Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010


Με αφορμή το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στο ΥΠΠΟΤ για τις προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σημειώνει τα ακόλουθα:
1. Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η εξυπηρέτηση του πολίτη θα έπρεπε να διασφαλίζεται με μόνιμο προσωπικό. Η κάλυψη παγίων στοιχειωδών αναγκών με συμβασιούχους, όμηρους κομματικών συναλλαγών, αποτελεί διαχρονική ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών.
2. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλυφθούν εγκαίρως τα κενά, έστω και με έκτακτο προσωπικό, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης χαιρετίστηκε από όλους ως ένα εξαιρετικά θετικό βήμα εξορθολογισμού, αφού θα επιτυγχάνονταν η απρόσκοπτη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η προστασία των μνημείων και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
3. Με δελτίο τύπου το ΥΠΠΟΤ ανέφερε στην συνέχεια ότι αποσύρει τις προκηρύξεις επειδή «οι Υπηρεσίες δεν κατόρθωσαν να υπερβούν αγκυλώσεις του παρελθόντος» και «δεν τήρησαν τις αρχές της διαφάνειας, την αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας», ενώ γίνεται λόγος και για μια «ομάδα εργασίας», η οποία δεν προβλέπεται από την θεσμοθετημένη διαδικασία.
4. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρώντας ισοπεδωτική την έκφραση του δελτίου τύπου και υπερασπιζόμενο το κύρος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς και την τιμή όλων όσοι είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των μνημείων της χώρας, συναντήθηκε για το θέμα με την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού. Η Γενική Γραμματέας διευκρίνισε ότι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις από τα πρώτα στοιχεία των Υπηρεσιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν αρρυθμίες και αποκλίσεις. Η ίδια ακριβώς διευκρίνιση δόθηκε από την πολιτική ηγεσία σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις που αφορούσαν στο θέμα. Σημειώθηκε επίσης ότι στην νέα διαδικασία δεν θα εμπλακούν εξωθεσμικές ομάδες εργασίας ή πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πάγιες αρχές του, ο ΣΕΑ χαιρετίζει και θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας που διασφαλίζει την αξιοκρατία, την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στο ΥΠΠΟΤ και δεν θα αφήνει περιθώρια σε εξωθεσμικούς παράγοντες να υπονομεύουν τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010

Απόψεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Στο προαναφερθέν κείμενο, στις παραγράφους 29 και 30 που αφορούν στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις νέες Περιφέρειες περιλαμβάνεται ο «πολιτισμός» με το σκεπτικό ότι δεν είναι αναγκαία στον τομέα αυτό «η ενότητα της κρατικής πολιτικής σε ολόκληρη την επικράτεια».
Επισημαίνουμε ότι ο όρος «πολιτισμός» είναι πολύ γενικός και περιλαμβάνει πληθώρα πεδίων, όπως οι καλές τέχνες, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο κ.λπ., τα οποία σήμερα αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ και τα οποία μπορεί να αποκεντρωθούν ώστε να είναι αμεσότερη η συμμετοχή των πολιτών. Προφανώς, αυτές οι δραστηριότητες πολιτισμού συγκαταλέγονται και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι Δήμοι (βλ. παρ. 71).
Στον όρο αυτό όμως, περιλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά (αρχαία και νεώτερα μνημεία), η προστασία και διαχείριση της οποίας πρέπει να παραμείνει στα κρατικά όργανα, δηλαδή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός….». Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής παραμένουν στα κρατικά όργανα. Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, η συνταγματική επιταγή υλοποιείται με το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Η αναγκαιότητα για την χάραξη κρατικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνογνωσίας που πηγάζουν από τη μακρόχρονη επιστημονική εργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ σε πανελλήνια κλίμακα, είναι αυταπόδεικτη για την προστασία των μνημείων και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης (βλ. Ν. 3028/2002).
Η διόρθωση του κειμένου διαβούλευσης για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία των μνημείων, αλλά και τη συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ