Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 31/3/2009
Αρ. πρωτ: 68


Προς
Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ-Γ.Σ.Ε.Ε..
Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009

Αθήνα, 24-3-2009
Αρ. Πρωτ.:65

Προς
Τα μέλη του ΣΕΑ


Συνάδελφοι,

Το Δ. Σ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 στις 9:00 πμ
στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
( Ε.Β.Ε.Α.)
Ακαδημίας 4, αίθουσα Φιλικής Εταιρείας

Όπως καθημερινά διαπιστώνουμε όλοι στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στο χρέος της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα προβλήματα έχουν γιγαντωθεί με αποτέλεσμα την πρωτοφανή στην ιστορία του Υπουργείου Πολιτισμού κατάσταση διοικητικής παράλυσης και οικονομικής ασφυξίας, στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και η οποία κορυφώθηκε το έτος 2008.

Τα θέματα που μας απασχολούν έχουν πολλές φορές σκιαγραφηθεί με εγκυκλίους προς τα μέλη αλλά και αναλυτικά υπομνήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς δυστυχώς να έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια επίλυσής τους. Συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα ακόλουθα:

- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
· Νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα ανάθεσης μελετών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούν έργα με αυτεπιστασία.
· Ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που επιτρέπει στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιούν έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς.
· Νομοθετική διευκρίνιση της διάταξης που επιτρέπει στην Εκκλησία να υλοποιεί έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς (άρθρο 6 του Ν 3513/2006).

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΕΣΠΑ
Επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
εξασφάλιση τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό
νομοθετική κατοχύρωση για πιστώσεις του ΕΣΠΑ για τα έργα στην πολιτιστική κληρονομιά.
εκχώρηση όλων των Μέτρων Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακών και Περιφερειακών) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ («Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού»).
υλικοτεχνική υποδομή και πλήρης στελέχωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Μουσείων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων με αυτεπιστασία.
- ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Κατάργηση του νόμου για τη μετατροπή του Μουσείου Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. και ίδρυση Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ που θα περιλαμβάνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου, το παλαιό και το νέο Μουσείο.

- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης μέχρι 24 μήνες των συμβασιούχων υπαλλήλων.
κατάργηση της διάταξης για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία (άρθρο 16).
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των συμβασιούχων.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ.
· πρόγραμμα μονιμοποίησης των αορίστου χρόνου συναδέλφων
· αναγνώριση προϋπηρεσίας.
· διαφανή τρόπο μεταθέσεων.
· διοργάνωση εισαγωγικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων (διαρκής εκπαίδευση)
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ
Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάργηση των παντός είδους Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
- ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων και ΚΑΣ
- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
· χρηματοδότηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Διευθύνσεων και των Μουσείων.
· αδυναμία πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού
· οφειλόμενα από το 2007 & 2008 οδοιπορικά
· υλοποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
· προβλήματα από την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού του ΥΠ.ΠΟ.
- ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

- ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
καθίζηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΑΠ
απαλλοτριώσεις
κατάργηση της θεσμοθετημένης μεταφοράς κονδυλίων του ΤΑΠΑ στον ΟΠΕΠ, το ΤΔΠΕΑΕ και την ΕΑΧΑ, κατάργηση του ΟΠΕΠ Α.Ε. και μεταφορά λειτουργιών του στο ΤΑΠ.
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
- ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
- ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Συνάδελφοι,
Η Γ. Σ. των μελών του ΣΕΑ καλείται να πάρει δυναμική θέση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα από τα οποία απειλείται με ουσιαστική και οριστική διάλυση η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αθρόα προσέλευσή σας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη για τη μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας και καθοριστική για την επιτυχία των αγώνων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης


Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου

Ματαίωση του διαγωνισμού για την τελετή εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης

Αθήνα, 4/2/2009
Αρ. Πρωτ: 23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την τελετή Εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης και τη διαφημιστική καμπάνια που θα τη συνόδευε, συνολικού ύψους 6.000.000 Ευρώ.
Από την πρώτη στιγμή ο Σ.Ε.Α. αντιτάχθηκε στην πολυέξοδη και προκλητική για τα οικονομικά δεδομένα του ΥΠ.ΠΟ. και των εργαζομένων του, τελετή των εγκαινίων. Την ώρα που τα μνημεία κινδυνεύουν από την έλλειψη πόρων, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία υπολειτουργούν, την στιγμή που οφείλονταν και δυστυχώς εξακολουθούν να οφείλονται οδοιπορικά των ετών 2007 και 2008 στους εργαζόμενους, την ώρα που οι μισθοί μας έχουν παραμείνει στάσιμοι, το ποσό των 6.000.000 Ευρώ δεν ήταν παρά μία παράλογη μεγαλομανία.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας στη Χαιρώνεια

Αθήνα, 22/12/2008
Αρ. πρωτ: 254

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με έκπληξη ενημερώθηκε ότι η αίτηση της εταιρείας ENELCO A.E. (συνεργασία της ιταλικής εταιρείας ENEL και του ομίλου Κοπελούζου) για κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Χαιρώνειας στο Νομό Βοιωτίας, το οποίο είχε απορριφθεί κατά πλειοψηφία από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση στις 29/7/2008, αναπέμπεται για να συζητηθεί ξανά στο Κ.Α.Σ., στη σημερινή συνεδρίαση.
Η περιοχή χωροθέτησης του θερμοηλεκτρικού σταθμού περιβάλλεται από σημαντικές αρχαίες ακροπόλεις και τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερης σπουδαιότητας ιστορικό τοπίο. Συγκεκριμένα, απέχει 830 μέτρα από τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Χαιρώνειας, ο οποίος περιλαμβάνει ακρόπολη με ίχνη οχύρωσης, θέατρο, κατάλοιπα της αρχαίας πόλης, τον μαρμάρινο «Λέοντα της Χαιρώνειας» μνημείο των πεσσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών στη Μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ., καθώς και το πρόσφατα ανακαινισθέν αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας. Απέχει επίσης, 2700 μέτρα από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης του αρχαίου Πανοπέα, με ισχυρή οχύρωση σωζόμενη σε εξαιρετική κατάσταση, η οποία είναι επισκέψιμη. Σε απόσταση 8 χλμ βρίσκεται η αρχαία Δαύλεια που σώζει σημαντικά τμήματα αρχαίας και μεσαιωνικής οχύρωσης. Στον κάμπο του Μαυρονερίου που περιβάλλει τον χώρο οικοδόμησης του εργοστασίου, έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια σε κοντινή απόσταση πλήθος αρχαιοτήτων, γεγονός που μαρτυρεί ότι ολόκληρη η περιοχή οικοδόμησης της μονάδας είναι γεμάτη αρχαιότητες.
Εκτός από την ύπαρξη κηρυγμένων και υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, η περιοχή αποτελεί ιδιαίτερης αξίας αρχαιολογικό και ιστορικό τοπίο, εφόσον αποτέλεσε το πεδίο μάχης των στρατών του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ΄ και του ρωμαίου στρατηγού Σύλλα το 86 π.Χ. Στην ευρύτερη περιοχή έλαβε επίσης χώρα η μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ., ενώ ανατολικά του χώρου κατασκευής του εργοστασίου περνούσε κατά την αρχαιότητα ο δρόμος που οδηγούσε από τη νότια Ελλάδα στους Δελφούς.
Το μέγεθος και η φύση του έργου θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Οι αρχαιολογικές θέσεις θα πληγούν άμεσα, εφόσον βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση και οπτική επαφή με τη βιομηχανική μονάδα. Επίσης, θα μετατρέψει μια εύφορη αγροτική περιοχή σε βιομηχανική ζώνη με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και το υπέδαφος της περιοχής. Επισημαίνεται ότι, στη δημιουργία του θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας αντιτίθενται επίσης ο Δήμος Χαιρώνειας, καθώς και πρωτοβουλίες κατοίκων και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Παρά τις ουσιαστικές ενστάσεις που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης, η γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. στις 29/7/2008 αναπέμφθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Λιάπη αιφνιδιαστικά στο Κ.Α.Σ. και θα συζητηθεί στη συνεδρίαση που ορίστηκε για τις 23/12. Η εταιρεία ENELCO A.E. φέρεται να έχει τροποποιήσει το εμβαδόν και το ύψος των κτιρίων, καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Οποιαδήποτε τροποποίηση του σχεδίου ωστόσο, δεν αναιρεί τις ουσιαστικές ενστάσεις για την ανέγερση μιας μεγάλης σε έκταση ενεργειακής μονάδας σε χώρο ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής βαρύτητας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις αυτές, συντασσόμενος στο πλευρό της ευαίσθητης περιβαλλοντικά και πολιτιστικά τοπικής κοινωνίας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΔημιουργία ΧΥΤΑ στις Αιγές

Αθήνα, 14-11-2008
Αρ. πρωτ. 220

ΠΡΟΣ
1. κ. Μιχάλη Λιάπη
Υπουργό Πολιτισμού
2. κ. Θεόδωρο Δραβίλλα
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού
3. Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
4. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Αξιότιμα Μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί με μεγάλη έκπληξη την εμμονή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Ημαθίας για την χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του νομού στην θέση 12, την τελευταία κατά σειρά επιλογής από όσες προτάθηκαν από την σχετική μελέτη.
Η θέση αυτή βρίσκεται σε περίοπτο σημείο της πλαγιάς των Πιερίων, σε χώρο κηρυγμένο ως Περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, πολύ κοντά σε περιοχή χαρακτηρισμένη και προστατευόμενη ως "Νατούρα", σε απόσταση μόλις 350 μέτρων από την λίμνη του Αλιάκμονα που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και κυρίως σε ένα σημείο, όπου υπάρχουν εμφανή στο χώρο τα κατάλοιπα μιας από τις αρχαίες κώμες των Αιγών και που απέχει μόλις 1,5 χλμ. από το όριο του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πρώτης πρωτεύουσας των Μακεδόνων και μόλις 4 χλμ. από το Μουσείο της Βεργίνας.
Η αστοχία αυτής της επιλογής είναι προφανής για τον κοινό νου, αλλά και για τους επιστήμονες και δεν είναι τυχαίο ότι στην δημόσια αντίδραση πρωτοστατεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ μόλις πριν ένα χρόνο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδότησε εναντίον αυτής της χωροθέτησης και ο Υπουργός Πολιτισμού την απέρριψε με Απόφασή του.


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί αδιανόητο, όταν μάλιστα υπάρχουν στον νομό άλλες πολύ καταλληλότερες θέσεις για την συγκεκριμένη χρήση, η εμμονή σε μια κακή επιλογή να γίνει η αιτία να δημιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήματα ( μόλυνση του Αλιάκμονα, καταστροφή του δασικού τοπίου) πολύ μεγαλύτερα από αυτά που υποτίθεται ότι θα επιλυθούν.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν θα ανεχθεί να καταστραφούν αρχαιότητες και εν τέλει να υποβαθμιστεί η αισθητική και το κύρος του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών, ενός από τους πιο σημαντικούς σε μνημεία, ευρήματα, αλλά και συμβολισμούς τόπους της χώρας.
Η ανύψωση στην πλαγιά του βουνού ενός εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων που ο ταξιδιώτης που κινείται στην περιοχή θα το βλέπει από παντού σαν "τοπόσημο" του αρχαιολογικού χώρου είναι βέβαιο ότι θέτει εν αμφιβόλω την τεράστια προσπάθεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την προβολή και την ανάδειξή της πρώτης πόλης των Μακεδόνων, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και την υφιστάμενη εγγραφή του χώρου στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Έχουμε την πεποίθηση ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το κορυφαίο γνωμοδοτικό όργανο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ανεπηρέαστο από όποιες πιέσεις, για μια ακόμη φορά θα ανταποκριθεί στο ρόλο του και το ΥΠΠΟ θα προστατεύσει, όπως οφείλει, την κορυφαία πολιτιστική κληρονομιά των Μακεδόνων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Νέο πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Αθήνα, 6-12-2008
Αρ. Πρωτ.: 243

Προς
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΤΕΙ Αθήνας
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Κυρίες και Κύριοι

Σύμφωνα με υπόμνημα που υπεβλήθη στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων επίκειται η εκπόνηση ενός νέου προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Στην υποβληθείσα πρόταση συμπτύσσεται η Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου με την Κλασική Αρχαιολογία, μειώνονται οι διδακτικές ώρες της Ιστορίας της Τέχνης, ενώ καταργείται το μάθημα «Τεχνικές Ανασκαφής» και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης».
Η πρόταση αυτή, με την οποία συρρικνώνονται τα γνωστικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εγκυμονεί κατά την άποψή μας τεράστιους κινδύνους για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του τμήματος, οι οποίοι δεν θα διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις για τα έργα που θα κληθούν να συντηρήσουν και για το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο των δημιουργών τους.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ένας μεγάλος αριθμός των αποφοίτων του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αναζητεί εργασία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, πολλοί δε φοιτητές εκπονούν τις διπλωματικές τους εργασίες με θέματα που παραχωρούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Κατά την άποψή μας η συρρίκνωση του γνωστικού αντικειμένου που σχετίζεται άμεσα με την Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρας μας αποτελεί ουσιαστική υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών συντήρησης και καθιστά προβληματική την μελλοντική απασχόληση των αποφοίτων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την πρόταση αυτή και ευελπιστεί ότι η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα μεριμνήσει, ώστε οι Συντηρητές του ΤΕΙ Αθήνας να έχουν την ουσιαστική επιστημονική επάρκεια για να υπηρετήσουν επάξια το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Διοικητική εξέλιξη μονίμων αρχαιολόγων

Αθήνα, 22/1/2009
Αρ. Πρωτ.: 8

ΠΡΟΣ
Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικού ΥΠΠΟ


Θέμα: Διοικητική εξέλιξη μονίμων αρχαιολόγων

Όπως είναι γνωστό το έτος 2004 διεξήχθη από τον ΑΣΕΠ διαγωνισμός (Προκήρυξη 22/1Γ/2003/23-10-2003) για την είσοδο στην Υπηρεσία ογδόντα αρχαιολόγων, προϊστορικών-κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων (καθώς επίσης και μουσειολόγων, ιστορικών της τέχνης κ.ά.).
Οι επιτυχόντες, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 328/τ.Γ΄/14-12-2005 διορισμού τους, διανύουν ήδη το τρίτο έτος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, έχοντας μονιμοποιηθεί αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007).
Ωστόσο, δεν έχει εκπληρωθεί το νόμιμο δικαίωμά τους για προαγωγή στον επόμενο (Γ΄) βαθμό, παρόλο που έχουν λάβει έκθεση αξιολόγησης και έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη διετής δοκιμαστική υπηρεσία στον Δ΄ βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ.1δ του Ν.3528/07.
Οι περισσότεροι από αυτούς (αν όχι όλοι) διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή/και διδακτορικό τίτλο και έχουν αποφοιτήσει από το σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 47 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του Ν.3528/07.
Με την παράλειψη αυτή της Διοίκησης του ΥΠΠΟ δυσχεραίνεται η διεκπεραίωση του αρχαιολογικού έργου, ιδιαίτερα στις νεοσύστατες Εφορείες στις οποίες ο αριθμός των αρχαιολόγων είναι μικρός, διότι η μετέπειτα βαθμολογική εξέλιξη των παραπάνω αρχαιολόγων, που ως επί το πλείστον διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, θα συνέβαλλε στη στελέχωση των τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και στην ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των υποθέσεων.
Για τους λόγους αυτούς ο ΣΕΑ απαιτεί την επανόρθωση της εν λόγω παράλειψης και την άμεση προώθηση των προαγωγών των αρχαιολόγων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2004.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας
Μαρία-Καλλιρρόη Κόμβου

Καταβολή αυξημένων αποδοχών κατά τις εκπαιδευτικές άδειες

Αθήνα, 4/3/2009
Αρ. Πρωτ: 50

ΠΡΟΣ : Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

KOIN: Γενική Δ/ντρια ΓΔΑΠΚ
δρ. Μαρία Ανδρεδάκη-Βλαζάκη


Θέμα: Καταβολή αυξημένων αποδοχών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών υπηρεσιακών αδειών

Η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, όπως έχει προβλεφθεί από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 47, 58, αποτελεί δικαίωμα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται προσαύξηση των αποδοχών τους, που κυμαίνεται ανάλογα με τον τόπο της μετεκπαίδευσής τους (20% ή 40% για άδεια εσωτερικού, διπλάσιες αποδοχές για άδεια εξωτερικού).
Τελευταία, τουλάχιστον για τη διετία 2007-2008, παρατηρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η καθυστέρηση (για τουλάχιστον 6 μήνες από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών) της καταβολής των προσαυξημένων αποδοχών στους αρχαιολόγους, στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, λόγω της μη πρόβλεψης του ύψους των αναγκαίων πιστώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή της μη έγκρισής τους από τον αρμόδιο Φορέα.
Με αυτό τον τρόπο οι αρχαιολόγοι αναγκάζονται να καλύπτουν τα έξοδα για την μετεκπαίδευσή τους με δικές τους δαπάνες, πριν την χορήγηση των δικαιούμενων προσαυξήσεων, και χωρίς να είναι δυνατόν να τους γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή τους..
Συνεπώς για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται::
Α) η πρόβλεψη και έγκριση πιστώσεων για την κάλυψη όλων των δαπανών των χορηγηθεισών αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Β) η καταβολή των προσαυξημένων αποδοχών σε εύλογο χρονικό διάστημα (εφόσον υπάρχει έγκριση των σχετικών πιστώσεων δεν απαιτείται διάστημα περισσότερο από 1 μήνα).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Υπόμνημα θέσεων και αιτημάτων του Σ.Ε.Α.

Αθήνα, 29/1/2009
Αρ. Πρωτ: 19
ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Αντώνη Σαμαρά

Κύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ σας συγχαίρει επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας ως πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου Πολιτισμού. Με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την επικρατούσα κατάσταση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία καθώς και για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν ειδικότερα τον κλάδο των αρχαιολόγων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ στην τελευταία συνεδρία του διαπίστωσε ομόφωνα για μια ακόμη φορά την εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση διοικητικής παράλυσης και οικονομικής ασφυξίας στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ιδιαίτερα κατά το 2008. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, πιστεύουμε ότι μόνον ο Υπουργός μπορεί να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς για την επίλυση των προβλημάτων και την επιτάχυνση του έργου της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Γι’ αυτό τον λόγο, θεωρήσαμε απολύτως αναγκαίο να απευθυνθούμε σε σας και να σας εκθέσουμε τα βασικότερα προβλήματα. Άλλωστε, τα περισσότερα δεν είναι αιτήματα του κλάδου μας, άλλα στοιχειώδεις ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.


Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

A1. Νομοθετικές ρυθμίσεις

· Η ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που δίνει η δυνατότητα στους Δήμους να παρεμβαίνουν σε θέματα προστασίας των μνημείων, κατά παράβαση της ρητής Συνταγματικής επιταγής (Άρθρο 24), σύμφωνα με την οποία η προστασία ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους. Η ανάκληση της διάταξης αυτής αποτελεί ρητή και επαναλαμβανόμενη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ ήδη από το 2006, αλλά ακόμη εκκρεμεί. Υποβάλλουμε συνημμένως σχετική διάταξη νόμου (τροπολογία).

· Αντίστοιχα, θα πρέπει να διευκρινιστεί νομοθετικά ότι η διάταξη (άρθρο 6 του Ν 3513/2006) που επιτρέπει να υλοποιεί πολιτιστικά έργα η Εκκλησία, δεν αφορά σε έργα προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, τα οποία πρέπει να υλοποιούνται από το Κράτος.

· Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.2947/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ περί αναθέσεως μελετών, δεν έχει προβλεφθεί η ανάθεση μικρού τμήματος μελέτης, στην ουσία η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης για εξειδικευμένο θέμα, στο πλαίσιο των μελετών που εκπονεί η ίδια η Υπηρεσία με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. (π.χ. στατική ανάλυση μνημείου ή στεγάστρου, γεωλογική μελέτη, η/μ μελέτη μικροκλίματος προθήκης μουσείου, γεωδιασκοπήσεις κ.τ.ο) Έτσι, στο κρίσιμο αυτό στάδιο για την προώθηση των έργων του ΥΠ.ΠΟ. προς ένταξη στο ΕΣΠΑ οι περισσότεροι από τους φορείς του Υπουργείου και κυρίως οι περιφερειακές μονάδες (όλες οι εφορείες και τα μουσεία) αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σχετικές μελέτες, επειδή δεν είναι δυνατόν να κάνουν απ’ ευθείας αναθέσεις μικρών επιμέρους μελετών που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν διαθέτει η Υπηρεσία και είναι δύσκολο ως αδύνατο να το προσλάβει. Θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί τροπολογία για σχετικές αναθέσεις με το μικρότερο δυνατόν ποσόν που προβλέπει ο Νόμος για την απ’ ευθείας ανάθεση, αυτό των 15.000 €.


Α2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΕΣΠΑ

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, και κυρίως στο Γ΄ ΚΠΣ, υλοποιεί έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους με τη επιτυχημένη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έφεραν εις πέρας ένα τεράστιο έργο ανάδειξης και διαχείρισης αρχαιολογικών μουσείων, μνημείων και χώρων, με περίπου 300 ενταγμένες πράξεις! Εξασφαλίστηκε έτσι η απασχόληση για πολλούς εργαζόμενους, με ευρύτατη γεωγραφική διάχυση, ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες, δυσπρόσιτες, με προφανή την ευεργετική επίδραση που συνεπάγεται το γεγονός για τα μέρη αυτά.

Η εμπειρία έδειξε ότι η επιστημονική προσέγγιση και η χρηστή διαχείριση οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των έργων και απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όπως συχνότατα έχει διαπιστωθεί και από τους ελέγχους που έχουν κάνει οι Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτισμός».

Ως πρώτες, άμεσες, ενέργειες θεωρούμε τις ακόλουθες:

- Να επιδιωχθεί η εξασφάλιση τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό, σε περίπτωση νέας διαπραγμάτευσης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.

- Να επιδιωχθεί άμεσα επίσημη γραπτή δέσμευση, με νομικό και όχι προσωπικό χαρακτήρα, για τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ που προορίζονται για προγράμματα που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα αντίστοιχα έργα θα πρέπει να τα υλοποιήσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η μόνη αρμόδια κατά το Νόμο για την επέμβαση επί μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και όχι τρίτοι! (ΟΤΑ, Ιερές Μονές και Εκκλησία της Ελλάδος).

- Να επιδιωχθεί η εκχώρηση όλων των Μέτρων Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακών και Περιφερειακών) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ («Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού»). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συχνά εκφράσει την επιδίωξή της να υπάρχει μόνον ένας συνομιλητής για τον τομέα του Πολιτισμού και αυτός να είναι το αρμόδιο Υπουργείο και όχι οι διάφοροι τοπικοί άρχοντες (Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δήμαρχοι).
Στην περίπτωση μάλιστα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του Αγίου Όρους, το οποίο έχει κηρυχθεί από την UNESCO το 1988 ως μεικτό, πολιτιστικό και φυσικό αγαθό στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δηλαδή αποτελεί ολόκληρη η περιοχή του κηρυγμένο μνημείο. Ο σχεδιασμός, η έγκριση και η εκτέλεση έργων στην περιοχή του Άθω θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει θέμα κοινής αντιμετώπισης με το Υπουργείο Πολιτισμού.

- Για τη δυνατότητα ορθής υλοποίησης έργων στο ΕΣΠΑ απαιτείται επαρκής υλικοτεχνική υποδομή και η πλήρης στελέχωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των μουσείων, οι οποίες μετά την πρόσφατη μετακίνηση προσωπικού για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, έχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως μηχανικούς και λογιστές).

-Τέλος, οι ήδη ενταγμένες στο Γ΄ ΚΠΣ μελέτες ωρίμανσης δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα μελετών και συστήνουν μια «δεξαμενή έργων» σε μνημεία, χώρους και μουσεία που υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και σε αυτά τα έργα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Ο ΣΕΑ θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός αντικειμενικού πλαισίου για τα έργα που θα εντάσσονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο, επαναλαμβάνει την πρόθεση διοργάνωσης σχετικής ημερίδας, στην οποία θα αναπτυχθεί ο θεωρητικός προβληματισμός και πρακτικές προτάσεις. Στην εκδήλωση αυτή, στην οποία θα επιδιωχθεί συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, θα ήταν τιμή μας να παραβρεθείτε.


Α3. ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στις αρχές Οκτωβρίου συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης για τη μετατροπή του Μουσείου Ακροπόλεως σε Ν.Π.Δ.Δ. -«Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης»- καθώς και οι τροπολογίες που είχαν επισυναφθεί σε αυτό (Ν. 3711, ΦΕΚ 224/Α/5-11-08).
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ευθύς εξαρχής αντέδρασε στην παραπάνω ρύθμιση με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία σχετικά με τις δυσμενέστατες συνέπειες που θα έχει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ο νόμος για το Μουσείο Ακροπόλεως.

Η αποκοπή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, δηλαδή του χώρου που στεγάζει κατά κύριο λόγο τα θραύσματα των γλυπτών του Παρθενώνα, του Ερεχθείου και των υπόλοιπων μνημείων της Ακρόπολης από τον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Βράχου που είναι μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ύψιστο σύμβολο του ελληνικού έθνους, είναι θεσμικά, ιδεολογικά και λειτουργικά απαράδεκτη, αφού, αντιμετωπίζοντας τα γλυπτά θραύσματα των αρχιτεκτονικών μνημείων που προφανώς αποτελούν μια ενιαία σύλληψη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους ναούς από τους οποίους προέρχονται, σαν αυτόνομα κινητά ευρήματα υπονομεύει το κύριο επιχείρημα μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και αντίκειται στην ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας απέναντι όχι μόνο στα μέλη μας που με αυταπάρνηση υπηρετούν τα μνημεία, αλλά και απέναντι στην συνταγματική επιταγή για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτιστικού αποθέματος αυτής της χώρας, ο ΣΕΑ ζητά την κατάργηση του νόμου για τη μετατροπή του Μουσείου Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. και ταυτόχρονα την ίδρυση Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ που θα περιλαμβάνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου, το παλαιό και το νέο Μουσείο και θα διασφαλίζει την ενιαία επιστημονική, διοικητική και οικονομική διαχείριση των κινητών και ακίνητων μνημείων της Ακρόπολης, ώστε το ύψιστο μνημείο της χώρας να παραμείνει στη μέριμνα του δημοσίου όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Σε κάθε περίπτωση, και κατ’ εφαρμογήν ομόφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, έχει αποφασισθεί η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του Νόμου ως αντισυνταγματικού.

Α4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα εξής:

· Η πλήρης απουσία προγραμματισμού για την στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες να καλύπτονται από τους εργαζόμενους με προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα –οι οποίοι μάλιστα απολύονται αφήνοντας τεράστια κενά- αλλά και από τους μαθητευόμενους των προγραμμάτων stage.

· Η εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης μέχρι 24 μήνες των συμβασιούχων υπαλλήλων είναι επιτακτική ανάγκη που καθημερινά διαπιστώνεται στην πράξη. Αυτή η εξαίρεση που ισχύει σήμερα μόνον για τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ, πρέπει άμεσα να επεκταθεί σε όλα τα αρχαιολογικά έργα που γίνονται με αυτεπιστασία. Άλλωστε, δεδομένου ότι το αρχαιολογικό έργο είναι εξειδικευμένο και απαιτεί ειδική εμπειρία, η προσφορά των έμπειρων εργαζομένων είναι εξαιρετικά πολύτιμη, και σε ορισμένες απολύτως απαραίτητες κατηγορίες (λιθοξόοι, μαρμαρογλύπτες, τεχνίτες αναστήλωσης, ειδικευμένοι τεχνίτες ανασκαφής κ.ο.κ) πάρα πολύ δυσεύρετη, όταν μάλιστα ορισμένες κατηγορίες (αρχαιολόγοι, μηχανικοί αναστηλωτές, συντηρητές αρχαιοτήτων) έχουν ελάχιστες έως ανύπαρκτες δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

· Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και την αξιοκρατική αντιμετώπιση των εργαζομένων είναι απαραίτητο να καταργηθεί η διάταξη για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά την επικράτεια από την Κεντρική Υπηρεσία, η οποία μεθοδεύτηκε με στόχο την επιλεκτική πρόσληψη «ημετέρων» προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες με την αντικατάσταση έμπειρου προσωπικού από άλλο χωρίς τα αντίστοιχα προσόντα. Ο ΣΕΑ διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία που εκθέτουν την απελθούσα πολιτική ηγεσία και απαιτεί την άμεση ανάκληση της φαύλης διάταξης (καταθέτουμε σχετική διάταξη νόμου). Έως τότε θα πρέπει να τεθεί de facto σε αχρησία. Στο εξής οι προσλήψεις των συμβασιούχων θα πρέπει να πραγματοποιούνται, όπως απαιτεί και η κείμενη νομοθεσία, απ’ ευθείας από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις λοιπές Υπηρεσιακές μονάδες, με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια για τη θέσπιση των οποίων ο ΣΕΑ σύντομα θα σας υποβάλει σχετική πρόταση. Άλλωστε, η εξαίρεση των προσλήψεων αυτών από το ΑΣΕΠ έγινε για να μπορούν οι κατά τόπους να προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν αυτό δεν τηρείται δεν υπάρχει λόγος οι προσλήψεις να μην γίνονται με τα κριτήρια ΑΣΕΠ.

· Θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (400 θέσεις εκ των οποίων 30 αρχαιολόγοι) και να προωθηθεί τάχιστα η διαδικασία πρόσληψης των 350 (εκ των οποίων 35 αρχαιολόγοι) εγκεκριμένων για το 2009 θέσεων.

· Ζητούμε ακόμη την οριστική κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των εργαζομένων μέσω πολυετών συμβάσεων και την απορρόφηση όσων εργάζονται μακροχρόνια στο ΥΠΠΟ και δεν τακτοποιήθηκαν με το ΠΔ 164/04 («Διάταγμα Παυλόπουλου») ή όσων το θέμα εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ.

Α5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ.

· Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των δύο ταχυτήτων υπαλλήλων, μόνιμων και αορίστου χρόνου, με την αναβάθμιση των δεύτερων με ένα πρόγραμμα μονιμοποίησής τους.

· Εκκρεμεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων μόνιμων και αορίστου χρόνου σε εποπτευόμενους φορείς, νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΟ και στα μεγάλα έργα ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

· Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, που προβλέπουν διαφανή τρόπο μεταθέσεων με κατάρτιση ετήσιου πίνακα μεταθετέων, με βάση τα μόρια της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης, της παραμονής σε επαρχία/παραμεθόριο κ.λπ.

· Εκκρεμεί η διοργάνωση εισαγωγικών σεμιναρίων νομοθεσίας και διοίκησης για τους συναδέλφους αορίστου χρόνου, προκειμένου να επιτελούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα καθήκοντά τους.

Α6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

Πάγια θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι η υπεράσπιση της συνταγματικής επιταγής για τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή, η οποία πρέπει να ασκείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ. Πιστοί σε αυτή την αρχή, διαφωνούμε με την ίδρυση παντός είδους Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. που γιγαντώνονται, καταλήγοντας να λειτουργούν εις βάρος του έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΔΠΕΑΕ, ΟΠΕΠ κ.λπ.) και τελικά εις βάρος των ίδιων των μνημείων, εφ’ όσον όλοι αυτοί οι φορείς εν τέλει φθάνουν στο σημείο αντί να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα το έργο, για το οποίο υποτίθεται πως δημιουργήθηκαν να αυτοτροφοδοτούνται για να διαιωνίζονται και μάλιστα τα στελέχη τους και το προσωπικό τους να αμείβονται σκανδαλωδώς με πολύ μεγαλύτερους μισθούς και επιδόματα από το υπόλοιπο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ. Η δικαίωση του ΣΕΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Υπουργικής Απόφασης που υπήγε το έργο της ΔΙΠΚΑ σε επιτροπή του ΤΔΠΕΑΕ θα έπρεπε να είχε ήδη προβληματίσει το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα αυτό.

Είναι γνωστό ότι οι οργανισμοί στις παρυφές του Δημοσίου (ΟΠΕΠ κλπ.) δημιουργήθηκαν ή έστω κατάντησαν να λειτουργούν για να βολεύονται οι εκάστοτε «ημέτεροι». Σε μια εποχή που και το τελευταίο λεπτό θα έπρεπε να αξιοποιείται καταλλήλως, ο ΟΠΕΠ εισπράττει πολύτιμα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και επιχορηγήσεις από το ΤΑΠ για να πληρώνει το προσωπικό του!


Β. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Β1. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣ

· Η νέα προβληματική και παράτυπη σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, απειλεί με πλήρη παράλυση την ήδη δυσκίνητη Διοίκηση του ΥΠ.ΠΟ, εφ’ όσον, καθίσταται κατ’ ουσίαν αδύνατη η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους (σχετ. Σ.Ε.Α., αρ.πρωτ. 19/20-3-08). Είναι απολύτως κατεπείγουσα η ανασύνθεσή τους με την συμμετοχή των αρχαιολόγων προϊσταμένων στα Συμβούλια των Περιφερειών τους και την εξαίρεση όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

· Η σύσταση των νέων Τοπικών Συμβουλίων διακρίνεται από ένα κύριο χαρακτηριστικό: την τοποθέτηση των μελών – αρχαιολόγων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΠΟ σε συμβούλια των οποίων οι χωρική αρμοδιότητα απέχει πολύ από την περιφέρεια όπου οι αρχαιολόγοι αυτοί υπηρετούν. Η συγκεκριμένη αυτή επιλογή παρουσιάζει τα ακόλουθα μεγάλα προβλήματα:

1) Επιλέγεται να τοποθετηθούν οι προϊστάμενοι των εφορειών αρχαιοτήτων σε συμβούλια που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την υπηρεσία που υπηρετούν. Μάλιστα η επιλογή αυτή, η οποία δεν υποστηρίχθηκε από συγκεκριμένο σκεπτικό, εφαρμόστηκε αποσπασματικά και δίνει την εντύπωση τιμωρίας σε μερίδα προϊσταμένων εφόσον άλλοι παραμένουν στο χώρο που υπηρετούν.
2) Ασαφές παραμένει το κριτήριο επιλογής των εξωϋπηρεσιακών αρχαιολόγων των συμβουλίων καθώς και ο τρόπος κατανομής τους στην επικράτεια. Ας σημειωθεί ότι για ορισμένους εξ’ αυτών υπάρχει και τυπικό κόλλημα που καθιστά παράτυπο τον ορισμό τους, αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Συνεπώς τυχόν συμμετοχή τους ενέχει τον κίνδυνο ακυρώσεως όλων των σχετικών γνωμοδοτήσεων του τοπικού συμβουλίου.
3) Η μετακίνηση των προϊσταμένων από τη μία άκρη στην άλλη παρακωλύει ουσιαστικά την παραγωγή έργου από την Αρχαιολογική υπηρεσία καθώς τουλάχιστον οκτώ (8) από τις 21 εργάσιμες ημέρες του μήνα θα πρέπει να τις αναλίσκουν σε ταξίδια για τα Τοπικά Συμβούλια. Σε εποχή έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης, η τεράστια απώλεια εργατοωρών και μάλιστα από τα πλέον υψηλόβαθμα και εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας θεωρείται ασυγχώρητη και απολύτως περιττή πολυτέλεια.
4) Για να επιτευχθεί η στοιχειώδης απαρτία και να λειτουργήσουν τα συμβούλια θα πρέπει να εναρμονιστούν ημερολογιακά οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων – μελών που προέρχονται από διαφορετικές και απομακρυσμένες περιφέρειες και είναι συγχρόνως εισηγητές στα οικεία συμβούλια των εφορειών τους, σύμπτωση, που αν δεν είναι αδύνατη είναι εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί.
5) Οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις πλήθους στελεχών της υπηρεσίας ανά την Ελλάδα έχουν ως συνέπεια την τεράστια αύξηση των οδοιπορικών εξόδων του ΥΠΠΟ, τη στιγμή που στόχος της δημόσιας διοίκησης είναι ο περιορισμός των περιττών δαπανών. Με δεδομένη μάλιστα την συρρίκνωση των πιστώσεων για όλες τις ανάγκες της υπηρεσίας το μέτρο είναι τουλάχιστον οξύμωρο.

Β2. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

· Η χρηματοδότηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Διευθύνσεων και των Μουσείων, κατά το 2008 κινήθηκε σε ασφυκτικά πλαίσια με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να μη μπορούν να λειτουργήσουν ούτε καν στοιχειωδώς. Η, μετά από πολλά χρόνια, πρωτοφανής αδυναμία προγραμματισμού και έγκαιρης πρόσληψης επαρκούς προσωπικού για την φύλαξη και την καθαριότητα των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, είχε σαν συνέπεια σοβαρές δυσλειτουργίες που εξέθεσαν το Υπουργείο στην Κοινή Γνώμη.

· Η αδυναμία πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού για τις σωστικές ανασκαφές, οξύνει το χρόνιο πρόβλημα της μακροχρόνιας δέσμευσης των ιδιοκτησιών των πολιτών και προκαλεί μεγάλες πιέσεις και εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες.

· Τα οφειλόμενα από το 2007 & 2008 οδοιπορικά των αρχαιολόγων δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, και θα πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα δεδομένου ότι τα έξοδα μετακίνησης επιβάρυναν τους ίδιους τους υπαλλήλους.

· Ο ΣΕΑ διερωτάται ακόμη εάν για το 2009 θα υλοποιηθεί το εγκεκριμένο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το οποίο καρκινοβατεί από έλλειψη πόρων, αλλά και από δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην διοικητική διεκπεραίωση.

· Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι η κατάργηση του ειδικού λογαριασμού του ΥΠΠΟ ύστερα από την αποκάλυψη της αδιαφανούς και διαβλητής διαχείρισής του θα πρέπει να συνοδεύονταν από μία αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση για τον τρόπο ενίσχυσης του Αρχαιολογικού Έργου, αφού όταν θεσμοθετήθηκε ο ειδικός λογαριασμός ως πιστώσεις του Λόττο αποτέλεσε μια επιπλέον πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης για τα μνημεία. Η μεταφορά των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού στον τακτικό προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων είναι ελλιπής έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα οι πόροι για τα μνημεία που θα διατεθούν τη φετινή χρονιά να είναι μικρότεροι από τους περσινούς ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες των μνημείων να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες

Β3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το μείζον πρόβλημα των υπηρεσιακών μετακινήσεων (βλ. οικονομικά αιτήματα) καθίσταται ακόμη μεγαλύτερο δεδομένου ότι πολλές υπηρεσιακές μονάδες δεν διαθέτουν ούτε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να μετακινούνται με τα προσωπικά τους ΙΧ πληρώνοντας το τεράστια κόστος της μεταφοράς ή να μπαίνουν σε αυτοκίνητα τρίτων (ιδιωτών ενδιαφερομένων, εργολάβων δημοσίων έργων κλπ.) για να πραγματοποιήσουν αυτοψίες με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα. Η προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων για όσες Υπηρεσίες δεν διαθέτουν είναι στοιχειώδης ενέργεια που θα έπρεπε προ πολλού να έχει ρυθμιστεί, για την εύρυθμη εκτέλεση του έργου της προστασίας των μνημείων, για την ασφάλεια των υπαλλήλων και, τέλος, για την διαφύλαξη του κύρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των στελεχών της. Το ζήτημα απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Στην περίπτωση που δεν διασφαλιστεί η έγκαιρη αποζημίωση, η ασφάλεια και η αξιοπρεπής για δημόσιο λειτουργό μετακίνηση, ο Σ.Ε.Α. θεωρεί υποχρέωση να δώσει οδηγίες στα μέλη του να μην αναλαμβάνουν αυτοψίες που δεν πληρούν τους αυτονόητους όρους, που ορίζει άλλωστε και ο νόμος.

Β4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Με την Αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚΔ/Α5/16588/20-2-08 μεταφέρθηκαν μηχανικοί και οι οργανικές τους θέσεις από τις Εφορείες αρχαιοτήτων και τα μουσεία στις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Δηλαδή, οι περιφερειακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μ. & Τ.Ε. στελεχώθηκαν με τεχνικό προσωπικό από τις περιφερειακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Π.Κ.! Έγινε, άρα, ανακατανομή του προσωπικού όχι μεταξύ των μονάδων της Γ. Δ. Αναστήλωσης, αλλά εις βάρος των μονάδων της Γ. Δ. Αρχαιοτήτων και του έργου που επιτελούν. Η στελεχιακή αφαίμαξη των Εφορειών έγινε φυσικά χωρίς την συγκατάθεση των προϊσταμένων τους, οι οποίοι καλούνται να διεκπεραιώσουν το σύνθετο έργο των Εφορειών χωρίς τους πολύτιμους επιστημονικούς συνεργάτες τους. Σε πολλές περιπτώσεις η μετακίνηση δεν είχε την συγκατάθεση ούτε των μετακινούμενων συναδέλφων μηχανικών! Μάλιστα, οι μετακινήσεις μηχανικών μαζί με τις οργανικές τους θέσεις έγιναν χωρίς προηγουμένως να έχουν πληρωθεί οι θέσεις προϊσταμένων των Τεχνικών Τμημάτων των Εφορειών και των Μουσείων! Οι τεκμηριωμένες διαφωνίες των αρχαιολόγων για την απογύμνωση των Εφορειών από επιστημονικό τεχνικό προσωπικό έχουν εγκαίρως κατατεθεί και στην Γ.Δ. Αρχαιοτήτων. Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη γιατί αποδυναμώνει τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, αφού αφήνει πολλές Εφορείες χωρίς τεχνικό προσωπικό άλλα και με ελλιπές οργανόγραμμα (χωρίς δηλαδή Τμήμα Τεχνικών Έργων). Κατά συνέπεια, υπονομεύει –εσκεμμένα;- πλήρως το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τον επιτυχημένο θεσμό της αυτεπιστασίας για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, καθώς τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν ομαλά, κατά την υπό έγκριση από την Ε.Ε. παράταση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π. «Πολιτισμός» και ΠΕΠ).

Ύστερα από τα παραπάνω είναι σαφές ότι κανένας απολύτως μηχανικός ή τεχνικός δεν μπορεί να φύγει από τις Εφορείες, εάν προηγουμένως δεν πληρωθούν όλα τα τεχνικά τμήματα των Εφορειών και των Μουσείων και εφ’ όσον δεν αντικατασταθεί προηγουμένως από άλλον. Η επιλογή για αναστολή της απόφασης μετάθεσης των μηχανικών μέχρι τη λήξη του Γ΄ ΚΠΣ, αποτέλεσε ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, όμως θα παραμείνει ημίμετρο εάν δεν διευθετηθεί οριστικά η καταστροφική για την Υπηρεσία και τα μνημεία αποψίλωση των Εφορειών από μηχανικούς.

Β5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

- Η τρομακτική καθίζηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΑΠ με ευθύνη της Διοίκησής του είναι μια πραγματικότητα η οποία θα πρέπει άμεσα να σταματήσει. Η δημοσίευση του αρχαιολογικού έργου του ΥΠΠΟ αποτελεί στοιχειώδη συμβατική υποχρέωση του κράτους απέναντι στα μνημεία, στον πολίτη, αλλά και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση του Αρχαιολογικού Δελτίου αλλά και των λοιπών εκκρεμουσών εκδόσεων.

- Το χρονίζον πρόβλημα των απαλλοτριώσεων θα πρέπει επιτέλους να βρει την λύση του, καθώς εκθέτει την Υπηρεσία (υπάρχουν σχετικές γνωματεύσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη) και τελικά στρέφει τον πολίτη κατά της μνημειακής μας κληρονομιάς.
Αντί της επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων, στον νόμο για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης επήλθε ένα ουσιώδες πλήγμα στα οικονομικά του ΤΑΠΑ. Τα έσοδα του ΤΑΠΑ θα διατίθενται πλέον για τους σκοπούς του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτελέσεως Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθηνών Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.)! Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό το αποθεματικό του ΤΑΠΑ θα διανέμεται σε παραϋπηρεσίες, εργολάβους και κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλες και συγκεκριμένες ανάγκες και εκκρεμότητες οι οποίες εντάσσονται άμεσα στους σκοπούς του, όπως οι απαλλοτριώσεις, οι αμοιβές για παράδοση αρχαίων, οι εκδόσεις και η οικονομική ενίσχυση του έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Τέλος, στον ίδιο νόμο προβλέπεται ο διορισμός και η παύση των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΑ με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, χωρίς την γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Σκοπός της ρύθμισης αυτής ήταν η αποδιοργάνωση των οικονομικών του ΤΑΠΑ, το οποίο έχει σταθερούς πόρους και η διαρκής συρρίκνωσή του προ όφελος παραϋπηρεσιών, οι οποίες νέμονται για χρόνια τα ταμεία του ΥΠ.ΠΟ παραμένοντας ελλειμματικές από την αρχή της ίδρυσής τους (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και ΕΑΧΑ Α.Ε.
Ο ΣΕΑ υποστηρίζει ότι αν η πολιτική ηγεσία επιθυμεί τον εξορθολογισμό των οικονομικών του ΥΠ.ΠΟ, θα πρέπει να καταργηθεί η προσφάτως θεσμοθετημένη μεταφορά κονδυλίων του ΤΑΠΑ στον ΟΠΕΠ, το ΤΔΠΕΑΕ και την ΕΑΧΑ, να κλείσει ο ΟΠΕΠ Α.Ε. και να μεταφερθούν οι λειτουργίες και το προσωπικό του στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Β6. ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα κρούσματα αυθαιρεσίας και κακοδιοίκησης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία αυξήθηκαν αλματωδώς τον τελευταίο καιρό και είναι επιτακτική η αποκατάσταση της τάξης και της νομιμότητας. Δικαστικές αποφάσεις για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων δεν εφαρμόζονται και στελέχη του ΥΠΠΟ υφίστανται τις συνέπειες, αναπληρωτές προϊστάμενοι αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογία επειδή δεν είναι αρεστοί (4η ΕΒΑ), αυθαίρετες παρεμβάσεις στο έργο των Εφορειών από ορισμένες Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων (Κρήτη) εκθέτουν το ΥΠΠΟ και ταλαιπωρούν τον πολίτη.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Γ1. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας η εξίσωση των εκτός έδρας αποζημιώσεων των αρχαιολόγων και των άλλων κλάδων με εκείνες των μηχανικών, ανισότητα που προσβάλλει όλους τους εργαζομένους του ΥΠΠΟ. Απαιτείται άμεσα η έκδοση ΚΥΑ ΥΠΠΟ-ΥΠΟΙΟ για την αντίστοιχη αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης και για τους αρχαιολόγους. Παρά τις ρητές και δημόσιες δεσμεύσεις του απελθόντος υπουργού πολιτισμού το θέμα δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι μετακινούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες ιδία δαπάνη δανείζοντας ουσιαστικά το κράτος από τον γλίσχρο μισθό των 1200-1300 €. Λαμβάνουν δε τις αποζημιώσεις τους με πολύμηνες ή και πολύχρονες ακόμη καθυστερήσεις.

Εφ’ όσον δεν ρυθμιστεί άμεσα η αναπροσαρμογή της εκτός έδρας αποζημίωσης, ο Σ.Ε.Α. θα εισηγηθεί στα μέλη του όπως: να μη μετακινούνται εάν δεν τους προκαταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι με εξαίρεση τις περιπτώσεις άμεσου κινδύνου για τα μνημεία (λαθρανασκαφές, έργα συντήρησης και προστασίας κλπ.), οι αρχαιολόγοι δεν θα κάνουν πλέον αυτοψίες για έργα ιδιωτών ή άλλων φορέων.

Γ2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

- Οι αποδοχές των αρχαιολόγων στο ΥΠΠΟ έχουν καταντήσει πλέον να είναι προσβλητικές για το έργο που επιτελούν και ενδεικτικές βέβαια για την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η Πολιτεία στον πολιτισμό και στους λειτουργούς του. Πάγιο αίτημα του ΣΕΑ είναι η αύξηση των αποδοχών όχι με επιδοματικές πολιτικές, αλλά με ένα νέο μισθολόγιο αρχαιολόγων που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα του κλάδου μας αλλά κυρίως στο σύνθετο έργο που επιτελούν για την μνημειακή κληρονομιά της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα επιστημονικό-ερευνητικό και διοικητικό-διαχειριστικό.

- Θεωρούμε σημαντικό ότι θεσμοθετήθηκε τελικά η καταβολή του πολιτιστικού επιδόματος σε όλους τους εργαζομένους του Υπουργείου Πολιτισμού, αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλιστεί θεσμικά η παροχή άλλων έμμεσων ενισχύσεων προς τους υπαλλήλους (παιδικός σταθμός κλπ.) με διαφάνεια στην διαχείριση των σχετικών πιστώσεων καθώς και η αντιμετώπιση ανάλογων παροχών και στην περιφέρεια.

- Η αναπροσαρμογή του επιδόματος αρχαιολογικών ερευνών, που είναι παγωμένο εδώ και επτά χρόνια, είναι το βασικό οικονομικό μας αίτημα. Η κυβέρνηση πριν τις εκλογές του 2007 είχε δεσμευθεί δια του κ. Γ. Βουλγαράκη να ενεργήσει για την αύξηση. Αναμένουμε άμεσα τις σχετικές ενέργειες. Η κατά 170 € είναι η ελάχιστη αναπροσαρμογή για να καλύψει τις τιμαριθμικές απώλειες του επιδόματος κατά την τελευταία επταετία. Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η τακτή αναπροσαρμογή του σύμφωνα με όσα άλλωστε προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι για λόγους γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν παρέχεται το επίδομα σε επτά μέλη του κλάδου μας (μπορούν να το λαμβάνουν οι αρχαιολόγοι, οι μουσειολόγοι, αλλά όχι οι Αρχαιολόγοι –Μουσειολόγοι!).

- Τα επιδόματα ευθύνης για τους αρχαιολόγους προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων, Εφορειών και Μουσείων στο ΥΠΠΟ, μετά μάλιστα τις σχετικές κρατήσεις, είναι απολύτως εξευτελιστικά και δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ΄ ελάχιστο στις μεγάλες ευθύνες που αναλαμβάνουν. Είναι απολύτως απαραίτητη η ρύθμιση για τον πολλαπλασιασμό τους.

Κύριε Υπουργέ,

Το παρόν υπόμνημα αποτελεί μία πρώτη ενημέρωσή σας για τα ζητήματα που αφορούν τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ και εν γένει την αρχαιολογική υπηρεσία. Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις μας αναλυτικότερα.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Αθήνα, 24/2/09
Αρ. πρωτ: 39

Προς: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009

LEONARDO DA VINCI


Το ερευνητικό πρόγραμμα “Discovering the Archaeologists of Europe” που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολείται με το επάγγελμα του αρχαιολόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είχε ως πρότυπο τις αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποίησε το Institute of Field Archaeology κατά το παρελθόν (1997/98 και 2002/03). Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος είχε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ταύτιση, συλλογή, ποσοστικοποίηση και διάδοση πληροφοριών της αγοράς εργασίας για το επάγγελμα του αρχαιολόγου στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να υπάρξουν οφέλη σε θέματα επαγγελματικού σχεδιασμού και λειτουργίας των φορέων αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου απόδοσης των αρχαιολόγων.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα εξής θέματα:

Αριθμός, φύλο, ηλικία και εθνικότητα των αρχαιολόγων
Θέση των ΑΜΕΑ στο επάγγελμα του αρχαιολόγου
Επιστημονικά προσόντα των αρχαιολόγων
Εύρος και εξέλιξη του επαγγέλματος
Ανάγκες εκπαίδευσης και ελλείψεις δεξιοτήτων
Αμοιβές των αρχαιολόγων

Η έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο επάγγελμα του αρχαιολόγου και συγκέντρωσε στοιχεία για τους αμειβόμενους και για τους εθελοντές. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε φορείς που απασχολούν ή εικάζεται ότι απασχολούν αρχαιολόγους, όχι σε αρχαιολόγους ατομικά. Χρονικό σημείο αναφοράς είναι το έτος 2007. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν ταχυδρομικά αλλά ήταν και παραμένουν διαθέσιμα για συμπλήρωση online στον ιστοτόπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ( www.sea.org.gr ).
Από τα 328 ερωτηματολόγια που εστάλησαν, απαντήθηκαν τα 81 (ποσοστό 25%).
Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα θα συμπεριληφθούν στη γενική περίληψη και σύνοψη του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Κύπρος) συμβάλλοντας στην περιγραφή του επαγγέλματος στις χώρες αυτές.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε και να σχολιάσετε ηλεκτρονικά, τόσο την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του προγράμματος, όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Επίσης στον ιστοτόπο του ΣΕΑ θα παραμείνει διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο, για όποιον φορέα ενδιαφέρεται να το συμπληρώσει, εφόσον η αναγκαιότητα της διαρκούς ενημέρωσης των πληροφοριών που συνελέγησαν θα οδηγήσει στην επανάληψη του προγράμματος με διεύρυνση των συμμετεχόντων φορέων.


Σας ευχαριστούμε


Ο Πρόεδρος του ΣΕΑ
Δημήτριος Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας του ΣΕΑ
Άλκηστις Παπαδημητρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 9/12/2008
Αρ. πρωτ: 247


Προς: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.
Επίσης, συμμετέχει στη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008.


Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας
Άλκηστη Παπαδημητρίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Αθήνα, 18-12-2008
Αρ. Πρωτ.: 250


Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει τη στυγνή δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από τη σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Πιστεύουμε ότι ο ηθικός και πολιτικός αυτουργός της δολοφονίας είναι η πολιτική κατεύθυνση ενίσχυσης των μηχανισμών καταστολής απέναντι σε κάθε διεκδίκηση των εργαζόμενων ή της νεολαίας. Πρόκειται για την ίδια πολιτική που κρατά τους μισθούς μας καθηλωμένους, που οδηγεί την πλειονότητα των πτυχιούχων να είναι άνεργοι, ετεροαπασχολούμενοι ή να εργάζονται ανασφάλιστοι, που δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για τον πολιτισμό, την υγεία, την ασφάλιση ή την παιδεία. Την ίδια πολιτική που οδηγεί στα δικαστήρια κάθε απεργία, αρνούμενη έστω να συζητήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων.
Ως εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού έχουμε ακόμη έναν λόγο να είμαστε ανήσυχοι, αφού ο ειδικός φρουρός που δολοφόνησε τον μαθητή είχε κληθεί πολλές φορές να «φυλάξει» το κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας. Ζητάμε να καταργηθεί το σώμα των Ειδικών Φρουρών και να απομακρυνθεί άμεσα η διμοιρία από την είσοδο της Μπουμπουλίνας.

Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 18/12 από τις 11:30 έως τη λήξη της βάρδιας και στα προγραμματισμένα συλλαλητήρια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην τελευταία του συνεδρίαση συζήτησε και αποφάσισε για μια σειρά από θέματα που απασχολούν τον κλάδο:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΑ

Στις αρχές Οκτωβρίου συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης για τη μετατροπή του Μουσείου Ακροπόλεως σε Ν.Π.Δ.Δ. -«Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης»- καθώς και οι τροπολογίες που είχαν επισυναφθεί σε αυτό (Ν. 3711, ΦΕΚ 224/Α/5-11-08).
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, παρά τις αιφνιδιαστικές κινήσεις του κ. Υπουργού και την παντελή απουσία ουσιαστικού διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης, αντέδρασε δυναμικά και επέτυχε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία του να πείσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ορθότητα των απόψεών του και τις δυσμενείς συνέπειες που θα έχει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ο νόμος για το Μουσείο Ακροπόλεως.
Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας η πολιτική ηγεσία προσπάθησε να ποινικοποιήσει τον αγώνα μας προσφεύγοντας στα δικαστήρια για να κηρυχθούν οι απεργίες μας «παράνομες και καταχρηστικές». Σε μία περαιτέρω προσπάθεια εκφοβισμού των μαχόμενων αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού διεμήνυσε την πρόθεση να επιβάλει κυρώσεις στους απεργούντες υπαλλήλους, κατατάσσοντας το δίκαιο αγώνα μας στη σφαίρα των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Ως αποκορύφωμα αυτών των ενεργειών ο κ. Υπουργός αποκάλεσε, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων, τους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού «συντεχνία» και αμφισβήτησε την επιστημονική υπόσταση του κλάδου μας, σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την καθολική απόρριψη του σχεδίου νόμου από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς.
Οι ενέργειες αυτές του κ. Υπουργού κατάφεραν το ακατόρθωτο. Σύσσωμη η αντιπολίτευση υιοθέτησε την επιχειρηματολογία μας, καταδίκασε μέσα στο Κοινοβούλιο την ποινικοποίηση του αγώνα μας και καταψήφισε το νομοσχέδιο για το καθεστώς του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Ο κ. Υπουργός κατάφερε να μετατρέψει μία εθνική υπόθεση, όπως είναι η υπόθεση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, που θα έπρεπε και θα μπορούσε να συγκεντρώσει την ομοφωνία των πολιτικών κομμάτων, σε πεδίο έντονης ιδεολογικής αντιπαράθεσης για τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρά τη ψήφιση του νομοσχεδίου από τη στριμωγμένη πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, δεδομένου ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δια των αντιπροσώπων στη Βουλή απέρριψε το «όραμά» του.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την λύπη του για την απαξιωτική συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας προς τους αφοσιωμένους διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε υποχρέωση απέναντι όχι μόνο στα μέλη μας που με αυταπάρνηση υπηρετούν τα μνημεία αλλά και απέναντι στο Σύνταγμα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτιστικού αποθέματος αυτής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στον νόμο.
Στον ιστότοπο του Συλλόγου θα αναρτηθούν τα πρακτικά της συζήτησης του σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ακόμη, με την τροπολογία που εντάχθηκε στο Νόμο για το Μουσείο της Ακρόπολης επήλθε ένα ουσιώδες πλήγμα στα οικονομικά του ΤΑΠΑ. Σύμφωνα με αυτήν, τα έσοδα του ΤΑΠΑ θα διατίθενται πλέον για τους σκοπούς του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτελέσεως Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθηνών Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.). Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό το αποθεματικό του ΤΑΠΑ θα διανεμηθεί σε παραϋπηρεσίες, εργολάβους και κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ υπάρχουν μεγάλες και συγκεκριμένες ανάγκες και εκκρεμότητες οι οποίες εντάσσονται στους άμεσους σκοπούς του, όπως οι απαλλοτριώσεις, οι αμοιβές για παράδοση αρχαίων, οι εκδόσεις και η οικονομική ενίσχυση του έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Τέλος η τροπολογία για το ΤΑΠΑ προβλέπει το διορισμό και την παύση των μελών του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, χωρίς την γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη διάταξη σε συνδυασμό και με την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού θα έχει πολύ ανυπολόγιστες συνέπειες στο έργο που επιτελούμε, εφ’ όσον θα εκλείψουν ολοσχερώς τα οικονομικά μέσα για την υλοποίησή του.

2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009

Συζητείται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει ελάχιστες αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Παρά τη ονομαστική αύξηση του ποσοστού που αντιστοιχεί στο ΥΠΠΟ από τον προϋπολογισμό, στην πραγματικότητα θα υπάρξει ουσιαστική μείωση των κονδυλίων που θα κατευθυνθούν προς την πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία, αφού:
· Το σύνολο των πιστώσεων που προορίζονται για το ΥΠΠΟ το 2009 από τον τακτικό προϋπολογισμό, παρά τη φαινομενική αύξηση, στην ουσία υπολείπεται κατά μερικά εκατομμύρια ευρώ από το άθροισμα του ποσού που διατέθηκε στο ΥΠΠΟ το 2008 από τον τακτικό προϋπολογισμό και από τον καταργούμενο ειδικό λογαριασμό.
· Με δεδομένο ότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει τομεακό πρόγραμμα «Πολιτισμός» για το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι σαφές ότι οι πόροι για την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα υποστούν τεράστια μείωση. Το έλλειμμα αυτό θα επιβαρυνθεί και από τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και παραδίδονται στο τέλος του 2008. Με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ είναι σαφές ότι οι εν λόγω ανάγκες δεν καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο.
· Η μετατροπή του Μουσείου της Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πόρους που μέχρι πρότινος κάλυπταν, έστω στοιχειωδώς, τις ανάγκες των μικρότερης επισκεψιμότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι προκλητικά υψηλοί μισθοί των «στελεχών» του νέου Μουσείου και η αποστέρηση των εσόδων του από τον κορβανά του ΤΑΠΑ θα σημάνει την ουσιαστική μείωση των διαθέσιμων πόρων για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της χώρας.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΣΕΑ εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές εξελίξεις στο θέμα της ασφάλισης και της περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων. Τα χρέη του δημοσίου προς τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς έχουν οδηγήσει τους δημόσιους υπάλληλους να πληρώνουν από τον πενιχρό μισθό τους τα φάρμακα και τις ιατρικές εξετάσεις! Ταυτόχρονα, τα αποθεματικά του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ. Ήδη 15.020 συνάδελφοι περιμένουν να πάρουν το εφάπαξ, που σημαίνει ότι το ΤΠΔΥ χρειάζεται άμεσα 650 εκ. ευρώ, αλλιώς οι εφάπαξ αποζημιώσεις θα δοθούν μετά από χρόνια! Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη να χρηματοδοτήσει το ΤΠΔΥ και τον ΟΠΑΔ, για να πάψει άμεσα η ταλαιπωρία χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων οι εισφορές εξανεμίστηκαν σε επενδύσεις «δομημένων» ομολόγων.
Το πρόβλημα των εσόδων του ΤΠΔΥ φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τη μείωση των προσλήψεων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων. Τα μηνιαία έσοδα του ΤΠΔΥ ανέρχονται στα 25 εκ. ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ απαιτούν τα διπλάσια χρήματα για να εξυπηρετηθούν (1200 αιτήσεις το μήνα, που απαιτούν περίπου 50 εκ. ευρώ). Το ίδιο το ΔΣ του ΤΠΔΥ έχει εισηγηθεί γραπτώς στην κυβέρνηση τη μονιμοποίηση όλων των αορίστου χρόνου στο δημόσιο ώστε να λυθεί το πρόβλημα του Ταμείου. Ο ΣΕΑ συνεχίζει να παλεύει για μία σχέση εργασίας όλων των συναδέλφων στο δημόσιο: τη μόνιμη εργασία.

4. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται για ψήφιση στη Βουλή πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορά την ίδρυση ελληνικών αρχαιολογικών σχολών στο εξωτερικό και ρυθμίζει επιμέρους θεσμικά και οικονομικά θέματα του ΥΠΠΟ. Το Δ.Σ του ΣΕΑ εκφράζει την ανησυχία του, γιατί για μία ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ επέλεξε την εν κρυπτώ προώθηση ενός σημαντικού νομοσχεδίου, χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διάλογος με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Ακόμη και σήμερα ο ΣΕΑ δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου και επιφυλάσσεται να εκφέρει την άποψή του, όταν λάβει γνώση των άρθρων του.

5. ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Μετά την παρέλευση επταμήνου από τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων και παρά τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο ΣΕΑ για τον ορισμό των αρχαιολόγων-μελών του σε περιοχές που απέχουν πολύ από την έδρα των Υπηρεσιών τους αλλά και την αντικανονική σύνθεση πολλών Συμβουλίων που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, δεν έχει δυστυχώς αντιμετωπισθεί το θέμα, με αποτέλεσμα πολλά μέλη να μην έχουν τη δυνατότητα μετάβασης και συμμετοχής στα Συμβούλια αφού δεν καταβάλλονται τα έξοδα των οδοιπορικών ακόμη και πολλούς μήνες μετά.
Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε ατραπούς επικίνδυνες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου ότι για την τύχη των μνημείων καλούνται να γνωμοδοτήσουν Συμβούλια χωρίς αρχαιολόγους και μάλιστα με οριακές απαρτίες. Κι ενώ διακυβεύεται το κύρος των Συμβουλίων και της Υπηρεσίας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ απηύθυνε αίτημα προς τη ΓΔΑΠΚ για νέες προτάσεις, αλλά ακόμη το θέμα δεν έχει διευθετηθεί.
Η λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων ερήμην των αρχαιολόγων δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Απόλυτα συνυφασμένα με το έργο της προστασίας των Μνημείων τα Τοπικά Συμβούλια αποτελούσαν μέχρι πρότινος ένα ισχυρό ανάχωμα στις αδηφάγες βλέψεις των ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως δυστυχώς είχε προβλέψει ο ΣΕΑ, η νέα σύσταση των Τοπικών Συμβουλίων αποσκοπούσε στην αποδιοργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Επειδή η πίστωση χρόνου που μας είχε ζητήσει η πολιτική ηγεσία έχει παρέλθει προ πολλού άπρακτη, ο ΣΕΑ καλεί τους αρχαιολόγους που έχουν οριστεί ως μέλη των Τοπικών Συμβουλίων να υποβάλλουν άμεσα την παραίτησή τους, ώστε να εξαναγκαστεί η πολιτική ηγεσία να ορίσει νέα σύνθεση.

6. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Συνεχίζεται η οικονομική αφαίμαξη του κλάδου με την καθήλωση του μισθού και του αρχαιολογικού επιδόματος, το οποίο δεν έχει αναπροσαρμοστεί από το 2002, παρότι η θεσμοθέτησή του προέβλεπε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του. Καθηλωμένα παραμένουν και τα επιδόματα ευθύνης των τμηματαρχών και των προϊσταμένων.
Παρά την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού στις 15/12 δεν έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους το επίδομα πολιτιστικής επιμόρφωσης του 2008, ούτε και τα οφειλόμενα οδοιπορικά έξοδα.
Η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων οδοιπορικών εξόδων έχει πλέον υπερβεί κάθε όριο. Αν και ο νόμος είναι σαφής ότι οι δαπάνες προκαταβάλλονται, μας οφείλονται ακόμη οδοιπορικά έξοδα του 2007! Η προφορική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα κ. Θ. Δραβίλλα προς το Δ.Σ. του ΣΕΑ ότι τα οφειλόμενα του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2008 θα είχαν ρυθμιστεί από τον Οκτώβρη και τα λοιπά θα αποπληρωθούν σταδιακά μέχρι τον Απρίλιο 2009 δεν έχει καν αρχίσει να υλοποιείται.
Σχετικά με την αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης σε 70 ευρώ (για την οποία ο ΣΕΑ έχει καταθέσει σχέδιο ΚΥΑ ΥΠΠΟ-ΥΠΟΙΟ ώστε να ρυθμιστεί το θέμα) η πολιτική ηγεσία μας ενημέρωσε ότι προωθεί σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο που προτείνει για την ίδρυση ελληνικών σχολών στο εξωτερικό. Βεβαίως, τέτοια νομοθετική ρύθμιση δεν κρίθηκε αναγκαία για την αύξηση της αποζημίωσης των μηχανικών του δημοσίου, θέμα που ρυθμίστηκε ευθέως με ΚΥΑ.
Επειδή η όλη αντιμετώπιση υποτιμά τη νοημοσύνη μας, ο ΣΕΑ προτίθεται να προσφύγει σε ένδικα μέσα, προκειμένου να καταβληθούν τα οφειλόμενα, τόσο από τα οδοιπορικά όσο και από τη μη αναπροσαρμογή του αρχαιολογικού επιδόματος. Για να υπάρχει κατοχύρωση του δικαιώματος διεκδίκησης των οφειλομένων και για να σχηματίσουμε μία συνολική εικόνα για τις διεκδικήσεις των μελών μας, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στην Εφορεία, στο Μουσείο ή στη Διεύθυνση που εργάζεστε μέχρι το τέλος του έτους πρωτοκολλημένες τις αιτήσεις διεκδίκησης των δεδουλευμένων οδοιπορικών και των αναδρομικών του αρχαιολογικού επιδόματος που σας αποστέλλουμε (και θα βρείτε αναρτημένες και στον ιστότοπο του Συλλόγου), κοινοποιώντας τις στο φαξ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου. Οι συνάδελφοι Διευθυντές των υπηρεσιακών μονάδων παρακαλούνται να διαβιβάσουν τις δηλώσεις αυτές στην Διεύθυνση Διοικητικού.

7. ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ως προς τις πάγιες διεκδικήσεις και τα θεσμικά αιτήματα του ΣΕΑ, που έχουν κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία ήδη με το υπόμνημα της 18-4-2008, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, δεν φαίνεται να έχει μέχρι στιγμής προωθηθεί καμία από αυτές. Παρότι ο ΣΕΑ έχει καταθέσει σχέδια τροπολογιών για επείγοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπως η κατάργηση της διάταξης για τον κεντρικό έλεγχο των προσλήψεων ωρομισθίων από το γραφείο Υπουργού (δηλαδή με απροκάλυπτο κομματικό ρουσφέτι), η εξαίρεση των συμβασιούχων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το όριο του 24μήνου που ορίζει το Π.Δ. 164 του Παυλόπουλου, η κατάργηση του άρθρου 75 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η τροπολογία του Άρθρου 12 του Ν. 3513/2006 για τα έργα της Εκκλησίας της Ελλάδας, η απευθείας ανάθεση τμήματος μελετών από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών αυτεπιστασίας, φαίνεται και στην πράξη ότι η πολιτική ηγεσία δεν συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες.
Αντιθέτως, αυξάνονται τα κρούσματα προσλήψεων συμβασιούχων με ρουσφετολογικό τρόπο, ενώ συμβασιούχοι με πολύχρονη προϋπηρεσία που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση του έργου της Υπηρεσίας απολύονται λόγω 24μήνου. Εκκλησία, Δήμοι και Νομαρχίες επιχειρούν να αναλάβουν έργα και χρηματοδοτήσεις που αφορούν τα μνημεία, συχνά με τη συγκατάθεση της πολιτικής ηγεσίας.

Για τα μείζονα αυτά θέματα ο ΣΕΑ θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αποδοχή από την πολιτική ηγεσία των ακόλουθων προτάσεων:
-Να επιδιωχθεί η εξασφάλιση τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό, σε περίπτωση νέας διαπραγμάτευσης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.
-Να επιδιωχθεί άμεσα επίσημη γραπτή δέσμευση, με νομικό και όχι προσωπικό χαρακτήρα, για τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ που προορίζονται για προγράμματα που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα αντίστοιχα έργα θα πρέπει να τα υλοποιήσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η μόνη αρμόδια κατά το Νόμο για την επέμβαση επί μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και όχι τρίτοι! (ΟΤΑ, Ιερές Μονές και Εκκλησία της Ελλάδος).
-Να επιδιωχθεί η εκχώρηση όλων των Μέτρων Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακών και Περιφερειακών) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συχνά εκφράσει την επιδίωξή της να υπάρχει μόνον ένας συνομιλητής για τον τομέα του Πολιτισμού και αυτός να είναι το αρμόδιο Υπουργείο και όχι οι διάφοροι τοπικοί άρχοντες (Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δήμαρχοι).
-Για τη δυνατότητα ανάληψης και υλοποίησης έργων στο ΕΣΠΑ απαιτείται η πλήρης στελέχωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίες μετά την πρόσφατη μετακίνηση προσωπικού για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, έχουν σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως μηχανικούς και λογιστές). Η απουσία τεχνικού τμήματος και λογιστηρίου υπονομεύει τη δυνατότητα πιστοποίησης των Εφορειών για την ανάληψη έργων.
-Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί νομοθετικά ότι η διάταξη (άρθρο 6 του Ν 3513/2006) που επιτρέπει να υλοποιεί πολιτιστικά έργα η Εκκλησία δεν αφορά σε έργα προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, τα οποία πρέπει να υλοποιούνται από το Κράτος. Το ίδιο ισχύει για τους ΟΤΑ και το περίφημο άρθρο του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
-Επίσης απαιτείται να προωθηθεί εκ νέου τροπολογία για αναθέσεις μελετών στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας με το μικρότερο δυνατόν ποσόν που προβλέπει ο Νόμος για την απ’ ευθείας ανάθεση, αυτό των 15.000 €
-Τέλος οι ήδη ενταγμένες στο Γ΄ ΚΠΣ μελέτες ωρίμανσης δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα μελετών και συστήνουν μια «δεξαμενή έργων» σε μνημεία, χώρους και μουσεία που υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και σε αυτά τα έργα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
Ο ΣΕΑ θέλοντας να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός αντικειμενικού πλαισίου για τα έργα που θα εντάσσονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο, επαναλαμβάνει την πρόθεση διοργάνωσης σχετικής ημερίδας, στην οποία θα αναπτυχθεί ο θεωρητικός προβληματισμός και πρακτικές προτάσεις.
Ο ΣΕΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλα τα μέσα ενάντια στην υποβάθμιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, που επιχειρείται με πολλούς τρόπους

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Ο ΣΕΑ θα εισηγηθεί στην πολιτική ηγεσία τροπολογία για το θέμα της μισθολογικής και βαθμολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου συναδέλφων που διανύθηκε σε εργολάβους, Ν.Π.Ι.Δ. ή εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟ (π.χ. ΤΔΠΕΑΕ, ΟΑΝΜΑ, ΟΠΕΠ, Πολιτιστική Πρωτεύουσα, Ακαδημία Αθηνών κ.ά.), η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, παρότι αναγνωρίστηκε από το ΑΣΕΠ για τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου στο δημόσιο.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο διεκδίκησης της αναγνώρισης προϋπηρεσίας, που σας αποστέλλεται συνημμένα και θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΣΕΑ και να το αποστείλουν στο φαξ ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΕΑ μέχρι τις 29/12, ώστε να κατατεθούν ως μέσο πίεσης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέχρι το τέλος του έτους.

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ο ΣΕΑ πιστός στις απόψεις του για την αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ όλων των Αρχαιολόγων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, θα προωθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαλόγου για τη δημιουργία ενός αμιγούς επιστημονικού φορέα, μιας «Ένωσης Αρχαιολόγων», η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση του κοινού αγώνα για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το Δ.Σ. του ΣΕΑ θα συστήσει επιτροπή για την συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων. Σύντομα θα δημιουργηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΑ ειδικό πεδίο για την σχετικής επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους.Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του σε εγρήγορση για τις εξελίξεις στα θέματα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενημερώνει ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τους πρώτες μήνες του 2009, ώστε να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις για τους τρόπους διεκδίκησης. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης θα σας ανακοινωθούν προσεχώς. Η συμμετοχή όλων μας στις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις του Συλλόγου είναι απαραίτητη για την προώθηση των αιτημάτων μας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα τρία πρότυπα αιτήσεων: για τα οδοιπορικά, για το επίδομα αρχαιολογικών ερευνών (με συμπληρωμένο το οικονομικό μέρος) και για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


ΚΑΙ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ