπίου, θέτοντας τέρμα στην αλλοίωση του περιβάλλοντος, την αυθαίρετη δόμηση, εγκατάσταση κεραιών κ.λπ., αλλά και στον σχεδιασμό που θέλει να μεταβάλει τον χαρακτήρα του, άμεσα με την κατασκευή έργων και έμμεσα με τις αλλαγές που θα επιφέρουν τα έργα αυτά στις χρήσεις γης, πάντοτε εις βάρος του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
- την ακύρωση της Κ.Υ.Α για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και την επανεξέτασή της, ώστε αυτή να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση, καθώς και την κατάργηση του τμήματος Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

Υπόμνημα θέσεων και αιτημάτων του Σ.Ε.Α.

Αθήνα, 25-10-2009
Αρ. Πρωτ.: 186

Προς
τον κ. Παύλο Γερουλάνο
Υπουργό Πολιτισμού & ΤουρισμούΚύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σας συγχαίρει θερμά για την ανάληψη καθηκόντων ως πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ) και σας καλωσορίζει προσβλέποντας σε μια γόνιμη και δημιουργική συνεργασία.
Ο ΣΕΑ, επιστημονικός σύλλογος και συγχρόνως κλαδικό συνδικαλιστικό όργανο των αρχαιολόγων που εργάζονται στο ΥΠΠΟΤ ως μόνιμοι και ως υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, εκπροσωπεί την ραχοκοκαλιά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του κρατικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την προστασία, την συντήρηση, την διαχείριση, την ανάδειξη και την προβολή της μνημειακής και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 1.000 επιστήμονες, αρχαιολόγοι και μουσειολόγοι, συγκροτούν τον μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του ΥΠΠΟΤ και τον μοναδικό θεσμικό φορέα αρχαιολόγων στην Ελλάδα.

Τα πρωτοφανή σε έκταση, ποσότητα, ποικιλία, αλλά και πολυπλοκότητα, έργα συντήρησης, αναστήλωσης, ανάπλασης και ανάδειξης, και οι συνυφασμένες με αυτά αρχαιολογικές έρευνες –ανασκαφικές και άλλες, οι μουσειακές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το πολυποίκιλο εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό, μαζί με τις τεράστιες ανασκαφικές έρευνες στο πλαίσιο των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία είκοσι χρόνια σε ολόκληρη την χώρα κάνουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία, πέρα από όλα τα άλλα, έναν ερευνητικό γίγαντα που δικαιωματικά κατέχει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στη μελέτη του κλασικού πολιτισμού στη χώρα που γεννήθηκε καθώς και του βυζαντινού στον προνομιακό χώρο ανάπτυξης του. Άλλωστε, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι ο φορέας με το μεγαλύτερο ποσοστό μελών – κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων από όλους τους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης.

Χάρη στην καθημερινή επαφή τους με τα ίδια τα μνημεία, αλλά και με τους πολίτες οι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού ξεπέρασαν στην πράξη τα αδιέξοδα του στείρου ακαδημαϊσμού που καθορίστηκαν από τις νεοθετικιστικές προσεγγίσεις της προηγούμενης γενιάς και αναγνωρίζουν έμπρακτα την ανάγκη της "κοινωνικοποίησης των μνημείων", ώστε αυτά όχι μόνον να προστατεύονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο από τους ίδιους τους πολίτες που γνωρίζοντας τα θα τα αγαπήσουν, αλλά και να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού της καθημερινότητας και συγχρόνως πολύτιμες, αναπαλλοτρίωτες και μη ανανεώσιμες πηγές αειφόρου ανάπτυξης.
Οι αρχαιολόγοι σήμερα εφαρμόζουν πρωτοπόρες πολιτικές στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μνημειοκεντρικές αλλά ανθρωποκεντρικές, αφού μέσω του επισκέπτη είναι που το μνημείο αποκτά την μοναδική του αξία ως φορέας συλλογικής μνήμης και ως στοιχείο ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η εφαρμογή ωστόσο των σύγχρονων στρατηγικών ολοκληρωμένης προστασίας της μνημειακής μας κληρονομιάς υπονομεύεται από την υποβάθμιση και απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια με την υποστελέχωση, την έλλειψη πόρων και τις μικροπολιτικές παρεμβάσεις των πολιτικών ηγεσιών.
Δυστυχώς, υπουργοί με πρόδηλη αδυναμία να συλλάβουν την πολυδιάστατη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα, προχώρησαν, εσκεμμένα ή ανεπίγνωστα, στην συνολική υποβάθμιση της ολοκληρωμένης μνημειακής προστασίας.


Κύριε Υπουργέ,
Με το υπόμνημα που ακολουθεί θέλουμε:
· να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει περιέλθει σε μια πρωτοφανή κατάσταση διοικητικής παράλυσης και οικονομικής ασφυξίας με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα τόσο στο έργο της προστασίας των μνημείων όσο και στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών
· να σας παρουσιάσουμε μερικές από τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
· να σας εκθέσουμε τα ζητήματα που μας αφορούν ειδικότερα, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι απλώς αιτήματα του κλάδου μας, άλλα στοιχειώδεις ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Προκαταρκτικά θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η συνένωση του Υπουργείου Πολιτισμού με εκείνο του Τουρισμού βρίσκει τους αρχαιολόγους προβληματισμένους. Η σύνδεση του πολιτισμού με την τουρισμό δείχνει να υπερτονίζει μια παράμετρο του πολιτισμού που είναι μεν βασική, αλλά όχι κυρίαρχη. Ειδικότερα, η αιτία ύπαρξης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πρωτίστως ο παιδευτικός της ρόλος. Όπως άλλωστε γνωρίζετε από τις σπουδές σας στην ιστορία, τα μνημεία ως φορείς συλλογικής και ατομικής μνήμης τα μελετούμε, τα προστατεύουμε και τα αναδεικνύουμε ώστε η άυλη αξία τους, ως υλικών μαρτυριών του ανθρώπου, να επενδυθεί στην συνειδησιακή διαμόρφωση του πολίτη και στην ιστορική προοπτική της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική κληρονομιά αποκτά την προστιθέμενη αξία της ώστε να καταστεί ενδιαφέρουσα για τον τουρίστα, να αποτελέσει επομένως και «προϊόν» για την τουριστική βιομηχανία.


Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΕΣΠΑ

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία υλοποίησε στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, (Β΄ και κυρίως Γ΄ ΚΠΣ) ένα τεράστιο έργο συντήρησης, προστασίας, οργάνωσης, ανάδειξης και προβολής μνημείων, χώρων και αρχαιολογικών μουσείων.
Με την επιτυχημένη μέθοδο της αυτεπιστασίας οι Εφορείες Αρχαιοτήτων ολοκλήρωσαν περίπου 300 συγχρηματοδοτούμενα έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους, τα οποία προσέφεραν απασχόληση σε πολλούς εργαζόμενους σε ολόκληρη την επικράτεια, ακόμη και σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες και δυσπρόσιτες.
Έτσι δημιουργήθηκαν σημεία έλξης και ενδιαφέροντος με μικρότερη ή μεγαλύτερη εμβέλεια που, αν προβληθούν συστηματικά μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η διεύρυνση του ΥΠΠΟ με τις υπηρεσίες του Τουρισμού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Η εμπειρία έδειξε ότι η επιστημονική προσέγγιση και η χρηστή διαχείριση, αλλά και η ευελιξία που διασφαλίζει η μέθοδος της αυτεπιστασίας, οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των έργων και στην έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Αυτό διαπιστώθηκε συχνά στους ελέγχους των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι έργα των Υπηρεσιών μας επελέγησαν ως Καλές Πρακτικές από τρίτους φορείς.

Δυστυχώς, παρά τις άριστες επιδόσεις του ΥΠΠΟ στο Γ΄ ΚΠΣ, η απουσία σχεδιασμού και συγκροτημένης πολιτικής από την απελθούσα ηγεσία του ΥΠΠΟ οδήγησε στην απώλεια τομεακού προγράμματος Πολιτισμού στο ΕΣΠΑ. Επίσης απεμπολήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης στο ΥΠΠΟ των πόρων για τον τομέα του πολιτισμού από τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και την Ψηφιακή Σύγκλιση, ενώ καρκινοβατεί η διαδικασία εκχώρησης από τα τομεακά προγράμματα (ΕΠΑΝ, Παιδεία και Δια βίου Μάθηση κ.ά.).

Επειδή αυτή η εξέλιξη είναι άκρως αρνητική για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, θεωρούμε κατεπείγουσες και απολύτως επιβεβλημένες τις ακόλουθες ενέργειες:

- Την επιδίωξη εξασφάλισης τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό, σε περίπτωση νέας διαπραγμάτευσης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.

- Την άμεση κατοχύρωση με επίσημη γραπτή νομική δέσμευση του ύψους των πιστώσεων του ΕΣΠΑ που προορίζονται για προγράμματα (ΠΕΠ, Τομεακά άλλων υπουργείων) τα οποία αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα αντίστοιχα έργα θα πρέπει να τα υλοποιήσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η μόνη αρμόδια κατά το Νόμο για την επέμβαση επί μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και σε καμία περίπτωση τρίτοι όπως ΟΤΑ, Ιερές Μονές, Εκκλησία της Ελλάδος.

- Την επιδίωξη της εκχώρησης της διαχείρισης όλων των πιστώσεων που θα διατεθούν για τον τομέα του Πολιτισμού από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ στην Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΠΟΤ («Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού»-ΕΥΤΟΠ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (J. Poncet) έχει συχνά εκφράσει την επιδίωξή της να υπάρχει μόνον ένας συνομιλητής για τον τομέα του Πολιτισμού και αυτός να είναι το αρμόδιο Υπουργείο και όχι οι κατά περίπτωση τοπικοί άρχοντες (Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δήμαρχοι) ή οι γενικοί γραμματείς άλλων Υπουργείων.
- Εδώ επισημαίνεται ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του Αγίου Όρους, το οποίο είναι ολόκληρο κηρυγμένο μνημείο και έχει ενταχθεί το 1988 από την UNESCO στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μεικτό, πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Ο σχεδιασμός, η έγκριση και η εκτέλεση έργων στην περιοχή του Άθω θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει θέμα κοινής αντιμετώπισης με το Υπουργείο Πολιτισμού.

- Οι προτάσεις για τα έργα επί μνημείων (θα σας αποσταλούν τα σχετικά έγγραφά μας), θα πρέπει να έχουν προκύψει ύστερα από συσκέψεις των Υπηρεσιών μας με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Διαχειριστική Αρχή, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αφού αξιολογηθούν και ιεραρχηθούν με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια (ωριμότητα έργου, γεωγραφική και χρονική διασπορά των μνημείων, κατάσταση διατήρησης μνημείου, επισκεψιμότητα, κλπ.), εν συνεχεία να κατατεθούν δια της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠΠΟΤ (ΕΥΤΟΠ).

- Οι μελέτες ωρίμανσης για τα έργα του ΕΣΠΑ που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα και συνιστούν μια «δεξαμενή έργων» σε μνημεία, χώρους και μουσεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Δυστυχώς, η απελθούσα πολιτική ηγεσία μη προχωρώντας την έγκριση των μελετών αυτών από τα αρμόδια συμβούλια, υπονόμευσε δραματικά την ετοιμότητα του ΥΠΠΟΤ να αναλάβει την υλοποίηση έργων. Σημειώνεται ότι ενώ ήδη έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις από τα περισσότερα ΠΕΠ, ελάχιστα Τεχνικά Δελτία έχουν κατατεθεί από το ΥΠΠΟΤ με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος και πόροι.

- Για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων στο ΕΣΠΑ απαιτείται βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και εξορθολογισμός της στελέχωσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των μουσείων, οι οποίες μετά την πρόσφατη μετακίνηση προσωπικού για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, έχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως μηχανικούς και λογιστές).

- Για την σύννομη λειτουργία των εργοταξίων και την προστασία του προσωπικού είναι απαραίτητο να γίνει κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρόσληψη μηχανικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας που θα αναλάβουν την ευθύνη της επίβλεψης των εργοταξίων όλων των εφορειών και των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων που εκτελούν έργα του ΕΣΠΑ.

- Με δεδομένο ότι προβλέπεται δημιουργία εργοκεντρικών δομών από υπαλλήλους που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της υλοποίησης των έργων αυτεπιστασίας, γεγονός που συνεπάγεται μείζονα επιβάρυνση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ ειδικού επιδόματος που, όπως άλλωστε προβλέπεται από την σχετική ΥΠΑΣΥΔ, μπορεί να καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

- Εκκρεμεί η άμεση πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης τόσο για το κλείσιμο των έργων Γ ΚΠΣ όσο και για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ.

· Οργάνωση ημερίδας
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός αντικειμενικού πλαισίου για τα έργα που θα εντάσσονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο, έχει την πρόθεση να διοργανώσει σχετική ημερίδα, στην οποία θα αναπτυχθεί τόσο ο θεωρητικός προβληματισμός όσο και πρακτικές προτάσεις. Στην εκδήλωση αυτή, στην οποία θα επιδιωχθεί συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, θα ήταν τιμή μας να παραβρεθείτε.

· Νομοθετικές ρυθμίσεις που θεωρούνται επιτακτικές εν όψει της έναρξης των έργων του ΕΣΠΑ
Εν όψει της αναδιοργάνωσης των υπουργείων και των αρμοδιοτήτων τους (ΠΔ 185/2009), οι αρμοδιότητες που ασκούσαν τα υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου και αφορούσαν στην πολιτιστική κληρονομιά (ιδίως το Κέντρο Διατήρησης Αγιορειτικής Κληρονομιάς - ΚΕΔΑΚ) πρέπει να μεταφερθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος, ώστε να λήξουν τα προβλήματα αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και η διασπορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (θα σας αποσταλεί σχετικό υπόμνημα). Η απορρόφηση τεράστιων πιστώσεων στο Άγιον Όρος έγινε χωρίς τον θεσμοθετημένο έλεγχο από το ΥΠΠΟΤ, με αποτέλεσμα η ποιότητα των επεμβάσεων σε μνημεία εγγεγραμμένα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO να μην είναι ελέγξιμη. Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί για τις αρμοδιότητες στην πολιτιστική κληρονομιά που ασκούσε παράτυπα το Υπουργείο Αιγαίου.

· Είναι αναγκαία η ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 (άρθρο 75, παρ. στ) 5 και 6), που δίνει η δυνατότητα στους Δήμους να παρεμβαίνουν σε θέματα προστασίας των μνημείων, κατά παράβαση της ρητής Συνταγματικής επιταγής (Άρθρο 24), σύμφωνα με την οποία η προστασία αποτελεί υποχρέωση του κράτους και ασκείται κατά συνέπεια από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ. ( θα σας αποσταλεί σχετική διάταξη νόμου).

· Αντίστοιχα, θα πρέπει να διευκρινιστεί νομοθετικά ότι η διάταξη (άρθρο 6 του Ν 3513/2006) που επιτρέπει να υλοποιεί πολιτιστικά έργα η Εκκλησία, δεν αφορά σε έργα προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς.

· Ο αμφιλεγόμενος νόμος Σουφλιά περί αναθέσεως μελετών, κατάργησε την δυνατότητα ανάθεσης εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο των μελετών που εκπονεί η ίδια η Αρχαιολογική Υπηρεσία με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας (π.χ. στατική ανάλυση μνημείου ή στεγάστρου, γεωλογική μελέτη, η/μ μελέτη, μελέτη φωτισμού, μελέτη ακουστικής, μελέτη μικροκλίματος προθήκης μουσείου, γεωδιασκοπήσεις κ.α.). Έτσι, στο κρίσιμο αυτό στάδιο για την προώθηση των έργων, αρκετοί από τους φορείς του ΥΠΠΟΤ και κυρίως οι περιφερειακές μονάδες (όλες οι εφορείες και τα μουσεία) συναντούν δυσχέρειες, εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν στις αναθέσεις των ενδεδειγμένων εξειδικευμένων τεχνικών μελετών, οι οποίες απαιτούν ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού (γεωλόγους, στατικούς, μηχανικούς πληροφορικής, ηλεκτρομηχανολόγους κ.λ.π.) που δεν προβλέπονται στον οργανισμό του ΥΠΠΟΤ. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ευθύς εξ αρχής αντιτάχθηκε στον αμφιλεγόμενο αυτόν νόμο και επί τέσσερα χρόνια επιμένει στην αλλαγή του, έχοντας μάλιστα προτείνει και σχετική τροπολογία την οποία επισυνάπτουμε. Ωστόσο το αίτημά μας προσέκρουσε επανειλημμένα στην επίμονη άρνηση της απελθούσας κυβέρνησης να στηρίξει τα έργα αυτεπιστασίας, λειτουργώντας ουσιαστικά προς όφελος των εργοληπτικών εταιριών.

Β. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Β.1 ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

· Σύμφωνα με τον Νόμο 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων, η κήρυξη ενός μνημείου ή ενός αρχαιολογικού χώρου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας του. Δυστυχώς όμως, από το 2004 η θεμελιώδης αυτή διαδικασία έχει καταργηθεί στην πράξη, εφ’ όσον με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, οι προτάσεις κηρύξεων που υποβάλλονται από τις αρμόδιες εφορείες σωρεύονται στα συρτάρια των Διευθύνσεων (ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΜ) της Κεντρικής Υπηρεσίας χωρίς να προωθούνται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η θεσμοθέτησή τους. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί να σταματήσει αμέσως αυτή η απαράδεκτη τακτική που έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία των κηρύξεων και της θεσμοθέτησης ζωνών προστασίας.

· Μολονότι ο σχετικά νέος (ΠΔ 191/2003) οργανισμός του ΥΠΠΟΤ δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί πλήρως, διαπιστώνεται καθημερινά στην πράξη ότι παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Η κύρια αιτία είναι ότι η ενεργοποίηση των νέων μονάδων έγινε το 2006 χωρίς να προβλεφθεί το αντίστοιχο προσωπικό, οι αναγκαίες υποδομές και στοιχειώδεις πόροι. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η έκταση ορισμένων εφορειών είναι μεγάλη και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής, αποκεντρωμένης δομής της Υπηρεσίας. Ακόμη, έχει καταστεί σαφές ότι ορισμένοι κορυφαίοι σε σημασία αλλά και επισκεψιμότητα χώροι, με πλήθος προσωπικού και μεγάλες ανάγκες διαχείρισης και προβολής, όπως π.χ. Ολυμπία, Μυστράς κλπ., είναι καλό να ενισχυθούν με την θεσμοθέτηση ειδικών περιφερειακών μονάδων που ως μοναδικό αντικείμενο θα έχουν την προστασία του οικείου αρχαιολογικού χώρου και την εύρυθμη λειτουργία, ανάδειξη και ανάπτυξη του μνημειακού συνόλου που περιλαμβάνει τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του.

· Η παρουσία του ΥΠΠΟΤ στο εξωτερικό είναι δυστυχώς υποβαθμισμένη. Εκκρεμεί από πολλά χρόνια η θεσμοθέτηση Ελληνικών Αρχαιολογικών Ινστιτούτων σε περιοχές όπου αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, από την Μέση Ανατολή μέχρι την Ιταλία. Παράλληλα, είναι αναγκαία η επαναφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της Βενετίας στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ από το ΥΠΕΞ.

Β2. ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα κρούσματα αυθαιρεσίας και κακοδιοίκησης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία αυξήθηκαν αλματωδώς τα τελευταία χρόνια και είναι επιτακτική η αποκατάσταση της τάξης και της νομιμότητας. Δικαστικές αποφάσεις για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων δεν εφαρμόζονται και στελέχη του ΥΠΠΟΤ υφίστανται τις συνέπειες, προϊστάμενοι ή αναπληρωτές τους αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογία επειδή δεν είναι αρεστοί, αυθαίρετες παρεμβάσεις στο έργο των Εφορειών από ορισμένες Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων (Κρήτη) εκθέτουν το ΥΠΠΟΤ και ταλαιπωρούν τον πολίτη. Η κομματική ταυτότητα ως κριτήριο επιλογής σε θέσεις ευθύνης που δυστυχώς παρεισέφρησε τα τελευταία χρόνια και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρει μιμητές στην νέα πολιτική ηγεσία, όπως άλλωστε προγραμματικά το δήλωσε και ο ίδιος ο έλληνας πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Κάθε απόκλιση από την αξιοκρατική λειτουργία είναι απαράδεκτη. Είναι πλέον καιρός να επιστρέψουμε στον 21ο αιώνα.

· Οι περιφερειακές διευθύνσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ, Εφορείες, Μουσεία κλπ., δεν έχουν οργανωθεί πλήρως αφού τα τμήματα που προβλέπονται είτε δεν έχουν συσταθεί, είτε δεν έχουν ενεργοποιηθεί με την σχετική εξουσιοδοτική απόφαση.

· Η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2009 με αποτέλεσμα να έχει λήξει η θητεία των υπηρετούντων. Ο ΣΕΑ συμφωνεί με την προγραμματική δέσμευση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την συνέντευξη στις κρίσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας. Κάθε κριτήριο που θα επιτρέπει κομματική ή προσωπική εύνοια θα πρέπει να αποκλειστεί από την διαδικασία.

· Εκκρεμεί ακόμη η κρίση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς από το τέλος του 2008, κενό που ευτυχώς καλύπτει απολύτως η εκ του νόμου ορισθείσα αναπληρώτρια. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι η επιλογή θα γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ και όχι από το κομματικά ελεγχόμενο έως σήμερα ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του ΥΠΕΣ, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αναμένεται η εξειδίκευση της νέας διαδικασίας.

· Η προβληματική και παράτυπη σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, δηλαδή των συλλογικών οργάνων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια, που έγινε το 2008 δυσχεραίνει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους προσθέτοντας νέα προβλήματα στην ήδη δυσκίνητη Διοίκηση του ΥΠΠΟΤ (θα σας αποσταλεί και το σχετικό μας έγγραφο). Στα Συμβούλια έχουν τοποθετηθεί επιλεκτικά προϊστάμενοι εφορειών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την Υπηρεσία τους καθώς και εξωϋπηρεσιακοί παράγοντες με τυπικό κώλυμα συμμετοχής. Σε εποχή έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης, η μεγάλη απώλεια εργατοωρών και η τεράστια αύξηση των οδοιπορικών εξόδων είναι περιττή πολυτέλεια. Η ορθολογική ανασύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων με την συμμετοχή των αρχαιολόγων προϊσταμένων σε εκείνα των Περιφερειών τους και η εξαίρεση όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι κατεπείγουσα και επιβεβλημένη.

Β3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· Απολύτως κρίσιμο ζήτημα για το ΥΠΠΟΤ είναι η πλήρης απουσία προγραμματισμού για την στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με αρχαιολόγους και γενικότερα μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, που θα προσλαμβάνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτονται από συμβασιούχους, εργαζόμενους με προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα αλλά και από εκείνους των προγραμμάτων stage.
Θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πλήρωση των 400 εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων οι 30 αρχαιολόγοι, για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ. Ακόμη, ζητούμε να προωθηθεί τάχιστα η διαδικασία πρόσληψης των επόμενων 350 (εκ των οποίων 35 αρχαιολόγοι) που έχουν εγκριθεί για το 2009 (πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ). Απόλυτη προτεραιότητα της νέας ηγεσίας είναι κατά την γνώμη μας η εφαρμογή της προγραμματικής εξαγγελίας της νέας κυβέρνησης για ετήσια, δηλαδή τακτή, διαδικασία πρόσληψης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με αξιοκρατικές διαδικασίες χωρίς εξαιρέσεις καθώς και η πλήρωση των κενών ιδιαίτερα στις μονάδες της περιφέρειας.

· Το λεγόμενο «Διάταγμα Παυλόπουλου» (ΠΔ 164/2004) προκαλεί τεράστια προβλήματα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με δεδομένο το γεγονός ότι το αρχαιολογικό έργο είναι εξειδικευμένο και απαιτεί ειδική εμπειρία, η προσφορά των έμπειρων εργαζομένων είναι εξαιρετικά πολύτιμη, και σε ορισμένες, απολύτως απαραίτητες, κατηγορίες (λιθοξόοι, μαρμαρογλύπτες, τεχνίτες αναστήλωσης, ειδικευμένοι τεχνίτες ανασκαφής κ.ο.κ) πάρα πολύ δυσεύρετη. Ο περιορισμός της απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων μέχρι 24 μήνες, σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία προσλήψεων μονίμων, οδηγεί στην οριστική απώλεια αυτού του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού. Μάλιστα, για ορισμένες κατηγορίες επιστημόνων (αρχαιολόγοι, μηχανικοί αναστηλωτές, συντηρητές αρχαιοτήτων), οι οποίοι έχουν ελάχιστες έως ανύπαρκτες δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αυτή η ρύθμιση συνιστά κατάργηση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην εργασία. Αν το ΠΔ Παυλόπουλου δεν καταργηθεί, το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει άμεσα να εξαιρεθεί από αυτό, εν όψει μάλιστα και των έργων του ΕΣΠΑ.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Αρχαιολογική Υπηρεσία βίωσε πρωτοφανείς κομματικές παρεμβάσεις στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. Με την λεγόμενη «τροπολογία Βουλγαράκη» (Ν3525/2007, άρθρο 16 (ΦΕΚ 16/Α/26-1-2007) καθιερώθηκε όλες οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού να γίνονται μέσα από το γραφείο Υπουργού, με αυστηρά κομματικά κριτήρια. Οι διάδοχοί του στο ΥΠΠΟΤ υπηρέτησαν με ευλαβική συνέπεια την ίδια γραμμή. Είναι επίσης γνωστό ότι οι μαθητευόμενοι με τα προγράμματα stage έπρεπε υποχρεωτικά να περάσουν από την εξευτελιστική διαδικασία της υπόδειξής τους από γραφεία βουλευτών της τότε κυβερνώσας παράταξης.
Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία χρησιμοποίησε το ΤΔΠΕΑΕ ως ανεξέλεγκτο μηχανισμό αδιαφανών προσλήψεων. Με προκηρύξεις-φαντάσματα που δεν έβλεπαν ποτέ το φως της δημοσιότητας, προσλαμβάνονταν προσωπικό σε έργα-φαντάσματα (Υδάτινες διαδρομές κλπ.) και εν συνεχεία διασπείρονταν στις Υπηρεσίες ανά την επικράτεια κατά τις ορέξεις της πολιτικής ηγεσίας!!!
Θεωρούμε αυτονόητο ότι η νέα κυβέρνηση, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένως δεσμευθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα καταργήσει αυθωρεί αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες, θα αποκαταστήσει την αξιοκρατία και θα σεβαστεί την αξιοπρέπεια όσων αναζητούν εργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο εξής οι προσλήψεις των συμβασιούχων θα πρέπει να πραγματοποιούνται, όπως απαιτεί και η κείμενη νομοθεσία, απ’ ευθείας από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις λοιπές Υπηρεσιακές μονάδες, με αξιοκρατικά και απολύτως αντικειμενικά κριτήρια.

· Η κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του ΥΠΠΟΤ με συμβασιούχους είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν εργαζόμενοι με υπερδεκαετή προϋπηρεσία που σήμερα είναι άνεργοι. Η οριστική κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των εργαζομένων μέσω πολυετών συμβάσεων με την απορρόφηση όσων εργάζονται μακροχρόνια στο ΥΠΠΟΤ και δεν τακτοποιήθηκαν με το ΠΔ 164/04 («Διάταγμα Παυλόπουλου») ή όσων το θέμα εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ είναι πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

· Με την Αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚΔ/Α5/16588/20-2-08 μεταφέρθηκαν πολλοί μηχανικοί και οι οργανικές τους θέσεις από τις Εφορείες αρχαιοτήτων και τα μουσεία στις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Έτσι, οι περιφερειακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μ. & Τ.Ε. στελεχώθηκαν με τεχνικό προσωπικό από τις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Π.Κ. Έγινε, δηλαδή, ανακατανομή του προσωπικού εις βάρος των μονάδων της Γ. Δ. Αρχαιοτήτων και του έργου που επιτελούν. Η στελεχιακή αφαίμαξη των Εφορειών έγινε χωρίς την συγκατάθεση των προϊσταμένων, οι οποίοι καλούνται να διεκπεραιώσουν το σύνθετο έργο των Εφορειών χωρίς τους πολύτιμους επιστημονικούς συνεργάτες τους. Σε πολλές περιπτώσεις η μετακίνηση δεν είχε την συγκατάθεση ούτε των μετακινούμενων συναδέλφων μηχανικών. Μάλιστα, οι μετακινήσεις μηχανικών μαζί με τις οργανικές τους θέσεις έγιναν χωρίς προηγουμένως να έχουν πληρωθεί οι θέσεις προϊσταμένων των Τεχνικών Τμημάτων των Εφορειών και των Μουσείων. Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη γιατί αποδυναμώνει τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, αφού αφήνει πολλές Εφορείες χωρίς τεχνικό προσωπικό άλλα και με ελλιπές οργανόγραμμα (χωρίς Τμήμα Τεχνικών Έργων). Κατά συνέπεια, υπονομεύει –εσκεμμένα;- πλήρως το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τον επιτυχημένο θεσμό της αυτεπιστασίας. Ζητούμε την άμεση αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας των Εφορειών με την στελέχωση από μηχανικούς.

Β4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η χρηματοδότηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Διευθύνσεων και των Μουσείων, τα έξι τελευταία χρόνια κινήθηκε σε ασφυκτικά πλαίσια με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να μη μπορούν να λειτουργήσουν ούτε καν στοιχειωδώς ανταποκρινόμενες στις τρέχουσες λειτουργικές υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσμα είναι η επιδείνωση της κατάστασης των μνημείων αλλά και των σχέσεων της Υπηρεσίας με τον πολίτη. Τα τελευταία χρόνια τα ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εγκρίνονται με τερατώδεις περικοπές για να καταλήξουν τελικά να μην υλοποιούνται ούτε καν αυτά λόγω έλλειψης πιστώσεων! Η αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΤ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κυρίως οι πόροι για την πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι περιττή πολυτέλεια αλλά ουσιαστική επένδυση στην βιώσιμη ανάπτυξη.

· Πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού
Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι η κατάργηση του ειδικού λογαριασμού του ΥΠΠΟΤ ύστερα από την αποκάλυψη της αδιαφανούς και διαβλητής διαχείρισής του θα έπρεπε να συνοδεύεται από μία αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση για τον τρόπο ενίσχυσης του Αρχαιολογικού Έργου, αφού όταν θεσμοθετήθηκε ο ειδικός λογαριασμός ως πιστώσεις του Λόττο, αποτέλεσε μια επιπλέον πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης για τα μνημεία. Η μεταφορά των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού στον τακτικό προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων είναι ελλιπής, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα οι πόροι για τα μνημεία, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που θα διατεθούν φέτος να είναι ακόμη μικρότεροι από τους περσινούς, ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Ζητούμε να επιστραφούν στο ΥΠΠΟΤ στο σύνολό τους οι πόροι του ΟΠΑΠ που διατίθεντο για την Αρχαιολογική Υπηρεσία και να χορηγούνται με διαφανείς διαδικασίες υπέρ της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

· Χορηγίες
Ο θεσμός της χορηγίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσε να λειτουργεί επικουρικά προσφέροντας επί πλέον πόρους για τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για την συρρίκνωση των κρατικών πιστώσεων για την προστασία των μνημείων ή και να τις υποκαταστήσει.
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας για την διαχείριση των χορηγιών δημιούργησαν ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό, χρονοβόρο και εν τέλει άκρως αναποτελεσματικό σύστημα που, αποκλείοντας την δυνατότητα της επιλογής και της άμεσης σχέσης, αντί να προσελκύει, αποτρέπει πιθανές πρωτοβουλίες χορηγών για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων μνημείων, μουσείων ή έργων. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αναπροσαρμοσθούν και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την άμεση επιχορήγηση των εφορειών και των μουσείων για συγκεκριμένες δράσεις.

Β5. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σωστικές ανασκαφές
Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές με έντονη ανοικοδόμηση (π.χ. Αττική) οι σωστικές ανασκαφές στα οικόπεδα ιδιωτών αποτελούν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Η αδυναμία πρόσληψης επαρκούς εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού οξύνει το διαχρονικό πρόβλημα της μακροχρόνιας δέσμευσης των ιδιοκτησιών και προκαλεί μεγάλες πιέσεις και εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Με αυτό το δεδομένο το κόστος της ανασκαφής μετακυλίεται στον φορολογούμενο πολίτη. Όμως η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της σωστικής ανασκαφής από τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα δημιουργεί ανισότητα στην αντιμετώπιση των πολιτών, αλλά και μείζονα προβλήματα για την ίδια την σωστική διαδικασία και την Υπηρεσία.
Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η επαρκής στελέχωση των εφορειών με μόνιμο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, αφού προηγηθεί η συστηματική και λεπτομερής καταγραφή των αναγκών κάθε περιοχής.

Απαλλοτριώσεις
Η διαδικασία απαλλοτριώσεων ακινήτων που περιέχουν σημαντικά μνημεία αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής προστασίας της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς. Οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών των πολιτών που δεσμεύονται εδώ και δεκαετίες λόγω αρχαιοτήτων θα πρέπει επιτέλους να διευθετηθούν, καθώς η σημερινή κατάσταση εκθέτει την Πολιτεία, την Υπηρεσία (υπάρχουν σχετικές γνωματεύσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη) και τελικά στρέφει τον πολίτη κατά της μνημειακής μας κληρονομιάς.

Ευαισθητοποίηση του κοινού
Ο ΣΕΑ πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούν τα μνημεία και η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών.
Αυτό φυσικά προϋποθέτει την γνωριμία, για την οποία είναι απαραίτητες πολλές και πολυεπίπεδες εκπαιδευτικές δράσεις που θα απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες (τοπικές κοινωνίες, κάτοικοι μεγάλων κέντρων, επισκέπτες, παιδιά, μαθητές εκπαιδευόμενοι διάφορων βαθμίδων, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.ο.κ). Με επίκεντρο τους πολυάριθμους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα τοπικά μουσεία που αναδείχθηκαν με τις παρεμβάσεις του Γ΄ΚΠΣ οι εφορείες αρχαιοτήτων και βέβαια τα μεγάλα δημόσια μουσεία μπορούν, εφ’ όσον στελεχωθούν και ενισχυθούν με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, να αναπτύξουν πολυποίκιλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα και να συμβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και την ένταξη των μνημείων στην καθημερινότητα του πολίτη.

Χρήση των ΜΜΕ, προβολή
Ο ΣΕΑ ανέκαθεν υποστήριζε την ανάγκη ανάπτυξης εκστρατείας προβολής για τα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Η τεράστια διαφημιστική καμπάνια για το νέο Μουσείο Ακροπόλεως που επιστράτευσε όλα τα μέσα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί μια εκστρατεία για την προβολή όλων των άλλων μεγάλων Μουσείων του ΥΠΠΟΤ, αλλά και των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα τους.
Η υπαγωγή στο υπουργείο Πολιτισμού της κρατικής τηλεόρασης και η συνένωση με το υπουργείο Τουρισμού δίνει νέες δυνατότητες στο επίπεδο αυτό που δεν θα πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Β6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ

Η πολυδιάσπαση των φορέων προστασίας των μνημείων όχι μόνο υπονομεύει το έργο που επιτελούν, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη βολέματος ημετέρων που διορίζονται σε δημόσιες θέσεις ως έπαθλο για την κατάκτηση της εξουσίας. Πάγια θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι η υπεράσπιση της συνταγματικής επιταγής για τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πρέπει να ασκείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ. Κατά συνέπεια, διαφωνούμε επί της αρχής με την ίδρυση παντός είδους Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. όπως το Οργανισμός Μουσείου Ακροπόλεως, το ΤΔΠΕΑΕ, ο ΟΠΕΠ και η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων που γιγαντώνονται, καταλήγοντας να λειτουργούν τελικά εις βάρος των μνημείων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, εφ’ όσον όλοι αυτοί οι φορείς αντί να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα το έργο, για το οποίο υποτίθεται πως δημιουργήθηκαν, αυτοτροφοδοτούνται και διαιωνίζονται, ενώ τα στελέχη και το προσωπικό τους αμείβονται, για το ίδιο ή συνήθως για μικρότερο έργο, με σκανδαλωδώς μεγαλύτερους μισθούς και επιδόματα από το υπόλοιπο προσωπικό του ΥΠΠΟΤ που συνήθως διαθέτει και πολλαπλάσια προσόντα.

Ενδεικτικό για την αναποτελεσματικότητα των θεσμών αυτών και την αποτυχία να εξυπηρετήσουν στοιχειωδώς τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν είναι το παράδειγμα του ΟΠΕΠ, που αντί να παράγει έσοδα όπως ήταν ο ιδρυτικός του στόχος, σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής δυσπραγίας επιχορηγείται και αναλώνει τα πολύτιμα για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και επιχορηγήσεις από το ΤΑΠ για να πληρώνει το προσωπικό του!

Στην πράξη αποκαλύπτεται ότι οι οργανισμοί στις παρυφές του Δημοσίου (ΟΠΕΠ, Οργανισμός Μουσείου Ακρόπολης κλπ.) δημιουργήθηκαν ή έστω κατάντησαν να λειτουργούν για να βολεύονται οι εκάστοτε «ημέτεροι». Ενδεικτική γι' αυτό ήταν η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ το 2007 να υπαγάγει ακόμη και το διοικητικό έργο του της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ στο ΤΔΠΕΑΕ με στόχο την απολύτως ανεξέλεγκτη πρόσληψη προσωπικού χωρίς κριτήρια. Ο ΣΕΑ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δικαιώθηκε πανηγυρικά.

· Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ)
Το ΤΔΠΕΑΕ υποτίθεται ότι θεσμοθετήθηκε για να εκτελεί με ταχύτητα σύνθετα αρχαιολογικά έργα. Σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα γραφειοκρατικό τέρας με δεκάδες έργα τα οποία θα μπορούσε να υλοποιεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία με υποπολλαπλάσιο κόστος και σε πολύ λιγότερο χρόνο. Έχει υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία των έργων ότι η αυξημένη γραφειοκρατία των επιτροπών του Ταμείου περίπου τριπλασιάζει τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ενώ αυξάνει και το κόστος σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο έργο που υλοποιεί μια εφορεία αρχαιοτήτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τακτοποίηση των ωρομίσθιων υπαλλήλων του ΤΔΠΕΑΕ ως υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου στις εφορείες αρχαιοτήτων και τις λοιπές μονάδες της αρχαιολογικής Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, κάνει επιτακτικότερη από ποτέ την ανάγκη κατάργησης των περισσότερων επιτροπών του Ταμείου και την μεταφορά του έργου τους στις αντίστοιχες εφορείες.

Ενδεικτικά παραδείγματα της νοσηρής λειτουργίας του εν λόγω Ταμείου είναι οι σκανδαλώδεις προσλήψεις συμβασιούχων, που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και ο απροκάλυπτος διορισμός κομματικών παραγόντων, άσχετων με το αντικείμενο του έργου (λ.χ. πρόεδρος για το έργο της μουσειολογικής μελέτης του Αρχαιολογικού μουσείου Πατρών διορίστηκε ένας γεωλόγος!).

Ύστερα από τα παραπάνω, είναι σαφής η προβληματική λειτουργία αυτού του μορφώματος και η ανάγκη διαβούλευσης για την τύχη του. Εάν ο φορέας αυτός δεν καταργηθεί στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της Δημόσιας Διοίκησης, θα μπορούσαν ίσως να μείνουν στο Ταμείο μόνον τα ελάχιστα, ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες εργολαβίες, οι οποίες με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να ανατεθούν από τις εφορείες. Προκειμένου να αποφευχθεί εκ νέου γιγάντωση του ΤΔΠΕΑΕ είναι απολύτως απαραίτητα να τεθούν αυστηρές προδιαγραφές για τα έργα που θα εκτελεί, να τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κυρίως να εφαρμοστεί ένας μέγιστος κλειστός αριθμός (π.χ. 10) έργων που θα μπορεί να διαχειρίζεται συγχρόνως. Για να ενταχθεί ένα νέο θα πρέπει προηγουμένως να έχει περατωθεί κάποιο άλλο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Παρά την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, το 2008 ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία νόμος για τη μετατροπή του Μουσείου Ακροπόλεως σε Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και μια σειρά τροπολογιών που είχαν επισυναφθεί σε αυτό (Ν. 3711, ΦΕΚ 224/Α/5-11-08).
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ευθύς εξαρχής αντέδρασε στην παραπάνω ρύθμιση με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία σχετικά με τις δυσμενέστατες συνέπειες που θα έχει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ο νόμος για το Μουσείο Ακροπόλεως. Με ομόφωνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων προκήρυξε απεργιακές κινητοποιήσεις και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νόμου, από το οποίο εκκρεμεί και η απόφαση επί της συνταγματικότητας του ιδρυτικού του νόμου (θα σας αποσταλεί σχετικός φάκελος).

Η θεσμική αποκοπή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, δηλαδή του χώρου που στεγάζει κατά κύριο λόγο τα θραύσματα των γλυπτών του Παρθενώνα, του Ερεχθείου και των υπόλοιπων μνημείων της Ακρόπολης από τον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Βράχου που είναι μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ύψιστο σύμβολο του ελληνικού έθνους, είναι θεσμικά, ιδεολογικά και λειτουργικά απαράδεκτη, αφού, αντιμετωπίζοντας τα γλυπτά θραύσματα των αρχιτεκτονικών μνημείων που προφανώς αποτελούν μια ενιαία σύλληψη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους ναούς από τους οποίους προέρχονται, σαν αυτόνομα κινητά ευρήματα, υπονομεύει ευθέως το κύριο επιχείρημά μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αντίκειται στην ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος και στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της Αρχαιολογίας.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας απέναντι στην συνταγματική επιταγή για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτιστικού αποθέματος αυτής της χώρας, ο ΣΕΑ ζητά την κατάργηση του νόμου για τη μετατροπή του Μουσείου Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. και ταυτόχρονα την ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ που θα είναι αρμόδια για τον χώρο και τα μνημεία του Ιερού Βράχου καθώς και για το παλαιό και το νέο Μουσείο Ακροπόλεως και θα διασφαλίζει την ενιαία επιστημονική, διοικητική και οικονομική διαχείριση του συνόλου των κινητών και ακίνητων μνημείων της Ακρόπολης, ώστε το ύψιστο μνημείο της χώρας να παραμείνει στη μέριμνα του Δημοσίου, όπως δηλαδή προβλέπει το Σύνταγμα.

Β7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

· Οικονομικά ζητήματα
Έως τώρα, το ΤΑΠΑ λειτουργούσε, θεωρητικά έστω, ως μηχανισμός αναδιανομής των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια και τα πωλητέα είδη συγκεντρώνονταν σε ένα κοινό ταμείο και αναδιανέμονταν ανάλογα με τις ανάγκες των μνημείων σε έργα και απαλλοτριώσεις. Με τον «νόμο Λιάπη» για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης επήλθε ένα ουσιώδες πλήγμα στα οικονομικά του ΤΑΠΑ που θα αποστερείται πλέον τα έσοδα ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Επί πλέον, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που περιλαμβάνεται στον ίδιο νόμο τα έσοδα του ΤΑΠΑ θα διατίθενται ακόμη για τους σκοπούς του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτελέσεως Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθηνών Α.Ε. (ΕΑΧΑ) και του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ) που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να φέρει έσοδα στην μητρική του εταιρεία δηλ. το ΤΑΠΑ.!

Είναι προφανές ότι με τον νόμο Λιάπη επιχειρήθηκε το αποθεματικό του ΤΑΠΑ να διανέμεται σε παραϋπηρεσίες, εργολάβους και κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλες και συγκεκριμένες ανάγκες και εκκρεμότητες οι οποίες εντάσσονται άμεσα στους σκοπούς του, όπως οι απαλλοτριώσεις, οι αμοιβές για παράδοση αρχαίων, οι εκδόσεις και η οικονομική ενίσχυση του έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων.
Ο ΣΕΑ υποστηρίζει ότι αν η πολιτική ηγεσία επιθυμεί τον εξορθολογισμό των οικονομικών του ΥΠΠΟΤ, θα πρέπει να καταργηθεί η προσφάτως θεσμοθετημένη μεταφορά κονδυλίων του ΤΑΠΑ στον ΟΠΕΠ, το ΤΔΠΕΑΕ και την ΕΑΧΑ, να κλείσει ο ελλειμματικός ΟΠΕΠ Α.Ε. και να μεταφερθούν οι λειτουργίες και το προσωπικό του στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

· Διοίκηση ΤΑΠΑ
Στον ίδιο νόμο Λιάπη προβλέπεται ο διορισμός και η παύση των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΑ με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, χωρίς την γνωμοδότηση του ΚΑΣ και από πρόσωπα άσχετα με τον χώρο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι προφανές ότι έτσι συσκοτίζονται τα κριτήρια επιλογής των μελών, γεγονός που γεννά την υποψία ότι εν τέλει στόχος της ρύθμισης αυτής ήταν η αποδιοργάνωση των οικονομικών του ΤΑΠΑ, το οποίο έχει σταθερούς πόρους κυρίως από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, και η διαρκής συρρίκνωσή του προς όφελος παραϋπηρεσιών, οι οποίες νέμονται για χρόνια τα ταμεία του ΥΠΠΟΤ παραμένοντας ελλειμματικές από την αρχή της ίδρυσής τους.
Θεωρούμε αναγκαία την θεσμοθέτηση κριτηρίων για όσους θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. του ΤΑΠΑ και την ex officio συμπερίληψη στην σύνθεση του ανώτατων στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μηχανισμός της οποίας άλλωστε είναι το ΤΑΠΑ.

Εκδόσεις
Η δημοσίευση του τεράστιου αρχαιολογικού έργου που παράγουν η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ αποτελεί στοιχειώδη συμβατική υποχρέωση του κράτους απέναντι στα μνημεία, στον πολίτη, αλλά και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Υπεύθυνος φορέας για το έργο αυτό είναι το ΤΑΠΑ. Ωστόσο, την τελευταία τετραετία, με ευθύνη των διορισμένων Διοικήσεών του, παρατηρήθηκε τρομακτική καθίζηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΑΠΑ, κατάσταση που θα πρέπει άμεσα να αναστραφεί. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα, ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση του Αρχαιολογικού Δελτίου αλλά και των λοιπών εκκρεμών εκδόσεων. Σκόπιμο θα ήταν το Αρχαιολογικό Δελτίο να εκδίδεται και ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο μεταφρασμένο και στα αγγλικά. Η πρωτοφανής κατάσταση των επιστημονικών και εκλαϊκευτικών εκδόσεων του ΤΑΠΑ, δηλαδή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι απολύτως ενδεικτική της αδιαφορίας και της άγνοιας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ αλλά και της εχθρότητας με την οποία αντιμετώπισε την παιδευτική διάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ως ελάχιστη αναγνώριση της επιστημονικής προσφοράς τους αλλά και της συνεισφοράς τους στην εκδοτική δραστηριότητα, οι αρχαιολόγοι του ΥΠΠΟΤ μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν εκδόσεις του ΤΑΠΑ. Εκκρεμεί η επέκταση του μέτρου και στους συναδέλφους με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα ενημέρωσης των επιστημόνων της Υπηρεσίας με τα εργαλεία που προσφέρει το Διαδίκτυο, δηλαδή τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (λ.χ. το Jstor), με τις οποίες θα πρέπει να διασυνδεθούν όλες οι Εφορείες και τα Μουσεία.

Β8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ.

· Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υπαλλήλων δύο ταχυτήτων, μόνιμων και αορίστου χρόνου, με την αναβάθμιση των δεύτερων με ένα πρόγραμμα μονιμοποίησής τους. Ο νόμος Παυλόπουλου για την ιεραρχική τους ανέλιξη δεν είναι ικανοποιητική ρύθμιση αφού δεν αποκαθιστά την ισότητα αλλά υπονομεύει την μονιμότητα που πρέπει να έχουν οι λειτουργοί που ασκούν δημόσια εξουσία.

· Θα πρέπει να επιλυθεί η εκκρεμότητα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των συναδέλφων μόνιμων και αορίστου χρόνου σε εποπτευόμενους φορείς, νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΟΤ και στα μεγάλα έργα και να προσμετράται ως χρόνος σε δημόσια υπηρεσία.

· Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, που προβλέπουν διαφανή τρόπο μεταθέσεων με κατάρτιση ετήσιου πίνακα μεταθετέων, με βάση τα μόρια της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης, της παραμονής σε επαρχία/παραμεθόριο κ.λπ.

· Εκκρεμεί η διοργάνωση εισαγωγικών σεμιναρίων νομοθεσίας και διοίκησης για τους συναδέλφους αορίστου χρόνου, προκειμένου να επιτελούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα καθήκοντά τους.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τελευταίο στο υπόμνημα αλλά πρώτο σε προτεραιότητα θέμα που απασχολεί τα μέλη του ΣΕΑ είναι ότι επί μια επταετία οι αποδοχές των αρχαιολόγων έχουν παραμείνει καθηλωμένες έχοντας καταντήσει πλέον να είναι προσβλητικές για το έργο που επιτελούν και ενδεικτικές βέβαια για την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η Πολιτεία στον πολιτισμό και στους λειτουργούς του. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, προγραμματική δέσμευση της νέας κυβέρνησης είναι η οικονομική αναβάθμιση των εργαζομένων και η αποκατάσταση των αδικιών, και η περίπτωση των αρχαιολόγων εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, αφού τα οικονομικά τους αιτήματα και δίκαια είναι και υπερώριμα.
Πάγιο αίτημα του ΣΕΑ είναι η αύξηση των αποδοχών όχι με επιδοματικές πολιτικές, αλλά με ένα νέο μισθολόγιο αρχαιολόγων που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα του κλάδου μας αλλά κυρίως στο σύνθετο έργο που επιτελούν για την μνημειακή κληρονομιά της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα επιστημονικό-ερευνητικό και διοικητικό-διαχειριστικό.

· Η αναπροσαρμογή του επιδόματος αρχαιολογικών ερευνών, που είναι παγωμένο εδώ και επτά χρόνια, είναι βασικό οικονομικό μας αίτημα. Η κατά 170 € είναι η ελάχιστη αναπροσαρμογή για να καλύψει τις τιμαριθμικές απώλειες του επιδόματος κατά την τελευταία επταετία. Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η τακτή τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, σύμφωνα με όσα άλλωστε προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία (παράγραφ 9 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002). Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι για λόγους γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν παρέχεται το επίδομα σε επτά μέλη του κλάδου μας (μπορούν να το λαμβάνουν οι αρχαιολόγοι, οι μουσειολόγοι, αλλά όχι οι Αρχαιολόγοι –Μουσειολόγοι!).

· Τα επιδόματα ευθύνης για τους αρχαιολόγους προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων, Εφορειών και Μουσείων στο ΥΠΠΟΤ, μετά μάλιστα τις σχετικές κρατήσεις, είναι απολύτως εξευτελιστικά και δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ΄ ελάχιστο στις μεγάλες ευθύνες που αναλαμβάνουν. Είναι απολύτως απαραίτητη η ρύθμιση για τον πολλαπλασιασμό τους.

· Στο πλαίσιο της συντεχνιακής λογικής που με συνέπεια υπηρέτησε ο τέως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς, θεσμοθετήθηκε ο οκταπλασιασμός των εκτός έδρας αποζημιώσεων των συναδέλφων μηχανικών του Δημοσίου σε σχέση με τους αρχαιολόγους και τους άλλους κλάδους του ΥΠΠΟΤ. Δηλαδή σε μια κοινή αυτοψία αρχαιολόγου και μηχανικού, ο πρώτος, ο οποίος μπορεί να είναι και διευθυντής, προϊστάμενος του δεύτερου, αποζημιώνεται με 9 € και ο δεύτερος με 70€! Παρά τις διαβεβαιώσεις της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας για την εξίσωση των εκτός έδρας αποζημιώσεων των αρχαιολόγων και των άλλων κλάδων με εκείνες των μηχανικών, η σκανδαλώδης ανισότητα που προσβάλλει όλους τους εργαζομένους του ΥΠΠΟΤ παραμένει. Απαιτείται άμεσα η έκδοση ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ-ΥΠΟΙΟ για την αντίστοιχη αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης και για τους αρχαιολόγους.
Επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι μετακινούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες ιδία δαπάνη δανείζοντας ουσιαστικά το κράτος από τον γλίσχρο μισθό των 1200-1300 €. Λαμβάνουν δε τις αποζημιώσεις τους με πολύμηνες ή και πολύχρονες ακόμη καθυστερήσεις.
Η εξίσωση της εκτός έδρας αποζημίωσης θα πρέπει να γίνει άμεσα από την νέα κυβέρνηση και είναι το αίτημα που προτάσσει ο ΣΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΤ.

Κύριε Υπουργέ,

Το παρόν υπόμνημα αποτελεί μία πρώτη ενημέρωση για τα ζητήματα που αφορούν τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟΤ αλλά και εν γένει την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Για τα θέματα που αναλύσαμε θα σας αποσταλούν και οι σχετικοί φάκελοι ή οι προτάσεις νομοθετικών διατάξεων. Στην συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ μαζί σας μπορούμε να αναλύσουμε διεξοδικότερα τα προβλήματα και να αναζητήσουμε από κοινού τις προσφορότερες λύσεις.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Η Γενική Γραμματέας
ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνει αρχαιολόγους και συντηρητές προς ενημέρωσή σας.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. πρωτ.:170

Περί της προσφυγής στο ΣτΕ για το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την απορία του για την επίθεση που δέχεται από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ, επειδή «τόλμησε» να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του και ως θεσμικός φορέας να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Οργανισμού του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος.
Είναι στους πάντες γνωστό ότι ο ΣΕΑ έδωσε μάχες τον ενάμισι τελευταίο χρόνο, ώστε το Μουσείο της Ακροπόλεως, που το πλήρωσε με το υστέρημά του ο ελληνικός λαός και το έστησαν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού δίνοντας και την ψυχή τους, να παραμείνει δημόσιο αγαθό και όχι λάφυρο στα χέρια διορισμένων από τον εκάστοτε υπουργό. Μάλιστα, το Δ.Σ. του ΣΕΑ, για τους απεργιακούς αγώνες του Συλλόγου μας ενάντια στον οργανισμό του Μουσείου, σύρθηκε από την πολιτική ηγεσία κατ’ εξακολούθηση στα δικαστήρια.
Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νόμου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως είναι ομόφωνη απόφαση αλλεπάλληλων Γενικών Συνελεύσεων των Αρχαιολόγων, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί και ήταν γνωστές στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. Η διαδικασία της προσφυγής ξεκίνησε υποχρεωτικά μετά την πρώτη διοικητική πράξη εφαρμογής του Νόμου για το νέο Μουσείο Ακροπόλεως, δηλαδή τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υλοποιήθηκε από αρμόδιο νομικό γραφείο μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος.
Επισημαίνουμε ότι ο ΣΕΑ, με σεβασμό απέναντι στο εμβληματικό για τον Ελληνικό Πολιτισμό μνημειακό σύνολο του ιερού βράχου της Ακροπόλεως, στην προσφορά των εργαζομένων που έφεραν σε πέρας την ολοκλήρωση της έκθεσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και των επιστημόνων, εντός και εκτός του ΔΣ του Νέου Μουσείου, που εργάστηκαν για την ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων της Ακροπόλεως, παρά την αντίθεση του για το καθεστώς του ως Νομικού Προσώπου, τήρησε υποδειγματική στάση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την τελετή των εγκαινίων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαμαρτυρία.
Με απορία αλλά και λύπη ο ΣΕΑ παρατηρεί ότι η πολιτική ηγεσία αντιδρά μόνον όταν ενοχλείται η Διοίκηση του Μουσείου Ακροπόλεως, τη στιγμή που η Αρχαιολογική Υπηρεσία υφίσταται πρωτοφανή εγκατάλειψη, η δε προστασία των μνημείων αλλά και η εξυπηρέτηση του έλληνα πολίτη έχουν τεθεί, κατά γενική ομολογία, σε δεύτερη μοίρα. Οι αρχαιολόγοι περιμένουν ακόμη απαντήσεις και στοιχειώδεις ενέργειες για την θεσμική και οικονομική αναβάθμιση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ, η διαχείριση του ΕΣΠΑ στον τομέα των αρχαιολογικών έργων από τις κατά νόμον αρμόδιες υπηρεσίες, οι «δραστηριότητες» του ΟΠΕΠ, η γιγάντωση του ΤΔΠΕΑΕ, η διάταξη για τις κομματικές επιλογές των συμβασιούχων, αλλά και τα χρονίζοντα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου αφήνουν προκλητικά αδιάφορη την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.
Ο ΣΕΑ θα συνεχίσει τον αγώνα του ώστε το Νέο Μουσείο της Ακροπόλεως, από φέουδο ημετέρων, να ενωθεί με τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως και να καταστεί σύγχρονη Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. πρωτ.:168

ΠΡΟΣ: τον κ. Θ. Δραβίλλα
Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού
Πολιτισμού
2. κ. Μ. Βλαζάκη
Γ. Δ/νση Αρχαιοτήτων
& Πολ. Κληρονομιάς

Όπως πληροφορηθήκαμε από Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, τις ημέρες αυτές γίνονται επιλεκτικά τηλέφωνα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που μόλις δημοσιεύτηκε. Μετά από αυτή την πληροφορία, ο Σ.Ε.Α. απευθύνθηκε στους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή στην Διαχειριστική Αρχή και στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, οι οποίοι διατύπωσαν παντελή άγνοια για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν αυτό πράγματι αληθεύει. Εάν ναι, ερωτούμε με ποια κριτήρια επελέγησαν τα συγκεκριμένα έργα, τη στιγμή που δεν έχει προηγηθεί η σχετική συνάντηση εργασίας με τους αρμόδιους διευθυντές των Υπηρεσιών και η απαραίτητη ιεράρχηση των προτάσεων βάσει των απαιτήσεων που θέτουν αφ’ ενός το ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφ’ ετέρου οι ανάγκες των μνημείων, όπως αυτές αξιολογούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Με την ευκαιρία αυτή θα επαναλάβουμε ότι ο ΣΕΑ ως θεσμικός παράγων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την διαδικασία υποβολής, ένταξης και υλοποίησης των έργων στο ΕΣΠΑ, ώστε αυτά να γίνονται σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την σκοπιμότητα και την ωριμότητα των πράξεων.
ΣΥΝ.: Το με α.π. 167/16-9-2009 έγγραφο του ΣΕΑ προς τον Υπουργό Πολιτισμού.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. πρωτ.: 167

Προς κ. Αντώνη Κ. Σαμαρά
Υπουργό ΠολιτισμούΚύριε Υπουργέ,
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πορεία του ΕΣΠΑ σε σχέση με τα έργα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα για τον ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού στο μείζον αυτό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Αφού το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εξασφάλισε τομεακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ σήμερα αμφισβητείται πλέον εντελώς ο ρόλος του, αφού αγνοείται τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, όσο και από το σύνολο σχεδόν των Περιφερειών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς). Πιο συγκεκριμένα, εξακολουθούν να υφίστανται οι παρακάτω εξαιρετικά σοβαρές εκκρεμότητες:

1. ΘΕΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Όπως έχει ζητηθεί και με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΟ προς το ΥΠΟΙΟ, ήδη από το Φεβρουάριο 2009, το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί απαραίτητο, για τις προτάσεις στον Τομέα του Πολιτισμού (κωδικοί 58, 59, 60), οι οποίες υποβάλλονται για ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να τηρείται η διαδικασία συντονισμού, όπως ίσχυε και κατά την εφαρμογή του Γ΄ Κ.Π.Σ. Είναι δηλαδή απαραίτητο, να ισχύσει και στο ΕΣΠΑ όλη η διαδικασία της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ., μετά τη θετική αξιολόγηση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης από τις κατά τόπους Διαχειριστικές Αρχές. Άλλωστε στις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ αυτό ήδη προβλέπεται για τους τομείς της Υγείας, της Έρευνας και του Περιβάλλοντος (ΕΣΠΑ 2007-2013 κεφ. 8.1.4 - 8.1.5 - 8.1.6) που πέτυχαν εξαρχής το αυτονόητο!

Είναι δεδομένο πως αν δεν τηρηθεί η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματικού συντονισμού και εφαρμογής εθνικής πολιτικής στον τομέα του Πολιτισμού και κινδυνεύει η αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η εμπειρία κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. απέδειξε τη μεγάλη χρησιμότητα της εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας. Όχι μόνο δεν προκλήθηκαν καθυστερήσεις, εφόσον τίθεται αποκλειστική προθεσμία για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης, αλλά, αντίθετα, λειτούργησε θετικά στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠ.ΠΟ. με τις Περιφέρειες, ιδιαίτερα σε θέματα νομιμότητας, καταλληλότητας και αρμοδιότητας δυνητικών Τελικών Δικαιούχων, πληρότητας σχετικών αδειοδοτήσεων εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, κ.ο.κ. (π.χ. βυζαντινός ναός Αγ. Γεωργίου Αρμά στην Εύβοια, Ι.Ν. Σωτήρος (Κοττάκη) στην Πλάκα, Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης, κ.α.).

Για το θέμα αυτό επανειλημμένως υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΟΙΟ έχουν υποστηρίξει ότι μπορεί να λυθεί μόνον με παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονομικών.

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ως συνέχεια των ανωτέρω, ελάχιστες είναι οι Περιφέρειες που ακολούθησαν τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου κατά την έκδοση των Ανοιχτών Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων. Υπάρχει μάλιστα το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δημοσίευσε Πρόσκληση στις 03.07.09 που καλούσε ως τελικούς δικαιούχους μόνον την Ιερά Κοινότητα και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Το σχέδιο της πρόσκλησης δεν εστάλη στο ΥΠΠΟ για σχετική γνωμοδότηση. Η πρόσκληση που τελικά δημοσιεύθηκε δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα, παρ΄ όλο που αφορά στα μείζονος ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας μνημεία του Αγίου Όρους.
Σχετικό έγγραφο με τις αντιρρήσεις του Υπουργείου εκκρεμεί από 1.9.09 προς υπογραφή από την πολιτική ηγεσία, με τελική υπογραφή αυτή του Υπουργού Πολιτισμού.

3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΥΠ.ΠΟ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 13 Προσκλήσεις Περιφερειών και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης από φορέα του Υπουργείου !
Παραμένει σε εκκρεμότητα η τελική έγκριση της πλειονότητας των μελετών ωρίμανσης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ , καθώς και η τεχνική υποστήριξη των φορέων μας, που έχει σταματήσει από τον Ιούνιο 2009, με τη λήξη της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου.


4. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί ΚΥΑ μόνον για την εκχώρηση 25 εκατ. € από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Δεν έχει προχωρήσει η παραχώρηση ποσού 157 εκ. € από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ούτε η σχετική εκχώρηση από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Με το ζήτημα των εκχωρήσεων συνδέεται άμεσα το θέμα της χρηματοδότησης των δράσεων πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ όλα τα έργα πολιτισμού, πλην αυτών του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑΕ014/3 του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι, και όπως επιβεβαιώθηκε από τα πράγματα, επετεύχθη η αποτελεσματική παρακολούθηση και πλήρης εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης και πορείας των έργων αυτών.
Κατά την άποψή μας το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά προς το παρόν ούτε αυτό το θέμα έχει διευθετηθεί.

Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές από τα παραπάνω, ότι χρειάζεται μια πολύ πιο δυναμική διεκδίκηση όλων όσων θεσμικά ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, καθώς ορισμένοι εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη αγνοούν. Μόνον η άμεση ανταπόκρισή σας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και λάθη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εκκίνησης του ΕΣΠΑ.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. πρωτ.: 163

Ανακοίνωση για την απομάκρυνση του κ. Α. Τζαφάλια
από το έργο του θεάτρου Λάρισας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην αιφνίδια και αναιτιολόγητη απομάκρυνση του επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Αθανασίου Τζαφάλια από την Επιστημονική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λάρισας”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄Κ.Π.Σ. και είναι ενταγμένο στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικού Έργου (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), δεδομένου ότι ο αποπεμφθείς συνάδελφος, όχι μόνον εντόπισε το αρχαίο θέατρο, αλλά με επιστημονική γνώση και συνεχή αγώνα επί 30ετία κατόρθωσε να το απελευθερώσει από τις σύγχρονες οικοδομές που το κάλυπταν και να οδηγήσει στην αποκάλυψη και ανάδειξη ενός μνημείου μείζονος σημασίας για όλη την Ελλάδα.
Το προαναφερθέν γεγονός, καθώς και άλλες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν μέχρι σήμερα στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., όπως ο διορισμός γεωλόγου(!) ως Προέδρου Επιτροπής του έργου “Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη νέου Μουσείου Πατρών”, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του έργου, καταδεικνύουν την ορθότητα της πάγιας θέσης του Σ.Ε.Α. για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., το οποίο λειτουργεί με απολύτως αδιαφανή τρόπο, αποσυντονίζοντας και διασπώντας το έργο της προστασίας των μνημείων, και υποστηρίζει την υπαγωγή των έργων του Ταμείου στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. πρωτ.:162


Ανακοίνωση για την απομάκρυνση της Εφόρου Ολυμπίας


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη αντίθεση του στην ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας να σπεύσει να θέσει σε προσωρινή διαθεσιμότητα την διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας κ. Γ. Χατζή, με αφορμή την περίεργη «εξαφάνιση» αρχιτεκτονικού μέλους από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν ανέχεται να διασύρεται ένας αρχαιολόγος ως αποδιοπομπαίος τράγος επειδή το ατυχές, όσο και ύποπτο αυτό συμβάν συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο. Με δεδομένο το εξαιρετικά προβληματικό καθεστώς φύλαξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς που επανειλημμένως έχουμε καταγγείλει, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί απαράδεκτο να εκμηδενίζεται η προσφορά των αρχαιολόγων, να διασύρονται ανώτατα στελέχη της Υπηρεσίας και να καθίστανται έρμαια οποιασδήποτε κακόβουλης ή προβοκατόρικης ενέργειας.
Και αυτό, όταν η ευθύνη της φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων έχει ανατεθεί σε αρχιφύλακες που επιλέγονται με αυστηρά κομματικά κριτήρια από τις πολιτικές ηγεσίες, ανεξαρτήτως των προσόντων τους, αλλά και της γνώμης του αρμόδιου αρχαιολόγου διευθυντή, και όταν, εδώ και χρόνια, οι μόνιμοι αρχαιοφύλακες είναι ελάχιστοι, με αποτέλεσμα τα μνημεία να φυλάσσονται με έκτακτο προσωπικό και εκπαιδευόμενους με τα προγράμματα stage, έτσι ώστε η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να επιδίδεται σε ένα φαύλο ρουσφετολογικό γαϊτανάκι.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί την πολιτική ηγεσία να ανακαλέσει αμέσως την άδικη απόφαση κατά του διευθυντή, να διαλευκάνει πάραυτα την υπόθεση της ύποπτης «εξαφάνισης» ώστε να αποδώσει τις ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους και να ασχοληθεί επιτέλους με την ουσία του προβλήματος της φύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 27/7/2009
Αρ. Πρωτ.:144Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την αποστροφή του και την ανησυχία του για την επίθεση που δέχτηκαν οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι Μ.Τσιποπούλου και Κ. Χρηστάκης από μερίδα του Τύπου και παραγόντων της Κρήτης, για τις επιστημονικές απόψεις που διατύπωσαν σε σχέση με την προέλευση των μινωικών φύλων που κατοίκησαν την Κρήτη από την 7η χιλιετία π.Χ. Η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η επίθεση αυτή δεν ξεκίνησε από τους συνήθεις ακραίους κύκλους, αλλά από τοπικούς πολιτικούς παράγοντες.
Η ελεύθερη διατύπωση επιστημονικών απόψεων αποτελεί βασικό πυλώνα προαγωγής κάθε επιστήμης, πόσο μάλλον της προϊστορικής αρχαιολογίας, που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται από τα νέα δεδομένα των επιστημονικών ανακαλύψεων. Η προσπάθεια να λογοκριθούν επιστημονικές απόψεις ή να υπαχθούν σε πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της επιστημονικής ελευθερίας και με αυτή την έννοια αποτελεί ευθεία βολή κατά της δημοκρατίας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών.
Οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας έχουν υποφέρει στο παρελθόν από τις προσπάθειες πολιτικής χειραγώγησής τους και χρησιμοποίησής τους για επιδιώξεις που απέχουν πολύ από αυτές της επιστημονικής κοινότητας.
Είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό να διατυπώνονται απόψεις που θεωρούν ότι οι αρχαιολόγοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν μπορούν ή δεν δικαιούνται να διατυπώνουν ελεύθερα τις επιστημονικές τους απόψεις, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι αρχαιολόγοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μεριμνούν, σε συνθήκες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερο ασφυκτικές από ποτέ, να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στα τρέχοντα καθήκοντα που συνεπάγεται η θέση τους, αλλά πολύ περισσότερο να προάγουν την αρχαιολογική επιστήμη και να κάνουν τα συμπεράσματά της προσιτά στο ευρύ κοινό, με αξιοθαύμαστα και διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Το έργο αυτό κρίνεται συνεχώς από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αλλά και από το κοινό που επισκέπτεται τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας μας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων στηρίζει τα μέλη του στο δύσκολο έργο τους ενάντια στις συκοφαντίες και τις απειλές που διατυπώνονται από ποικίλους κύκλους και συμφέροντα.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009

Προτάσεις ανάδειξης μνημείων Εύβοιας

Αθήνα, 17/7/2009
Αρ. Πρωτ: 135


ΠΡΟΣ:
1) Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Αντώνη Σαμαρά


ΚΟΙΝ:
α) Τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.
κ. Θεόδωρο Δραβίλλα
β) Την κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Γ.Δ.Α.Π.Κ.Θέμα: Με αφορμή προτάσεις ανάδειξης μνημείων της Εύβοιας


Κύριε Υπουργέ,Με αφορμή την εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προτάσεων επέμβασης σε μνημεία της Εύβοιας («Πρόταση για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας», «Πρόταση ανάδειξης του ιερού της Αρτέμιδος στην Αυλίδα»), τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου και την δέσμευση του Υπουργού Τουρισμού για άμεση έναρξη των εργασιών επί του θεάτρου και την εντός 18 μηνών αποπεράτωσή του, με σκοπό την διεξαγωγή παραστάσεων αρχαίου δράματος, οφείλουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους αποφάσεις, στο ΚΑΣ εισάγονται μελέτες επεμβάσεων, οι οποίες οφείλουν να τηρούν κατά γράμμα τις αυστηρές προϋποθέσεις που το ίδιο έχει ορίσει. Η εσπευσμένη εισαγωγή προς γνωμοδότηση ανώριμων προτάσεων για μείζονος σημασίας μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με σύνθετα προβλήματα, πέραν των θεωρητικών(;) κινδύνων για τα ίδια τα μνημεία, διαταράσσει και τον προγραμματισμό των έργων του ΥΠΠΟ που (πρέπει να) καθορίζεται από πλήθος παραμέτρων (σημασία, κατάσταση διατήρησης, γεωγραφική και χωρική διασπορά, κλπ.), με βασικότερες εξ αυτών τις ανάγκες των μνημείων και την ωριμότητα των μελετών επέμβασης. Επί πλέον, ο απόλυτος σεβασμός σε αυτή την ιεράρχηση επιβάλλεται και από τις περιορισμένες διαθέσιμες πιστώσεις (του ΕΣΠΑ ή άλλων πηγών) σε σχέση με το πλήθος των μνημείων της επικράτειας και τις ανάγκες που αυτά έχουν.
Την στιγμή που στο ΚΑΣ δεν έχουν ακόμη εισαχθεί προς έγκριση οι έτοιμες μελέτες ωρίμανσης των Εφορειών, προκαλεί εύλογες απορίες και ερωτηματικά η εξέταση προτάσεων υπό τύπον περιληπτικής έκθεσης ιδεών.
Με την ευκαιρία αυτή θα υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ως θεσμικός παράγων στο τομέα της προστασίας της μνημειακής μας κληρονομιάς, θα παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης των παραπάνω προϋποθέσεων, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την προστασία των μνημείων της Ελλάδας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22/7/2009
Αρ.Πρωτ: 138Ο ΣΕΑ αξιολογώντας την κρισιμότητα της κατάστασης σας καλεί σε συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί στο κτήριο του ΣΕΑ, Ερμού 134-136, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009 και ώρα 12.00.
Η συνέντευξη θα επικεντρωθεί στα φλέγοντα προβλήματα που ταλανίζουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία και έχουν άμεσες επιπτώσεις στα μνημεία και τα μουσεία της χώρας και στους ανθρώπους που τα υπηρετούν.
Ο ΣΕΑ θα σας ενημερώσει με νεώτερη εγκύκλιο και για τις ενέργειες που θα κάνει προκειμένου να προασπίσει τα θεσμικά και οικονομικά δικαιώματα των συναδέλφων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Αθήνα, 22/7/2009
Αρ.Πρωτ: 137


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής του Συνέλευσης προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 από τις 12:00 ως τη λήξη του ωραρίου, συμπαριστάμενος στις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων αρχαιολόγων και των άλλων κλάδων εργαζομένων του ΥΠΠΟ και απαιτεί:
  • Προσλήψεις αρχαιολόγων και γενικότερα μόνιμου προσωπικού με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών.
  • Άμεση εξαίρεση των αρχαιολόγων και των άλλων κλάδων εργαζομένων στα αρχαιολογικά έργα από τις περιοριστικές διατάξεις του ΠΔ164/2004 (24μηνο) που οδηγεί στην ανεργία εκατοντάδες συναδέλφους μας και στερεί από τα μνημεία την πολύτιμη εμπειρία τους.
  • Κατάργηση του άρθρου 16 που επιτρέπει την κομματική παρέμβαση (γραφείο Υπουργού μέσω ΓΔΑΠΚ) στις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού.
  • Άμεση ανάκληση όλων των απολύσεων των συναδέλφων μας συμβασιούχων.

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αθήνα, 21/7/2009
Αρ. Πρωτ: 136


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων χαιρετίζει τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, το οποίο είναι έργο μακράς και επίμοχθης προσπάθειας του δυναμικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Εκφράζει ωστόσο τη λύπη αλλά και την απορία του για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, στην οποία δεν γίνεται μνεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οποία ανήκει οργανικά το μουσείο και είναι και ο φορέας λειτουργίας του. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο Πρόεδρος του Συλλόγου δεν θα παρίσταται στα εγκαίνια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Σχέδιο Νόμου για τους Μεσογειακούς Αγώνες

Αθήνα, 26/6/2009
Αρ. Πρωτ: 125

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
κ. Αντώνη Σαμαρά
Υπουργό Πολιτισμού

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατά τη συνάντησή σας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εκφράστηκε εκ μέρους σας η δέσμευση για την άμεση προώθηση και τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (άρση 24μήνου κλπ.), καθώς και στην αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του κλάδου των αρχαιολόγων (αναπροσαρμογή εκτός έδρας αποζημιώσεων κλπ.). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν στο σχέδιο Νόμου για τους Μεσογειακούς Αγώνες που βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση.
Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε την απορία μας, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι, αντ’ αυτών, το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κλπ.) καθώς και στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως (γραφείο Προέδρου(!), έσοδα από την αποκλειστική εκμετάλλευση των εκθεμάτων κλπ.), για τις οποίες δεν υπήρξε προηγούμενη σχετική διαβούλευση με το Σύλλογό μας, δηλαδή με τον αρμόδιο θεσμικό φορέα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί με ανησυχία την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πρόχειρη και ατεκμηρίωτη αναγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα αποφασίζεται η «αναδιάταξη» των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η αρχαιολογική κοινότητα έχοντας στενές συναδελφικές σχέσεις με τους ερευνητές των ανθρωπιστικών ινστιτούτων, μακρά παράδοση συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και γνωρίζοντας και η ίδια τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της έρευνας στο δικό της τομέα, θεωρεί ότι οι αναγκαίες αλλαγές απαιτούν διάλογο με τους εργαζόμενους και με το σύνολο του επιστημονικού κόσμου και βεβαίως την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Η Ελλάδα, ουραγός σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία, και με σταθερή υποχρηματοδότηση στον τομέα του πολιτισμού έχει ανάγκη επένδυσης πόρων στους τομείς αυτούς. Είναι τουλάχιστον παράλογο επομένως να εξαγγέλλεται η αναδιάταξη των ερευνητικών ιδρυμάτων εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα δήθεν περιστολής των κρατικών δαπανών.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα ζητήματα της έρευνας και να προχωρήσει με δημόσια διαβούλευση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΛΗΓΟΡΗ

Στις 13 Μαρτίου 2009 έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή ο αξιωματικός της Αστυνομίας Γιώργος Γληγόρης, ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Ο Γ. Γληγόρης ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας το 2002. Στην επτάχρονη θητεία του ανέπτυξε πρωτοφανείς για την εποχή πρωτοβουλίες, συμμετέχοντας ακόμα και προσωπικά σε εφόδους και επέτυχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όπως ο επαναπατρισμός αρχαίων (χρυσό μακεδονικό στεφάνι από το Μουσείο Getty, χάλκινος μακεδονικός κρατήρας από τη συλλογή Shelby-White, μαρμάρινη αττική λήκυθος από τον αρχαιοπώλη David Cahn κλπ.), ενώ εντόπισε πολυάριθμα παράνομα διακινούμενα αρχαία και απέτρεψε την παράνομη εξαγωγή τους από την Ελλάδα. Συνεργάστηκε στενά με τον Ιταλό εισαγγελέα Paolo Ferri, προχωρώντας στην αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας σε διεθνές επίπεδο, τακτική που συνέβαλε στην επίτευξη των εξαιρετικών αποτελεσμάτων.
Αφοσιωμένος, δραστήριος και αποτελεσματικός, απέκτησε πολύτιμη γνώση και εμπειρία από τη θητεία του στον κρίσιμο αυτό τομέα. Αγωνιζόταν με πενιχρά μέσα, αθόρυβα, φτάνοντας σε μεγάλες επιτυχίες, παρά το γεγονός ότι είχε υπό τις διαταγές του μόνον μια μικρή ομάδα 19 συνεργατών, όταν το αντίστοιχο σώμα των καραμπινιέρων στην Ιταλία αριθμεί 300 άτομα .
Πολύ μεγάλη επιτυχία του ήταν η έρευνα στη Σχοινούσα και κατόπιν στην εξοχική κατοικία της Marion True στην Πάρο, το αποτέλεσμα της οποίας συνετέλεσε στην αλλαγή στάσης του Μουσείου Getty και στον επαναπατρισμό μοναδικών αρχαίων έργων. Είχε πάντα την τόλμη να αντιπαρατίθεται σε ανθρώπους ισχυρούς προκειμένου να πράξει το καθήκον του. Η στάση αυτή ενόχλησε ορισμένους, οι οποίοι προφανώς μεθόδευσαν την απομάκρυνσή του. Μετατέθηκε δυσμενώς στη Λευκάδα τον Αύγουστο του 2008.
Η άδικη απομάκρυνση, ψόγος αντί επαίνου, πτόησε και έθιξε τον ικανότατο αξιωματικό, γιατί ήταν μία πράξη απαξίωσης σε έναν λειτουργό που υπερέβαινε εαυτόν κατά την άσκηση του καθήκοντος, εξασφαλίζοντας με ανύπαρκτη υποδομή τεράστιες επιτυχίες σε ελάχιστο χρόνο.
Όλοι οι συνάδελφοι που συνεργάστηκαν μαζί του είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν το ήθος, την αποτελεσματικότητα και την αφοσίωσή του. Με το θάνατο του Γιώργου Γληγόρη η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχο στον άνισο αγώνα που δίνει καθημερινά για την προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες απομάκρυνσής του από τη θέση του, στο μέσο μίας ευδόκιμης και άκρως επιτυχούς θητείας. Για τους μαχόμενους αρχαιολόγους, είναι αυτονόητο ότι αποδεδειγμένα ικανοί αξιωματικοί, που κατέχουν κρίσιμες θέσεις, δεν πρέπει να απομακρύνονται από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες κατά το δοκούν και μετά από πιέσεις συμφερόντων ξένων προς το λειτούργημα της προστασίας των αρχαιοτήτων στη χώρα μας. Η δίωξη της αρχαιοκαπηλίας απαιτεί τη συνεχή παρουσία ειδικευμένων αστυνομικών, που με το χρόνο αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε ανάλογα πόστα.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει την υποχρέωση να αντιστρατευθεί κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη δίωξη ενός εγκλήματος όπως η αρχαιοκαπηλία που στερεί από τον πολίτη πολύτιμο μέρος της ταυτότητας και της συλλογικής του μνήμης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΑ ΣΤΙΣ 10/4/09

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την αλληλεγγύη της στη συνδικαλίστρια μετανάστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα, που δέχτηκε δολοφονική επίθεση με βιτριόλι στις 22-12-2008 εξ αιτίας της συνδικαλιστικής της δράσης στο χώρο της μαύρης εργασίας των εταιριών «υπενοικιαζόμενων» εργαζόμενων.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, πτυχιούχος ιστορίας και αρχαιολογίας, αναγκάστηκε ως μετανάστρια στη χώρα μας και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού να απασχολείται ως «υπενοικιαζόμενη» καθαρίστρια και παρά τις απειλές που δεχόταν, αγωνίστηκε με σθένος για τα δικαιώματα του κλάδου της και για την αποκάλυψη των παρανομιών που συνέβαιναν στο χώρο των εργολάβων καθαριότητας εις βάρος του δημόσιου χρήματος. Στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Κούνεβα δέχτηκε επίθεση ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα, τα δικαιώματα όλων μας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εδώ και χρόνια αγωνίζεται ενάντια στις άμεσες ή έμμεσες ιδιωτικοποιήσεις στον δημόσιο τομέα. Πάγια θέση μας αποτελεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ώστε όλα τα έργα και οι λειτουργίες των δημοσίων φορέων να εκτελούνται από το ίδιο το Δημόσιο. Η ανάθεση σε εργολάβους έργων όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, η ακόμη και η διενέργεια ανασκαφών, υποθάλπει τη μαύρη εργασία, ευνοεί το σύγχρονο δουλεμπόριο και οδηγεί στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.
Ζητούμε να καταργηθεί το νομικό πλαίσιο που εξαναγκάζει δημόσιους φορείς και οργανισμούς να αναθέτουν σημαντικά έργα σε εταιρείες εργολάβων. Απαιτούμε να διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να σταματήσει άμεσα η ανάθεση έργων εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού σε εργολαβικές εταιρείες και να δρομολογηθεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να καλύψουν πλήρως την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης σε μία επιστήμονα συνάδελφο, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ανακηρύσσει τιμητικά την Κωνσταντίνα Κούνεβα μέλος του Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΑ ΣΤΙΣ 10/4/09

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμπαρίσταται στους συμβασιούχους συναδέλφους που εργάζονται στο ΥΠΠΟ καλύπτοντας τις πιεστικές και χρόνιες ανάγκες των Υπηρεσιών του στον τομέα της φύλαξης και της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η πρόσφατη τροπολογία του Υπουργού Πολιτισμού όχι μόνον δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά κατηγοριοποιεί τους συμβασιούχους, καταδικάζει τους περισσότερους στην ανεργία και αφήνει απλήρωτους τουλάχιστον 200 συμβασιούχους που εργάζονται με ασφαλιστικά!
Ζητούμε:
➔ την άμεση κατάργηση του 24μήνου περιορισμού του Π.Δ. “Παυλόπουλου”
➔ τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
➔ την άμεση πληρωμή όλων των εργαζομένων με ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς διακρίσεις
➔ την κάλυψη όλων των αναγκών του ΥΠΠΟ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Ως ελάχιστη έμπρακτη αλληλεγγύη, εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να αποφασίσει απεργία ή 4ωρη στάση εργασίας και συμμετοχή στην επόμενη κινητοποίηση των συμβασιούχων, όποτε αποφασιστεί αυτή από τα Σωματεία τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΑ ΣΤΙΣ 10/4/09

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει την απόλυση του Βασίλη Τηλκερίδη, εργαζομένου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΝΠΙΔ που έχει ιδρυθεί, εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ.
Ο Β. Τηλκερίδης εργαζόταν επί μια πενταετία ως οδηγός με σύμβαση αορίστου χρόνου και είχε εξαναγκαστεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με σπαστό ωράριο, χωρίς αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, ενώ συχνά εκτελούσε καθήκοντα άσχετα με την ειδικότητά του, λόγω των αναγκών του Μουσείου. Στις 2-2-2009 πληροφορήθηκε την απόλυσή του. Ο λόγος της απόλυσής του δεν του γνωστοποιήθηκε εγγράφως, ενώ, σύμφωνα με τα όσα του ανακοινώθηκαν, η απομάκρυνσή του αποφασίστηκε από τη Διευθύντρια του Μουσείου. Ζητούμε να ανακληθεί άμεσα η απόλυση του εργαζόμενου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ως αυθαίρετη και καταχρηστική.
Η απόλυση αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα της τεράστιας ανασφάλειας στο καθεστώς εργασίας των αορίστου χρόνου συναδέλφων στο δημόσιο και τα ποικιλώνυμα νομικά του πρόσωπα. Το θέμα καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο εν όψει της πρόθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών να τροποποιήσει το Π.Δ. 410, που ρυθμίζει τα υπηρεσιακά θέματα των αορίστου χρόνου εργαζομένων, παρέχοντας στην μεγάλη αυτή ομάδα υπηρεσιακή εξέλιξη. Η λύση αυτή, που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως «ευνοϊκή» για τους αορίστου χρόνου, στην πραγματικότητα ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη λειτουργία τόσο των Δημόσιων φορέων όσο και των ιθυνόντων Δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι θα είναι αιχμάλωτοι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και θα αναγκάζονται να λειτουργούν υπό τη δαμόκλεια σπάθη της απόλυσης.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
➔ Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αποκτώντας πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις.
➔ Να καταργηθούν τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και να ενσωματωθούν στη δομή του ΥΠΠΟ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 1/6/2009
Αρ. πρωτ: 107

Προς: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.


Αγαπητοί συνάδελφοι,


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με βάση την ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης συμπαρίσταται στις απεργιακές κινητοποιήσεις των συμβασιούχων συναδέλφων αρχαιολόγων, προκηρύσσοντας 4ωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009 από τις 11.00π.μ έως τις 15.00μ.μ. με παρουσία στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Σ.Ε.Α. θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις του με βάση τις αποφάσεις του Σωματείου των συναδέλφων συμβασιούχων.


Συνημ. : Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Α., 10/4/2009
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη ΠαπαδημητρίουΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Α. ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμπαραστέκεται στους συμβασιούχους συναδέλφους που εργάζονται στο ΥΠΠΟ καλύπτοντας τις πιεστικές και χρόνιες ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, της φύλαξης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η πρόσφατη τροπολογία του Υπουργού Πολιτισμού όχι απλώς δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά κατηγοριοποιεί τους συμβασιούχους, καταδικάζει τους περισσότερους στην ανεργία και αφήνει απλήρωτους τουλάχιστον 200 συμβασιούχους που εργάζονται με ασφαλιστικά!
Ζητάμε:
➔ την άμεση κατάργηση του 24μήνου περιορισμού του Π.Δ. “Παυλόπουλου”
➔ τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
➔ την άμεση πληρωμή όλων των εργαζομένων με ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς διακρίσεις
➔ την κάλυψη όλων των αναγκών του ΥΠΠΟ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Ως ελάχιστη έμπρακτη αλληλεγγύη, εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να αποφασίσει απεργία ή 4ωρη στάση εργασίας και συμμετοχή στην επόμενη κινητοποίηση των συμβασιούχων, όποτε αποφασιστεί αυτή από τα Σωματεία τους.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 13/5/2009
Αρ. πρωτ: 92

Προς
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

Έγκριση άδειας απουσίας για την Ετήσια Γ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Αθήνα, 9/4/2009
Αρ. Πρωτ.:76

Προς
Όλα τα μέλη Σ.Ε.Α.Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/28622/1-4-2009 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ εγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 10η Απριλίου 2009, ως εξής:

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 9 & 10/4/2009 σε όσα μέλη του ΣΕΑ υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 10/4/2009 σε όσους υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 31/3/2009
Αρ. πρωτ: 68


Προς
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ-Γ.Σ.Ε.Ε..
Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009

Αθήνα, 24-3-2009
Αρ. Πρωτ.:65

Προς
Τα μέλη του ΣΕΑ


Συνάδελφοι,

Το Δ. Σ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 στις 9:00 πμ
στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
( Ε.Β.Ε.Α.)
Ακαδημίας 4, αίθουσα Φιλικής Εταιρείας

Όπως καθημερινά διαπιστώνουμε όλοι στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στο χρέος της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα προβλήματα έχουν γιγαντωθεί με αποτέλεσμα την πρωτοφανή στην ιστορία του Υπουργείου Πολιτισμού κατάσταση διοικητικής παράλυσης και οικονομικής ασφυξίας, στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και η οποία κορυφώθηκε το έτος 2008.

Τα θέματα που μας απασχολούν έχουν πολλές φορές σκιαγραφηθεί με εγκυκλίους προς τα μέλη αλλά και αναλυτικά υπομνήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς δυστυχώς να έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια επίλυσής τους. Συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα ακόλουθα:

- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
· Νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα ανάθεσης μελετών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούν έργα με αυτεπιστασία.
· Ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που επιτρέπει στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιούν έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς.
· Νομοθετική διευκρίνιση της διάταξης που επιτρέπει στην Εκκλησία να υλοποιεί έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς (άρθρο 6 του Ν 3513/2006).

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΕΣΠΑ
Επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
εξασφάλιση τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό
νομοθετική κατοχύρωση για πιστώσεις του ΕΣΠΑ για τα έργα στην πολιτιστική κληρονομιά.
εκχώρηση όλων των Μέτρων Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακών και Περιφερειακών) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ («Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού»).
υλικοτεχνική υποδομή και πλήρης στελέχωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Μουσείων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων με αυτεπιστασία.
- ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Κατάργηση του νόμου για τη μετατροπή του Μουσείου Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. και ίδρυση Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ που θα περιλαμβάνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου, το παλαιό και το νέο Μουσείο.

- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης μέχρι 24 μήνες των συμβασιούχων υπαλλήλων.
κατάργηση της διάταξης για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία (άρθρο 16).
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των συμβασιούχων.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ.
· πρόγραμμα μονιμοποίησης των αορίστου χρόνου συναδέλφων
· αναγνώριση προϋπηρεσίας.
· διαφανή τρόπο μεταθέσεων.
· διοργάνωση εισαγωγικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων (διαρκής εκπαίδευση)
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ
Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάργηση των παντός είδους Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
- ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων και ΚΑΣ
- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
· χρηματοδότηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Διευθύνσεων και των Μουσείων.
· αδυναμία πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού
· οφειλόμενα από το 2007 & 2008 οδοιπορικά
· υλοποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
· προβλήματα από την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού του ΥΠ.ΠΟ.
- ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

- ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
καθίζηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΑΠ
απαλλοτριώσεις
κατάργηση της θεσμοθετημένης μεταφοράς κονδυλίων του ΤΑΠΑ στον ΟΠΕΠ, το ΤΔΠΕΑΕ και την ΕΑΧΑ, κατάργηση του ΟΠΕΠ Α.Ε. και μεταφορά λειτουργιών του στο ΤΑΠ.
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
- ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
- ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Συνάδελφοι,
Η Γ. Σ. των μελών του ΣΕΑ καλείται να πάρει δυναμική θέση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα από τα οποία απειλείται με ουσιαστική και οριστική διάλυση η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αθρόα προσέλευσή σας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη για τη μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας και καθοριστική για την επιτυχία των αγώνων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης


Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου