Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνει αρχαιολόγους και συντηρητές προς ενημέρωσή σας.