Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

Έγκριση άδειας απουσίας για την Ετήσια Γ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Αθήνα, 9/4/2009
Αρ. Πρωτ.:76

Προς
Όλα τα μέλη Σ.Ε.Α.Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/28622/1-4-2009 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ εγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 10η Απριλίου 2009, ως εξής:

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 9 & 10/4/2009 σε όσα μέλη του ΣΕΑ υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 10/4/2009 σε όσους υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου